Menu

Vycházky na Pražském hradě

05. 02. 2005

Správa Pražského hradu si vám dovoluje nabídnout nejen v zimní turistické sezoně trvající do 31. března r. 2005 několik zajímavých námětů k poznání památek a historie Pražského hradu. Pracovníci oddělení průvodcovské služby připravili pro dospělé i dětské návštěvníky řadu tematických procházek po areálu Pražského hradu. Výklad průvodce přizpůsobíme věku posluchačů, pro školní mládež nabízíme témata navazující na současně probíranou učební látku ve škole.

5.2. Významná umělecká díla interiéru chrámu sv. Víta
Účastníci si prohlédnou významná sochařská a malířská díla zdobící interiér katedrály.

13.2. Zlatá ulička – její proměny v průběhu staletí
Účastníci se dozvědí mnoho zajímavých informací o vývoji Zlaté uličky a osudech jejích obyvatel. Nahlédnou i do obranné chodby, Daliborky a Bílé věže, kde se seznámí s ukázkami mučicích nástrojů.

19.2. Povídání o Pražském hradě
Vycházka je určena pro nejmladší návštěvníky Pražského hradu, děti se seznámí s historií Hradu a s ním spojenými významnými osobnostmi.

26.2. Pražský hrad a Ferdinand I. Habsburský
Návštěvníci se seznámí s nejkrásnějšími památkami renesančního slohu v interiérech a v exteriérech Pražského hradu v souvislosti s osobností panovníka Ferdinanda I.

6.3. Baroko a svatojánský kult na Pražském hradě
Vycházka je zaměřena na nejvýznamnější hradní památky barokního slohu. Účastníci se zároveň vydají po stopách osobnosti Jana Nepomuckého.

12.3. Významná díla Obrazárny Pražského hradu
Návštěvníci se seznámí s historií Rudolfínských sbírek na Pražském hradě a s nejvýznamnějšími malířskými díly, která se dochovala a jsou vystavena v hradní Obrazárně.

20.3. Katedrála sv. Víta jako nejvýznamnější pohřebiště v Čechách
Vycházka je zaměřena na významné panovnické a šlechtické náhrobky v interiéru chrámu sv. Víta. Zvláštní pozornost bude věnována hrobce českých králů a hrobům zemských patronů a národních světců.

26.3. Proměny Hradu po r. 1918
Účastníci se seznámí s nejvýznamnějšími stavebními úpravami Hradu v letech od roku 1918 do současnosti. Hlavní důraz bude kladen na osobnost a dílo architekta J. Plečnika.

3.4. Pražský hrad v pověstech a legendách
Tato vycházka je určena také rodičům s dětmi. Při procházce Hradem se dozvíte mnoho zajímavého o hradních pověstech, které jsou spojeny s jednotlivými historickými budovami a českými patrony.

9.4. Opravdu na Hradě strašívalo?
Vycházka je určena především rodičům s dětmi. Při procházce Hradem se dozvíte mnoho zajímavého o hradních pověstech a při troše štěstí se setkáte i s hradními strašidly.

16.4. Živá krása zahrad Pražského hradu
Účastníci se projdou okrasnými hradními zahradami a dozvědí se mnoho zajímavého o jejich historii, architektuře a významných rostlinách.

23.4. Pražský hrad magický
Účastníci vycházky se seznámí s tajuplnými místy Pražského hradu, která jsou opředena magickou silou.

30.4. Příběh Pražského hradu
Komentovaná prohlídka stálé expozice v gotickém podlaží Starého královského paláce.

Zájemci se mohou hlásit v uvedených termínech ve 14.00 hodin v Informačním středisku na III. hradním nádvoří. Vycházka se uskuteční při minimální účasti 10 zájemců. Celková doba výkladu je 1 hodina 30 minut. Cena za osobu včetně vstupného činí: 50 Kč dospělí a 20 Kč děti do 16 let. Pro základní a střední školy připravíme kteroukoliv z výše uvedených přednášek po vzájemné dohodě i během školního roku.
Objednávky přijímá Informační středisko Pražského hradu, tel.: 224 373 368.

Těšíme se na Vaši návštěvu u nás.
Správa Pražského hradu

www.hrad.cz

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka