Menu

Východočeská energetika je spjata s regionem, kde působí

02. 11. 2003

Východočeská energetika, a.s.

Hlavní předmět podnikání společnosti Východočeská energetika, a.s. tvoří výroba elektřiny, obchod s elektrickou energií, její distribuce a služby související. Její další aktivity (výroba, nákup, tranzit, prodej, dovoz a vývoz elektřiny; rozvod a odbyt elektřiny, včetně poskytování služeb souvisejících s dodávkou, odběrem nebo používáním elektřiny; řízení distribuční elektrizační soustavy v regionu; provoz, údržba, opravy, výstavba, revizní a zkušební činnost, rekonstrukce a modernizace energetických zařízení, zařízení dispečerské řídicí a telekomunikační techniky a technických prostředků k řízení spotřeby elektřiny včetně projektové a inženýrské činnosti; montáž a opravy telekomunikačních zařízení; poskytování služeb souvisejících s dodávkou, odběrem a používáním elektřiny a s používáním dodávaných výrobků a zařízení) mají doplňkový charakter a jejich smyslem je poskytnout zákazníkům komplexní služby a zlepšení profilu firmy. Společnost je dominantním vlastníkem rozvodných zařízení na území východních Čech. V aktivitách týkajících se nákupu, distribuce a prodeje elektrické energie konečnému spotřebiteli má společnost na svém zásobovacím území přirozený monopol. Rozsah její působnosti je vymezen Rozhodnutím o udělení licence č. 120100165 na distribuci elektřiny podle zákona č. 458/2000 Sb.

Můj byznys je postaven na páchání literatury a šíření osvěty o tom, že a proč je cestovní ruch pro českou ekonomiku strategickým hospodářským odvětvím, a to zejména mimo řady profesionálů cestovního ruchu. 2. říjen pro mne byl ve znamení velkých přesunů. Ráno z Prahy do Františkových Lázní a odpoledne do Hradce Králové abstinovat u „číše vína“, abych se ještě stihl vrátit do Prahy. Tam i tam jsem potkal spousty známých, a byl jsem tomu rád. Zatímco ve Františkových Lázních karlovarský hejtman JUDr. Josef Pavel zahajoval „10. salon lázeňství“, ten královéhradecký, Ing. Pavel Bradík, křtil výpravnou publikaci „Královéhradecký kraj“. A protože primátor Hradce Králové Ing. Oldřich Vlasák byl tak laskav a představil mne předsedovi představenstva a generálnímu řediteli společnosti Východočeská energetika, a.s. Ing. Františku Šůchovi, dovolil jsem si jej požádat o rozhovor.
Pane předsedo, v souvislosti s připravovaným šestým vydáním letošního Všudybylu jsem na jaře několikrát navštívil Konstantinovy Lázně. Jednou z věcí, na kterou tam byli velmi hrdi, bylo to, že jsou odběrateli „zelené energie“. Co tento termín znamená?

Léčebné lázně Konstantinovy Lázně znám velmi dobře. Byly totiž první velkým zákazníkem, který si tzv. „zelenou energii“ objednal. Je to energie vyrobená v obnovitelných zdrojích a nepatrně dražší, než odpovídá standardnímu tarifu. Zákazník tak dobrovolně hradí příplatek, kterým přispívá na rozvoj obnovitelných zdrojů elektrické energie. Dodavatel onu dodatečnou, navýšenou část používá výhradně na výstavbu vodních popř. jiných alternativních zdrojů elektrické energie. Jinak řečeno, zákazník si uvědomuje vyčerpatelnost klasických zdrojů energií a projevuje svoji zodpovědnost vůči budoucím generacím.

Když už jsme u barevných názvů, co je tzv. „Duhová energie“?
Duhová energie je obchodní značka ČEZu. Naše skupina se značkou „Duhová energie“ přichází z toho důvodu, že elektrická energie jako komodita se do budoucna stane zbožím jako každé jiné. Rozdíl bude hlavně v tom, že její doprava prostřednictvím rozvodné elektrické sítě zůstane nadále monopolní a že se prakticky nedá rozumně skladovat. I na tomto trhu bude určitá konkurence, minimálně možnost volit si svého dodavatele. Skupina ČEZ stejně jako každý jiný podnikatel má proto přirozený zájem na co největší znalosti a pozitivním vnímání své obchodní značky ze strany veřejnosti.

Česká republika je státem, který je schopen podstatnou část svého schodku platební bilance státu eliminovat nejen díky zahraničnímu inkasu z cestovního ruchu, ale i výrobou a exportem elektrické energie.
Ano, Česká republika je druhým největším exportérem elektrické energie v Evropě. Hned po Francii. Naše výroba z velké části pochází ze společnosti ČEZ, a.s., která provozuje zejména uhelné a jaderné elektrárny a zhruba čtvrtinu své produkce vyváží.

Potkáváme se na křtu knihy propagující Královéhradecký kraj. Jaký je vztah Východočeské energetiky, a.s. k tomuto kraji?
Bezesporu velmi úzký. Firma a její činnost jsou spojeny s regionem, kde působí. Zodpovídá v něm za dodávky elektrické energie do všech odběrních míst, kterých je tady asi šest set padesát tisíc. Je zároveň obchodníkem i distributorem, který mimo jiné připojuje všechny nové odběry k rozvodné síti. Je evidentní, že rozvoj osídlení i podnikání včetně rozvoje cestovního ruchu je přímo podmíněn adekvátním rozvojem a kvalitou dodávek elektřiny. Naopak rozvoj regionu také znamená nárůst trhu s elektrickou energií.. Navíc v tomto kraji nejen podnikáme, ale i žijeme, a také proto nám jde o i o všeobecnou kvalitu života a konkurenceschopnost regionu po všech stránkách.

Jak ještě vnímáte cestovní ruch?
Cestovní ruch je globální fenomén. Miliony lidí cestují a u mnohých z nich by se dalo říci, že bez racionálního důvodu z jednoho konce světa na druhý. Cestovní ruch je pravděpodobně největší byznys na světě, který iniciuje a ekonomicky stimuluje široké spektrum přímo i nepřímo souvisejících aktivit. Ovšem, je i o tom, že se poznávají jiné země, jiné kultury a lidé. Cestovní ruch obohacuje jak ty, kteří cestují, tak ty, kteří jsou hostiteli. Ty, kteří cestují, zejména o zážitky a poznatky a hostitelské země kromě toho i ekonomicky.

www.vce.cz

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba