Menu

Vzděláváme v tom, co je pro vás nejdůležitější

28. 02. 2019

Vzdělávání zaměstnanců
je investice, která se vyplatí. Je to i jeden z oblíbených a stále častěji využívaných benefitů. Ať se jedná o kurzy například IT, jazykové, či o kurzy odborné, které úzce souvisejí s danou profesí a které dále rozvíjí profesní dovednosti zaměstnanců. Z průzkumu vztahu práce a vzdělání, který nechala zpracovat společnost LMC, vyplývá, že pro pětinu lidí je silným důvodem a motivací pracovat pro určitou společnost i nabídka dalšího vzdělávání. Možnost vzdělávat se, rozvíjet se, učit se něco nového v zaměstnání zvyšuje i samotnou spokojenost s prací. Z průzkumu společnosti EdAssist též vyplývá, že benefit vzdělávání považuje za klíčový sedm zaměstnanců z deseti. Je pozitivní, že stále víc tuzemských zaměstnavatelů si uvědomuje, že dobře kvalifikovaný personál tvoří základ prosperující společnosti.

V nabídce Akademie AHR ČR
v oblasti hotelnictví a gastronomie najdete pravidelné otevřené kurzy. Veškeří lektoři jsou odborníky s dlouholetou praxí a dokážou účastníkům předat mnoho potřebných a cenných praktických informací. Mezi stálice kurzů patří témata, jako je: recepční profesionál, blok tří kurzů housekeeping, řešení stížností a připomínek, řízení restauračních provozů, já šéfem, revenue management atd. Více informací a aktuálně vypsané termíny kurzů s krátkými popisy naleznete na www.akademieahr.cz/vypsane-kurzy.
Z nabídky vzdělávacích programů si můžete vybrat i kurzy na klíč. Jedná se o školení přímo ve vašem zařízení, dle potřeb, podnětů a přání zadavatele.
Pro mimopražské společnosti je možnost čerpání výhodné finanční podpory na vzdělávání zaměstnanců. V rámci těchto podpor, ať již na vzdělávání či rekvalifikaci jednotlivých zaměstnanců v programu veřejných kurzů, či na vzdělávání většího počtu zaměstnanců stejnými kurzy, můžete využít dotace (do výše 85 %). Dotace zahrnuje náklady na samotné kurzovné, náhradu ušlé mzdy zaměstnance a režijní náklady.
V roce 2018 Akademie AHR realizovala 92 kurzů pro 867 účastníků. V celkových vzdělávacích aktivitách bylo úspěšně zorganizováno 31 otevřených kurzů a 47 kurzů na klíč.

Novinky pro rok 2019
Pro letošní rok Akademie AHR opět připravila klasické otevřené kurzy. Přidala nová témata, která uvedli členové AHR ČR mimo jiné v listopadovém průzkumu spokojenosti, i témata známá, stále oblíbená a potřebná. Nově je zařazena oblast marketingu a připraveny jsou kurzy: obsahový marketing chytře a efektivně, základy grafiky pro gastroprovozy a fotíme nejen na Instagram, efektivní reklama na sociálních sítích.
Během roku se plánují i další jednodenní semináře s inspirativními osobnostmi. Využívat lze speciální zvýhodněné balíčky pro restauratéry a manažery.

Pro restauratéry
aktuální témata, shrnutá do čtyř jednodenních školení.

Pro manažery

Web Akademie AHR
je nově aktualizován a zájemci obdrží i pravidelný newsletter, který vychází čtyřikrát do roka. Mimo aktuálních informací o vypsaných kurzech obsahuje rozhovor s lektory, tematické a inspirativní články. Akademie AHR získala i akreditaci tří kurzů od MŠMT (recepční profesionál, základní standardy profesionální obsluhy, řešení stížností a připomínek), jež mohou být přínosem pro pedagogy odborných předmětů a lépe jim umožní se kurzů účastnit. Též pořádá speciální přednášky pro studenty českých i zahraničních škol či přímo odborné přednášky na míru pro školy z oblasti hotelnictví a gastronomie.
Připravila Jana Šturmová, sturmova@ahrcr.cz


[PZ1]Tento pojem je správně?

Archiv vydání

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 03/2019
03/2019 číst aktuální číslo
Czech specials new
Restaurace Novoměstský pivovar