Menu

Výstaviště PVA EXPO Praha v Letňanech na vzestupu

04. 03. 2018

Interview s generálním ředitelem akciové společnosti ABF, a. s., Tomášem Kotrčem jsem začal konstatováním, že zájem o veletrhy, soudě i podle hojné návštěvnosti výstaviště PVA EXPO Praha v Letňanech, je na vzestupu. A protože hlavním tématem tohoto vydání Všudybylu je vzdělávání, má první otázka zněla:
Pane řediteli, jak moc veletržní turismus souvisí se vzděláváním?
Řekl bych, že hodně. A nemusí se zrovna jednat o takto tematicky zaměřené akce. Návštěva expozic a osobní veletržní konfrontace totiž dá lidem mnohdy víc než hodiny teoretického mentorování ve školních lavicích. Základní lidskou vlastností je rozšiřovat své poznání. Takže abych odpověděl na vaši otázku, touha dozvídat se je jedním z významných faktorů, proč lidé veletrhy navštěvují. V rámci Evropy, tedy i České republiky, zejména pak v rámci našich stěžejních veletržních destinací Brna a Prahy, je vidět, že lidé mají o veletrhy čím dál větší zájem. Touží poznávat, vidět na vlastní oči a mnohdy si i některé vystavené exponáty „osahat“. Ostatně vybízí je k tomu čím dál zajímavější veletržní nabídka provázená rostoucím počtem vystavovatelů.

Koncem dvacátého století top manažer společnosti Microsoft Jan Mühlfeit v interview pro Všudybyl řekl: „Informační technologie vytvářejí hřiště a předepisují pravidla byznysu pro příští tisíciletí.“ Pane řediteli, pomáhají, nebo škodí IT technologie a virtuální realita veletrhům?
Určitě neškodí, byť škarohlídi v době hospodářské stagnace v letech 2008–2009 měli za to, že veletrhy jsou mrtvý marketingový nástroj. Rozhodně to tak není. Veletrhy a výstavy mají v marketingovém mixu své pevné místo. A online komunikace? Ta doplňuje portfolio služeb veletržních společností a nezřídka výrazně přispívá k tomu, že návštěvníci přicházejí na veletrhy připraveni. Že vědí, co chtějí, protože si na síti ve virtuálním prostoru dokázali předem vyhledat informace.

Výkonnost univerzální tržní platformy cestovního ruchu se do velké míry odvíjí od bonity cílů a povědomí o nich. Zkrátka od motivace to či ono místo navštívit. Významné postavení v tomto ohledu sehrávají velké akce MICE (meetings, incentives, congresses & exhibitions industry). Není tajemstvím, že jedním z výrazných magnetů přivádějících návštěvníky do Česka, a přitom mimo centrum Prahy, jsou veletrhy pořádané společností ABF.
Je pravda, že za loňský rok plochy výstaviště PVA EXPO Praha v Letňanech využilo na sedm tisíc pět set vystavovatelských subjektů a prošlo jím přes milion návštěvníků. Snad žádný z nich tam nepřišel jen tak na otočku. Zpravidla tam pobyli řadu hodin, často i víc než půl dne, což je známkou toho, že je veletržní program zaujal.
Nejinak to bude v souvislosti s letošním veletrhem FOR FISCHING, což je nejlepší rybářský veletrh v Česku se spoustou mezinárodních vystavovatelů. Jeden ze tří nejúspěšnějších v Evropě. Zbývající dva jsou v Polsku a v Německu. Velmi dynamický rozvoj zaznamenaly i veletrhy FOR CARAVAN a FOR BOAT – veletrh lodí. I on bude letos špičkově obsazený atraktivními exponáty – jachtami a dalšími produkty. Souběh veletrhů FOR CARAVAN a FOR BOAT je doplněn cestovatelským festivalem KOLEM SVĚTA s řadou přednášek a filmů o navštívených destinacích. Tento festival tradičně navštěvuje kolem tří tisíc lidí, kteří si na něm vyměňují poznatky, kdo kde co na svých halliburtonovských toulkách světem zažil.

V letošním roce jste rozšířili své aktivity v oblasti incomingu a zahájili spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí České republiky.
V rámci této spolupráce jsme společně s ním u nás na výstavišti PVA EXPO Praha v Letňanech při veletrhu FOR PASIV (pasivních domů a stavebních technologií) zorganizovali B2B mítink, jehož se zúčastnilo deset velvyslanců cizích zemí a další členové pražského diplomatického sboru. Prezentovali jsme na něm příležitosti pro zahraniční výrobce, které bychom v rámci incomingových misí rádi pozvali do Česka.Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo