Menu

Výzkumný ústav balneologický, v.v.i.

25. 07. 2019

Výzkumný ústav balneologický, státní podnik (1952–1991, likvidace 1993), byl výzkumným ústavem evropského významu. Jsme jediní v České republice, kdo po dvou desetiletích v roce 2011 obnovil zárodky balneologického a lázeňského výzkumu ve formě veřejné výzkumné instituce. Dnes jsme schopni využít multioborovou kapacitu asi dvacítky vědeckých a odborných specialistů. Členové rady a dozorčí rady ústavu reprezentují vysokou vědeckou i odbornou úroveň.
Během dvacetileté přestávky v balneologickém výzkumu se svět kolem nás (Německo, Maďarsko, Polsko a další) dynamicky rozvíjel. Proto jsme významnou část našich kapacit věnovali systematickým rešerším ze světových vědecko-odborných databází. Poznání současných a očekávaných proudů výzkumu ve světě a Evropě přineslo zejména tyto výsledky:

  1. Jsme jediní na světě, kdo vydal v roce 2018 úspěšnou publikaci Budoucnost lázeňství. Publikace předpovídá vývoj ve světě, v Evropě a u nás na příštích patnáct let, tedy do roku 2033. Uvádí důsledky tzv. čtvrté průmyslové revoluce „Průmysl 4.01“ a jejího derivátu Health 4.0 v léčebném lázeňství. Má vynikající recenze předních českých a slovenských prognostiků.
  2. Jsme jediní v ČR ve skutečném prosazování přístupu označovaného jako medicína založená na důkazech (Evidence-Based Medicine, EBM) do oboru lázeňství a léčebného wellness, především v klinických změnách biomarkerů a imunomarkerů.
  3. Jsme jediní v ČR v prosazování příkladů dobré praxe v Evropě a Asii do metodiky dvojitě zaslepených klinických studií účinku peloidu nebo léčivé minerální vody na artrózu kolenního kloubu.
  4. Jsme jediní v ČR v podávání žádostí o dotační podporu na aplikační výzkum klinického hodnocení účinku přírodních léčivých prostředků.
  5. Jsme jediní v ČR, kdo navrhuje využití pojmu „přírodní léčivý prostředek“ (medicínský pojem) definovaný jako „přírodní léčivý zdroj“ (geologický pojem) upravený pro balneoterapii. Základní inspirací je významový obsah užívaných pojmů natural remedies nebo natürlichen Heilmittel v Evropském svazu lázní (www.europeanspas.eu).
  6. Jsme jediní v ČR, kdo podepsal a realizuje Memorandum o spolupráci ve výzkumu, vývoji a inovacích ve vodní terapii v oboru mikro- a nanobublin s předním evropským výrobcem této revoluční technologie.
  7. Jsme jediní v ČR, kdo podepsal a realizuje Memorandum o spolupráci ve výzkumu, vývoji a inovacích inteligentního terapeutického zařízení v oboru alternativní medicíny na základě tvrdých dat pořízených metodologií medicíny založené na důkazech.

V blízké budoucnosti hodláme:

Výzkumný ústav balneologický, v.v.i.
Ing. František Och, ředitel a předseda rady ústavu
Mšené-lázně, Praha, Františkovy Lázně


Archiv vydání

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 05/2019
05/2019 číst aktuální číslo
Czech specials new
Restaurace Novoměstský pivovar