Menu

Vzdělávání – cesta ke zkvalitnění veřejných služeb v Mladé Boleslavi

30. 12. 2014

V období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 realizovala společnost MAG CONSULTING, s. r. o., vzdělávací program s názvem „Vzdělávání – cesta ke zkvalitnění veřejných služeb v Mladé Boleslavi“ vedený pod registračním číslem CZ.1.07/3.2.11/03­.0056. Tento projekt byl spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschop­nost. Hlavním cílem projektu bylo podpořit nabídku v oblasti dalšího vzdělávání ve statutárním městě Mladá Boleslav vytvořením efektivního programu zaměřeného na vzdělávání pracovníků ve stravovacích a ubytovacích zařízeních. Vzdělávací program obsahoval 5 prezenčních kurzů. Každý z nich zahrnoval 6 vyučovacích hodin a 1 hodinu konzultace.

Témata prezenčních kurzů byla:

Další součástí vzdělávacího programu bylo 10 e-learningových kurzů, každý z nich byl rozdělen ještě na dvě dílčí témata.

Témata e-learningových kurzů byla následující:

Cílovou skupinou projektu byli účastníci dalšího vzdělávání. Konkrétně se jednalo o zaměstnance ubytovacích a stravovacích úseků s místem výkonu zaměstnání v Mladé Boleslavi.

Součástí tohoto vzdělávacího programu byla také dílčí a závěrečná evaluace s cílem získat od účastníků školení zpětnou vazbu na základě dotazníkového šetření. V rámci evaluace byla formou uzavřených otázek zjišťována spokojenost účastníků školení s realizovaným vzdělávacím programem, pokud jde o organizační zajištění, výklad lektora, kvalitu studijních materiálů a obsah vzdělávacího programu.
Hodnocení projektu v polovině (dílčí evaluace) se příliš nelišilo od hodnocení provedeného na závěr programu (závěrečná evaluace), v obou případech přitom účastníci vyjádřili spokojenost s projektem. Navíc platilo, že při závěrečné evaluaci bylo hodnocení vzdělávacího programu oproti evaluaci dílčí ještě pozitivnější.
Účastníci měli také možnost slovně zhodnotit pozitiva a negativa vzdělávacího programu a vyjádřit své poznatky, názory a připomínky.
Celkově účastníci projekt vnímali velmi kladně. Nejvíce oceňovali některé praktické ukázky v podobě molekulární gastronomie, kurzu přípravy čaje nebo barmanství, dále byli spokojeni s přísunem nových informací a rovněž s profesionálním přístupem lektora s širokými zkušenostmi z praxe. Lze konstatovat, že vypracované odborné publikace a další materiály posloužily k dalšímu vzdělávání účastníků. Výtky vztahující se k materiálům směřovaly k výběru některých témat, která se účastníkům zdála méně zajímavá. Účastníci by ocenili ještě větší množství praktických ukázek a cvičení, z čehož si společnost MAG CONSULTING, s. r. o., vzala ponaučení a inspiraci do budoucích projektů.
Celkem bylo úspěšně podpořeno 19 účastníků, kteří splnili podmínku alespoň 60% účasti na prezenčních kurzech a vypracování 50 % testových otázek v e-learningu.
Všem úspěšným absolventům blahopřejeme!


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo
Czt