Menu

TYRKYS, škola kultury podnikání v cestovním ruchu,s.r.o již 20 let vzdělává průvodce, delegáty a další pracovníky v cestovním ruchu.

Vzdělávací kurzy:

Doškolovací semináře:

Vzdělávací programy pro průvodce a delegáty cestovních kanceláří

27. 04. 2010

S majitelkou a ředitelkou TYRKYS, školy kultury podnikání v cestovním ruchu s.r.o. PhDr. Jolanou Myslivcovou jsme se potkali 18. 3. 2010 ve staropražském Domě U kamenného zvonu na oficiálním představování Sekce památek a významných turistických cílů Asociace cestovních kanceláří ČR, jejíž je předsedkyní (viz www.e-vsudybyl.cz, článek „Sekce památek a významných turistických cílů“).
Paní doktorko, co spojuje vaši školu a památky?
TYRKYS, škola kultury podnikání vzdělává průvodce a delegáty cestovních kanceláří, což je jedno pojítko, a druhé, že jsem vystudovala historii. Ideou Asociace cestovních kanceláří ČR je prostřednictvím Sekce památek a významných turistických cílů propojit cestovní kanceláře a památkové objekty s tím, aby byly společnými silami vytvářeny a turistům nabízeny programy, jež by je přilákaly do dané lokality či regionu, a hlavně je svojí četností a bohatou rozmanitostí motivovaly se do nich vracet.

Je jaro, a to je doba rozhodování, kam na studia. Jak je to s přijímačkami na TYRKYS?
Pracujeme s klienty v rámci systému celoživotního vzdělávání. Jedná se zejména o rekvalifikační kurzy, takže přijímací zkoušky neděláme. Uchazeči se přihlašují sami, s tím, že se k nám hlásí po celý rok. Největší příliv nových studentů bývá v září a v lednu. Máme akreditace Ministerstva školství ČR k provádění rekvalifikačních kursů průvodců cestovního ruchu, průvodců pro region Praha, pracovníků cestovních kanceláří, a také realizujeme vzdělávací program pro delegáty cestovních kanceláří, který, pokud vím, má jenom TYRKYS. Řada lidí si totiž uvědomuje, že práce průvodce a delegáta je vysoce náročná, a tak v ní chtějí dosáhnout co nejvyšší kvalifikace. Je to obdobné tomu, proč lidé skládají státní a jazykové zkoušky, byť nejsou povinné. Přesto investují (zpravidla enormní) úsilí, čas a peníze, aby je úspěšně složili. Avšak nejen aby nabyli další znalosti, ale také aby dokladovali svoji vysokou profesní úroveň, což jim v podnikání či v zaměstnání přináší konkurenční výhody. Stejně tak i cestovní kanceláře poznaly, že investice do kvalitního průvodce nebo delegáta se rozhodně vyplatí. Navíc současná složitá ekonomická situace a doba, kdy lidé přicházejí o práci, přináší velkou výzvu ke zvyšování vlastní kvalifikace.
TYRKYS vždy poskytuje služby na nejvyšší možné úrovni. Péče o naše absolventy nekončí předáním osvědčení. Rovněž organizujeme doškolovací kurzy a semináře. Své studenty motivujeme i zajímavými akcemi zdarma. Např. pro frekventanty a absolventy našich průvodcovských kurzů organizujeme návštěvy veřejnosti nepřístupných částí památkových objektů atd.

Paní doktorko, vy sama jste vyhledávanou lektorkou. Pokud vím, mezi vaše nejnavštěvovanější přednášky patří: „Jak začít pracovat jako průvodce“ nebo „Obchodní dovednosti průvodce“, kde se průvodci učí, jak získávat zakázky zejména prostřednictvím internetu.
Průvodcovství přednáším i na Vyšší odborné škole na Rokosce a na jednotlivé přednášky mě zve řada škol cestovního ruchu. Přednáším ráda a baví mě to.

TYRKYS, škola kultury podnikání v cestovním ruchu, s.r.o.
Na Moráni 5, 120 00 Praha 2


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo
PF 2021 CzechSpecials