Menu

Priessnitzovy léčebné lázně v Jeseníku
se nacházejí v nejsevernějším cípu Olomouckého kraje uprostřed Rychlebských hor a Hrubého Jeseníku. V názvu nesou jméno svého zakladatele Vincenze Priessnitze a jsou považovány za vůbec první moderní vodoléčebný ústav světa. Jsou jedinými léčebnými lázněmi v České republice poskytujícími ucelený komplex léčebné rehabilitace se specializací na psychosomatické souvztažnosti. Unikátní klima Gräfenbergu pozitivně působí především na léčbu dýchacích cest, štítné žlázy a významně přispívá i k léčbě kožních problémů, jako například lupénky a atopických ekzémů. Mezi zdejší indikace patří i léčba diabetu.
Léčba dětí – průduškářů a astmatiků – tu má víc než sedmdesátiletou tradici. Kromě nemocí dýchacího ústrojí se lázně zaměřují i na léčbu poruch výměny látkové, duševní choroby, nemoci kožní a onkologické. Ke snížení četnosti výskytu projevů onemocnění u chronicky nemocných lidí, k jejich lehčímu průběhu a snižování užívání farmak vedle komplexní lázeňské péče ve všech uvedených případech jednoznačně přispívají zdejší unikátní klimatické podmínky.

Výborný vzduch, krásné prostředí a zdravá příroda

27. 06. 2018

Rozhovor s předsedou představenstva akciové společnosti Priessnitzovy léčebné lázně v Jeseníku Ing. Michalem Gaube, MBA, jsem začal konstatováním, že Priessnitzův zábal znají, používají a mají povědomí o tom, kdo byl Vincenz Priessnitz, lidé v řadě zemí. Těmi, kdo pokračují v tom, co Vincenz Priessnitz v devatenáctém století započal, jsou současní majitelé Priessnitzových léčebných lázní se svými spolupracovníky. Jejich lázně těží ze své polohy na Gräfenbergu, který je součástí prvních horských bariér stojících v cestě vzdušnému proudění od Baltského moře, které obohacuje jeho klima o jód a další stopové prvky.
**Pane předsedo, máte tu krásné, zdravé prostředí, téměř nedotčenou přírodu s obrovským množstvím pramenů a velmi čistý vzduch obsahující mořské sublimáty. **
Za jedno z nejčistších ovzduší v Evropě Priessnitzovy léčebné lázně v Jeseníku také vděčí rozsáhlým lesům, které ovzduší dodávají kyslík a záporné ionty. Příznivé klimatické faktory stimulují imunitní systém. Lidé se tu ocitají v prostředí, kde nejsou pod palbou těžkých alergenů. Naše lázně se nacházejí na území tektonických zlomů, kde se stýkají mladší druhohorní a třetihorní geologické struktury. Tyto geologické anomálie ovlivňují klima, vlastnosti vody i geoenergii. Léčebný potenciál našeho území umocňuje i výskyt biogenních prvků (např. sodíku, draslíku, vápníku, hořčíku, lithia, železa, zinku aj.), prostupujících do ovzduší ve vysokých množstvích z hlubokých vrstev zemské kůry. Toto místo je opravdu magické. Jak říkáte, výborný vzduch, krásné prostředí a zdravá příroda.

**Vaše léčba a léčebná rehabilitace jsou s přírodními léčivými zdroji úzce spjaty. **
Ano, prvky moderní medicíny kombinujeme s tradičními léčebnými lázeňskými a zdravotněre­habilitačními procedurami včetně terénních kúr, s aktivním pohybem na čerstvém vzduchu, s nordic walking a dechovými cvičeními, což lidskému organismu prospívá nejen při léčbě nemocí dýchacího ústrojí, ale přispívá k celkovému duševnímu zdraví. Léčíme tu jak astma a nemoci horních cest dýchacích, tak duševní poruchy. Je klinicky ověřeno, že lidem s duševními problémy aktivní pobyt na čerstvém vzduchu pomáhá.

Světovou raritou je váš Balneopark Vincenze Priessnitze, vodní zahrada, v níž se lze brodit potůčky, vyzkoušet Priessnitzovy lavičky nebo Priessnitzovy střiky.
Naše venkovní balneo? Tomu už se dostalo řady ocenění. To je (řečeno mateřským jazykem Vincenze Priessnitze) Meisterstück. Těší se mimořádnému zájmu jak našich pacientů a hostů, tak výletníků. Kvůli němu k nám přijíždějí celé autobusové výpravy (mimo jiné také ze sousedního Polska), aby si ho mohly projít.
Síla zdejších horských pramenů spočívá v jejich molekulární struktuře, která z nich vytváří doslova živou vodu. Molekuly vody se obecně shlukují do tzv. klastrů, které vodě dávají schopnost paměti. Příznivé vlivy okolí vodu oživují (její molekuly tvoří složitější klastry). Podle výzkumů lichtenštejnské laboratoře Hado Life Europe prameny v okolí našich lázní vykazují vysokou živost. Tím nejživějším pramenem je Finský pramen. Priessnitzův, Slovanský a Jitřní pramen pak jsou charakteristické slabou, zdraví prospěšnou radioaktivitou. Ne náhodou Priessnitz několikrát prohlásil, že lidi neléčí on, ale tento kraj a vše, co k němu patří.

Pane předsedo, jak se vám spolupracuje s městem Jeseník?
S městem máme velmi dobrou spolupráci. Klape nám to jak lidsky, tak pracovně při realizaci společných akcí. Společně například děláme Ples města Jeseník a lázní nebo slavnostní zahájení lázeňských sezon. Třetí květnový víkend u nás proběhlo slavnostní zahájení už 171. lázeňské sezony. A jako tradičně ve spolupráci s městem. Měli jsme připraveny koncerty a různé atrakce, auta veterány, mažoretky a zdejší proslulý a světově úspěšný Dechový orchestr mladých. Myslím, že se zahájení vydařilo. Ohlasy účastníků jak z města, tak z lázní byly vesměs pozitivní.
Město nám pomáhá i s veřejnými investicemi. Loni například s veřejným osvětlením. V nejbližších letech plánujeme postavit chodník z Jeseníku k nám do lázní. Spolupracujeme nejen s městem Jeseník, ale i s Olomouckým krajem. Kraj nám pomohl při některých veřejných investičních akcích, kdy jsme tu společně pro děti vytvořili naučný park, v němž jsou různá zastavení, která nastupující generaci informují o jejich sepětí s přírodou. Obsahuje bludiště, vodní prvky, arboretum, inhalatorium aj. Olomoucký kraj se z dotačního titulu podílel i na obnově dětského lanového centra. Ve spolupráci s krajem jsme také pořídili rekreační vláček, který děti a dospělé návštěvníky našich lázní vozí po okolí.
V oblasti investic momentálně v nejbližších třech letech plánujeme rekonstrukci naší „vlajkové lodi“, Sanatoria Priessnitz. Uvažujeme o rozšíření jeho bazénu, o rekonstrukci střechy a fasád. Kromě toho připravujeme studie na řešení zóny za sanatoriem. Chceme ji zkrášlit parkovou úpravou s fontánou. V současné době probíhá soutěž, jakým nejvhodnějším způsobem tento atraktivní prostor využít. Ve spolupráci s městem Jeseník zde každou zimu provozujeme venkovní kluziště s umělou ledovou plochu. Na jeho provoz Jeseník každoročně finančně přispívá, neboť je vzhledem k mírným zimám hodně nákladný.

Priessnitzovy léčebné lázně Jeseník jsou i vyhledávaným místem ke krátkodobým pobytům.
Ano, jejich objemy stále rostou. Největší poptávka po nich je v době státních svátků, které jsou pracovními volny, kdy tu hosté mohou trávit prodloužené víkendy, aniž by museli čerpat dovolenou.
Poměrně úspěšně se nám daří oslovovat také korporátní klientelu. Ta k nám jezdí na rekondiční pobyty. Rovněž její nárůst je rok od roku vyšší, neboť nejen nadnárodní společnosti, ale i firmy s ryze českým kapitálem investují do konkurences­chopnosti, do co nejvyšší výkonnosti a motivace svých zaměstnanců. Všechno to jsou soutěžené zakázky a kromě konkurenční ceny se nám v nich daří uspět i díky zdejšímu unikátnímu klimatu, horskému prostředí a špičkovým výkonům našich lékařů, fyzioterapeutů a masérů.

Co podle vás, pane předsedo, nejvíc trápí české léčebné lázeňství?
Dnes se na první místo dostává nedostatek pracovní síly. Získat personál, zejména odborný, lékaře, zdravotní sestry, fyzioterapeuty, maséry, ale i kuchaře, číšníky atd., je velice složité. Navíc se balneologie v rámci medicínských oborů vyučovaných na lékařských fakultách českých univerzit dostala do pozadí a léčebné lázeňství v rámci zdravotní péče hrazené z veřejných finančních prostředků do role trpěné popelky. Vůbec se nebere v potaz, že pacienti léčebných lázní stejně jako ti nemocniční či ambulantní praktických lékařů a lékařů specialistů po celý svůj pracovně aktivní život platí zdravotní a sociální pojištění. A už vůbec že i chroničtí pacienti se díky absolvování lázeňské léčby vracejí do pracovního procesu zpravidla v tak dobrém stavu, že nemusejí brát farmaka a mohou omezit četnost návštěv u praktických lékařů a specialistů. Tím samozřejmě zdravotním pojišťovnám šetří peníze, protože ty v souvislosti s léčbou jejich chronických nemocí nemusejí proplácet tak velká množství farmak a výkonů. Zkrátka že i z tohoto pohledu má léčebné lázeňství významnou roli v rámci systému zdravotní péče a zdravotní prevence.

Má, protože stejně tak, jako neporučíme větru a dešti, platí a bude platit, že člověk léčí a příroda uzdravuje.
Tak tohle u nás na Gräfenbergu víme už téměř dvě stě let, co tu v roce 1822 Vincenz Priessnitz začal přírodě vytvářet prostor uzdravovat. Víme, že zdravá příroda, aktivní pohyb a čistá voda a vzduch pomáhají léčit. V současné schizofrenní době, kdy v podstatě přestalo existovat soukromí, neboť každý za sebou jako slimák sliz zanecháváme digitální stopu pro Velkého bratra, kterou žádný déšť nesmyje, je pro zdraví a harmonizaci osobnosti sepětí s přírodou jedním z klíčových faktorů k udržení osobní integrity a schopnosti uspět na pracovním trhu, v podnikání a v životě vůbec.


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo