Menu

Výstava Libeň – zmizelý svět

28. 10. 2010

Výstava v rámci projektu „Pražské čtvrti 2010 –2011“ bude probíhat na třech místech. Od 13. října 2010 do 20. února 2011 v hlavní budově Muzea hlavního města Prahy – Na Poříčí 52, Praha 8. Od 19. listopadu do 14. ledna 2011 v budově ÚMČ Praha 8, U Meteoru 6, Praha 8 a v Libeňském zámku – Zenklova 35, Praha 8.

Výstava seznamuje
s historickým a kulturním dědictvím svébytné pražské čtvrti Libeň. Ta v minulých desetiletích prošla bouřlivými stavebními proměnami, které nebyly vždy ku prospěchu. Zničení židovských památek až na synagogu, plošné demolice atd. Je proto žádoucí obrátit pozornost k těm hodnotám, které zbyly, abychom si uvědomili význam jejich zachování do budoucna. Návštěvník „vstoupí do Libně“ Královskou (dnešní Sokolovskou) třídou; na Palmovce zabočí do Primátorské (dnes Zenklovy) třídy, odkud bude pokračovat do Horní Libně. Při odbočkách se zastaví u význačných památek, existujících i zaniklých. Prostřednictvím historických fotografií (z nichž značná část nebyla publikována), pohlednic a kreseb sleduje proměnu prostranství a staveb v průběhu času a projde se i ulicemi dávno zmizelými. Samostatná kapitola je věnována libeňským usedlostem, které většinou zanikly, nebo podstatně změnily svou tvář.

Obrazový materiál
je doplněn trojrozměrnými předměty a archeologickými nálezy, které byly učiněny zejména na přelomu 19. a 20. století. Část věnovaná průmyslu představuje Libeň jako rychle se rozvíjející průmyslové předměstí. K nejvýznamnějším odvětvím patřila stavba lodí. Pražská akciová strojírna dodávala osobní i nákladní parníky do tuzemska i zahraničí až do r. 1910. Loděnice Praga proslula v meziválečném období výrobou nákladních člunů; později se České loděnice v Libni vypracovaly na jednoho z hlavních světových výrobců sacích bagrů. Neodmyslitelnou součástí Libně byla První českomoravská továrna na stroje v Praze, vyrábějící od r. 1900 lokomotivy, které se v pozdějších letech proslavily pod značkou ČKD. Světovou proslulost si získala i libeňská automobilka Praga, vzniklá v r. 1907 jako Pražská automobilní továrna. Pozornost je věnována i ve své době známým menším závodům. Bohatá je i historie dopravy na území Libně. Již od r. 1845 spojovala Prahu se světem přes území Libně Olomoucko-pražská dráha a od r. 1873 Rakouská severozápadní dráha. Ale teprve v r. 1877 na území obce vznikla dvě nádraží, horní (dnešní Praha-Libeň) a dolní (zaniklo v r. 1972). Zajímavou kapitolu dějin městské dopravy představuje elektrická dráha Praha–Libeň–Vysočany, kterou provozoval vynálezce František Křižík v letech 1896–1907. Kromě tramvají jezdily v Libni v letech 1952 až 1965 trolejbusy. Libeň žila svérázným společenským životem. Působila zde řada spolků. Jejich činnost zachycují fotografie, dokumenty, medaile a prapory. Další způsob trávení volného času představovaly populární poutě na Rasáku, procesí o Božím těle aj. Neoddělitelnou součástí kulturního života Libně býval hostinec „U Deutschů“, ve kterém se od r.1865 hrávalo divadlo, a to až do r. 1909. Dnes zde působí Divadlo pod Palmovkou. S Libní je svým životem a dílem spjato několik spisovatelů. Patřili k nim dekadentní básník Karel Hlaváček, V. K. Krofta, popularizátor archeologie, autor knih pro mládež Eduard Štorch, českožidovský spisovatel Vojtěch Rakous a zejména dlouholetý obyvatel ulice „Na hrázi Věčnosti“ Bohumil Hrabal.Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo
Czech specials new