Menu

„Cílem soutěže Vesnice roku 2006 v Programu obnovy venkova je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na obnově a rozvoji své obce, ukázat rozmanitost a pestrost života mimo město a prokázat široké veřejnosti význam venkova.“

Vyhlášení 12. ročníku soutěže Vesnice roku 2006

23. 02. 2006

Radko Martínek.

Ministerstvo pro místní rozvoj společně se Spolkem pro obnovu venkova ČR a Svazem měst a obcí ČR vyhlásilo 31. ledna 2006 dvanáctý ročník soutěže Vesnice roku při příležitosti slavnostního přijetí krajských vítězů ročníku 2005 předsedou vlády ČR Jiřím Paroubkem v Lichtenštejnském paláci. Zde také byly slavnostně podepsány podmínky soutěže zástupci všech hlavních vyhlašovatelů. Příjem přihlášek do soutěže bude ukončen 31. března 2006. V každém kraji bude stanovena krajská hodnotitelská komise, která vybere jednoho vítěze, který postoupí do celostátního kola. Dále může komise udělit po jednom z následujících ocenění: modrou stuhu za společenský život, bílou stuhu za činnost mládeže a zelenou za péči o zeleň a životní prostředí. Kromě těchto ocenění může krajská komise udělit diplomy za vzorné vedení obecní knihovny, za vzorné vedení kroniky, za rozvíjení lidových tradic a za kvalitní květinovou výzdobu v obci (Fulínova cena). Začátkem září celostátní hodnotitelská komise navštíví postupně všech třináct krajských vítězů a zvolí vítěze soutěže Vesnice roku 2006.V loňském roce jím byla obec Bořetice, která byla nominována za Jihomoravský kraj. Druhou příčku obsadila obec Petřvald, vítěz krajského kola v Moravskoslezském kraji, a bronzová pozice patřila obci Šárovcova Lhota, která byla nominována za Královéhradecký kraj. Zástupci všech loňských krajských vítězů byli v den vyhlášení nového ročníku soutěže 31. ledna přijati i naším prezidentem profesorem Václavem Klausem a předsedou senátu Přemyslem Sobotkou. Vyhlašovateli soutěže Vesnice roku 2006 jsou Spolek pro obnovu venkova (SPOV), Svaz měst a obcí ČR (SMO), Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR). Spolupracující úřady a organizace jsou Kancelář prezidenta České republiky, Ministerstvo zemědělství ČR, Ministerstvo životního prostředí ČR, Ministerstvo kultury ČR, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Svaz knihovníků a informačních pracovníků, Folklorní sdružení ČR.www.mmr.cz
www.isu.cz
 www.vesniceroku.obce.cz

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo