Menu

Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu
v Českých Budějovicích, jejímž zřizovatelem je Jihočeský kraj, připravuje budoucí pracovníky v různých oblastech cestovního ruchu už víc než třicet let. Veškeré obory vzdělávání jsou zaměřené na gastronomii, hotelnictví a turismus. Studuje je kolem sedmi set žáků. Jako jedna z prvních českých hotelových škol je členem Evropské asociace hotelových škol. Spolupracuje se zahraničními školami podobného zaměření, zvláště s Mezinárodní hotelovou školou v Bad Leonfeldenu.
Teoretická výuka je zajištěna ve dvou budovách – v sídle školy na Senovážném náměstí 12 a v nově zrekonstruované budově v ulici Fráni Šrámka č. 9. Po odborné stránce pak na vybraných pracovištích regionu, např. v hotelu Malý pivovar, Zvon, Gomel aj. Úroveň přípravy žáků je představována na každoročně pořádaném Dnu otevřených dveří, výstavě Vzdělání a řemeslo, na Gastronomickém festivalu a řadě dalších společenských a kulturních událostí. Žáci se tradičně účastní celostátních i mezinárodních soutěží. Daří se jim získávat výborná umístnění v soutěžích, jako jsou Finlandia- cup, Gastro-Hradec, Gastro-junior Brno, Talent roku Jihočeského kraje.
Vzdělání na Vyšší odborné škole se opírá o tři základní pilíře – výuku předmětů cestovního ruchu, ekonomických předmětů a dvou až tří světových jazyků. To absolventům umožňuje dobré uplatnění v praxi – v cestovních kancelářích, hotelech, bankovnictví, pojišťovnictví, státní správě a samosprávě apod. O evropské úrovni jejich vzdělání svědčí i studentská konference, první místa v mezinárodních soutěžích Genia-Rotary-Inovationspreis, Tourism Promotion a dalších.
Součástí školy je moderní školní jídelna s odborným pracovištěm pro žáky školy a domov mládeže, který nabízí nejen ubytování, ale i bohatý kulturní a sportovní program i programy organizované a vytvářené žáky ( osobnost roku a pod.). Velmi dobrá je spolupráce s Gastroklubem, jehož členy jsou rodiče žáků, učitelé a podnikatelé v oboru gastronomie, který se organizačně i finančně podílí na mimoškolních aktivitách a prezentacích žáků školy.

Vzdělávání a konkurenceschopnost

17. 04. 2009

Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu v Českých Budějovicích v současné době realizuje dva projekty dotované z fondů EU. Jedná se o operační programy na podporu zvyšování kvality ve vzdělávání Vzdělávání a konkurenceschop­nost“.
Statutární zástupkyni ředitele školy Mgr. Zdeňku Erhartovou jsem oslovil v souvislosti se zahájením realizace programu.
Od 1. března 2009 na naší škole realizujeme projekt, „Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných předmětů střední školy“. Snažíme se jím rozpracovat a zkvalitnit školní vzdělávací program. Jde nám o to rozšířit znalosti a kompetence žáků jak po stránce odborné, tak z hlediska všeobecného vzdělání. Projekt zahrnuje kurz „Studená kuchyně“ a odbornosti s tím spojené; kurz „Sommelierské minimum“; projekt „Na holocaust nelze zapomínat“, který reaguje na aktuální společenskou situaci; projekt environmentální výchovy „Po zelené“; projekt modernizace předmětů pomocí výpočetní techniky „Využití ICT ve výuce“.

Už i tak je ale, paní zástupkyně, o studium na vaší škole veliký zájem.
Ano. Všechny vzdělávací obory máme naplněny. Jistě k tomu přispívá i dlouholetá tradice, úspěšné uplatnění absolventů v praxi, spolupráce s rodiči žáků a prezentace školy na veřejnosti, například „Večer hotelové školy“, konference České barmanské asociace ve Wellness Hotelu Frymburk, konference Asociace hotelů a restaurací ČR v Táboře, ale i účastí žáků školy na různých charitativních, odborných akcích a kulturním a sportovním dění ve městě. Škola dobře spolupracuje s různými odbory Krajského úřadu. Jihočeský kraj jako zřizovatel se finančně podílel na údržbě budovy na Senovážném náměstí, která je kulturní památkou, a na rekonstrukci „Zátkovy budovy“ – první české reálné školy v Českých Budějovicích, založené zásluhou významného českobudějovického vlastence a mecenáše Dr. Zátky. V jeho odkazu pokračujeme i zahájením realizace projektů financovaných z evropských fondů .Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 01/2020
01/2020 číst aktuální číslo
Czech specials new