Menu

Výroba destilátů má ve Vizovicích více než čtyřistaletou tradici

22. 05. 2005

Na etiketách rok 1894
Nynější firma RUDOLF JELÍNEK a.s. má za sebou bohatou minulost, inspirativní plány do budoucna a žije současností naplněnou pilnou prací. Možná to zní trochu jako fráze, ale pověst největšího výrobce destilátů opravdu nutí k přemýšlení a hledání souvislostí toho, co bylo, s tím, co bude. Na etiketách firmy se uvádí rok založení 1894, ale výroba destilátů ve Vizovicích má tradici dlouhou již více než čtyři sta let. První písemné doklady o existenci palírny se nacházejí v písemných pramenech z doby okolo roku 1660, ale podle nepřímých indicií lze říci, že se tu pálilo už někdy na přelomu 16. a 17. století. Byla to doba feudalismu, kdy pálenice patřila šlechtickým majitelům. Z různých historických dokladů se dovídáme leccos zajímavého, například že kolem roku 1725 byla palírna modernizována a vybavena pěti měděnými kotli.

Slivovice koncem 18. století
A co se v nich tehdy pálilo? Jistě to byla zejména pálenka z pivních odpadků, později z obilí, z něhož se vyráběla žitná. Kolem poloviny 18. století se ve výrobním sortimentu objevila slavná slivovice – nejdříve jen doplňkově, ale od počátku 19. století její výroba nabývala na významu. Na tom nebylo nic divného, vždyť na Valašsku a obzvláště na Vizovicku se vlivem příhodných klimatických podmínek mimořádně daří ovocným stromům a z nich především švestkám. Například na počátku 20. století bylo okolí Vizovic poseto úctyhodným počtem sedmasedmdesáti tisíc ovocných stromů, z nichž bylo osmašedesát tisíc švestek! Ohromné množství ovoce, které stromy rodily, bylo pro zdejší obyvatele důležitým zdrojem příjmů. Švestky se sušily, zpracovávaly na povidla a samozřejmě se z nich pálila slivovice.

Karel Singer 1895
Druhá polovina 19. století přinesla i na zapadlé Valašsko výrazné změny. Době šlechtických majitelů palíren odzvonilo a ke slovu se hlásili průmysloví podnikatelé. Také stařičká pálenice ve Vizovicích přešla do rukou nových vlastníků, z nichž ji dokázal zvelebovat především Karel Singer, který pálenici koupil v roce 1895. Vedle něj tu vyrůstali noví konkurenti, zejména rolnická pálenice RAZOV a podnik Zikmunda Jelínka založený roku 1891. Zikmund Jelínek obratně rozšiřoval slávu své slivovice, se kterou získal i mnohá ocenění na výstavách, a svým synům Rudolfovi a Vladimírovi předal plně prosperující podnik. Teprve Rudolf Jelínek však dokázal otcovské dědictví, jemuž propůjčil své jméno, přivést ke světové slávě. Stalo se tak díky košer slivovici, jejíž výrobu zahájil v roce 1934.

Košer slivovice 1934
Jak k tomu došlo? V podstatě z důvodů, které bychom mohli nazvat mezinárodně politickými. Rudolf Jelínek byl v roce 1934 vyzván zákazníky z USA ke zkušební dodávce košer slivovice – stalo se tak proto, že američtí židé chtěli podpořit dovoz z demokratického Československa na úkor tradičních dodavatelských zemí Rumunska a Maďarska, v nichž se rozmáhal antisemitismus. Zásilky vzbudily ohromný ohlas a Rudolf Jelínek se během několika let stal druhým největším importérem lihovin do USA. Kosher destiláty vyrábí RUDOLF JELÍNEK a.s. dodnes a stále je jejich největším odběratelem náročná klientela ve Spojených státech (košer slivovice a košer švestková vodka). Na vysvětlenou k této specifické produkci: při výrobě košer destilátů nesmí být použity suroviny, výrobní zařízení a postupy, které by odporovaly předpisům židovské víry. To znamená, že jednou za čas se do firmy dostaví pověřený zástupce židovské obce, který dohlíží na některé fáze výrobního procesu – výběr ovoce, manipulaci s kvasem, destilaci a později stáčení do lahví. Jiné fáze onoho dlouhodobého procesu mezi švestkou a lahví destilátu, jako třeba kvašení a zrání, probíhají v jím zapečetěných nádobách. Košer výroba si dodnes udržela mnoho z tradičních postupů, včetně ručního etiketování každé láhve. Teoreticky by se měla ke košer výrobě používat samostatná destilační aparatura a jiná technologická zařízení, v praxi však probíhá výroba na obvyklých zařízeních, která se musí nejdříve takzvaně vykošerovat, tj. vypláchnout horkou a studenou vodou. Dodržení všech těchto přísných podmínek jsou zárukou udělení tzv. hechšeru – speciálního košer osvědčení.

Doba po roce 1989
Vývoz na západ se udržel i v dobách socialismu, protože představoval pro stát vítaný zdroj deviz – proto také jméno Rudolfa Jelínka zůstalo i na etiketách výrobků vyráběných národním podnikem.Doba po roce 1989 změnila mnohé. Podnik se oficiálně mohl vrátit k předválečnému názvu, byl privatizován a jako RUDOLF JELÍNEK a.s. se pustil do nově vzniklého konkurenčního prostředí. Výroba i dnes zůstává orientována na slivovici a značkové destiláty. Vlajkovou lodí firmy jsou stále košer destiláty. Hitem posledních let se stala Plum (švestková) vodka, která potvrzuje image společnosti jako švestkového specialisty. Velký rozvoj cestovních ruchu v posledních patnácti letech a snaha o propagaci firmy vyústily v myšlenku, že je potřeba nejen dělat reklamu slivovici po celém světě, ale také – obrazně řečeno – přivést svět do Vizovic. Tak vznikl projekt s názvem Distillery Land, který umožňuje návštěvníkům nahlédnout pod pokličku výroby slivovice přímo ve vizovickém závodě. Exkurzí, které návštěvníka provedou nejatraktivnějšími částmi výroby destilátů, využily už tisíce lidí. Součástí Distillery Landu je také podnikové muzeum a krátký film o firmě. Ty spolu se zasvěceným výkladem průvodců přinášejí lidem kromě zábavy také poučení o minulosti a tradicích tohoto kraje, v němž ovocnářství s palírenstvím už po staletí vytvářejí harmonický pár.RUDOLF JELÍNEK a.s.

Razov 472

Vizovice 763 12

tel: 577 686 111

fax: 577 453 474

e-mail:

rjelinek@rjelinek.cz
exkurze@rjelinek.cz
www.rjelinek.cz

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba