Menu

„Cílem soutěže Vesnice roku 2006 v Programu obnovy venkova je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na obnově a rozvoji své obce, ukázat rozmanitost a pestrost života mimo město a prokázat široké veřejnosti význam venkova.“

Vyhlášení 12. ročníku soutěže Vesnice roku 2006

23. 02. 2006

Radko Martínek.

Ministerstvo pro místní rozvoj společně se Spolkem pro obnovu venkova ČR a Svazem měst a obcí ČR vyhlásilo 31. ledna 2006 dvanáctý ročník soutěže Vesnice roku při příležitosti slavnostního přijetí krajských vítězů ročníku 2005 předsedou vlády ČR Jiřím Paroubkem v Lichtenštejnském paláci. Zde také byly slavnostně podepsány podmínky soutěže zástupci všech hlavních vyhlašovatelů. Příjem přihlášek do soutěže bude ukončen 31. března 2006. V každém kraji bude stanovena krajská hodnotitelská komise, která vybere jednoho vítěze, který postoupí do celostátního kola. Dále může komise udělit po jednom z následujících ocenění: modrou stuhu za společenský život, bílou stuhu za činnost mládeže a zelenou za péči o zeleň a životní prostředí. Kromě těchto ocenění může krajská komise udělit diplomy za vzorné vedení obecní knihovny, za vzorné vedení kroniky, za rozvíjení lidových tradic a za kvalitní květinovou výzdobu v obci (Fulínova cena). Začátkem září celostátní hodnotitelská komise navštíví postupně všech třináct krajských vítězů a zvolí vítěze soutěže Vesnice roku 2006.V loňském roce jím byla obec Bořetice, která byla nominována za Jihomoravský kraj. Druhou příčku obsadila obec Petřvald, vítěz krajského kola v Moravskoslezském kraji, a bronzová pozice patřila obci Šárovcova Lhota, která byla nominována za Královéhradecký kraj. Zástupci všech loňských krajských vítězů byli v den vyhlášení nového ročníku soutěže 31. ledna přijati i naším prezidentem profesorem Václavem Klausem a předsedou senátu Přemyslem Sobotkou. Vyhlašovateli soutěže Vesnice roku 2006 jsou Spolek pro obnovu venkova (SPOV), Svaz měst a obcí ČR (SMO), Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR). Spolupracující úřady a organizace jsou Kancelář prezidenta České republiky, Ministerstvo zemědělství ČR, Ministerstvo životního prostředí ČR, Ministerstvo kultury ČR, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Svaz knihovníků a informačních pracovníků, Folklorní sdružení ČR.www.mmr.cz
www.isu.cz
 www.vesniceroku.obce.cz

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001