Menu

Cestovní kancelář EXIM tours zahájila činnost letní sezonou roku 1993. Od té doby prochází dynamickým vývojem. V současnosti je řazena do velké trojky nejvýznamnějších touroperátorů českého trhu a coby pořadatel leteckých zájezdů se rokem 2005 dostala na místo první. Realizační tým firmy dnes čítá takřka sto zaměstnanců a přibližně stejný počet delegátů v destinacích, kam směřuje zájezdy. V prvním desetiletí činnosti se plně osvědčila strategie EXIM tours orientovat se s maximálním úsilím na spokojenost zákazníka. Kromě vlastních provozoven realizuje EXIM tours podstatnou část prodeje prostřednictvím husté sítě cestovních agentur. Výraznou dynamiku pak vykazuje prodej prostřednictvím internetu, který v posledních měsících roste v řádech desítek procent. Nedílnou součástí strategie společnosti je stálé rozšiřování nabídky leteckých zájezdů do oblíbených destinací české klientely.

Výborný odhad, síla a odvaha

23. 01. 2006

Rozvojová strategie EXIM tours se ukázala jako správná. Zatímco v roce 1997 cestovalo s EXIM tours 14 tisíc zákazníků a v roce 2001 přes 30 tisíc, v roce 2004 to již bylo 155 tisíc a v roce 2005 208 tisíc zákazníků. Od roku 2002 byl EXIM tours počtem přepravených osob nejvýznamnějším partnerem letecké společnosti Travel Service. Intenzivně využíval i přepravní kapacity ČSA a dalších renomovaných společností na pravidelných linkách i na charterových letech. Od podzimu 2004 se letecká společnost ČSA stala dlouhodobým a exkluzivním partnerem EXIM tours i v charterové dopravě. Obchodními partnery nebo klienty EXIM tours je řada významných firem a institucí v tuzemsku i v zahraničí.

Od roku 2001 je EXIM tours akciovou společností se základním jměním 12 milionů Kč. EXIM tours byla jednou z prvních cestovních kanceláří, která získala koncesní listinu podle zákona č.159/99 na základě sjednaného povinného pojištění. EXIM tours je členem Asociace cestovních kanceláří České republiky a RDA Internationaler Touristik Verband e.V. v Kolíně nad Rýnem. Pravidelně se účastní mezinárodních i místních veletrhů cestovního ruchu. Aktivní obchodní politiku EXIM tours lze doložit postupným zakládáním dceřiných cestovních kanceláří v Polsku – EXIM Tours Poland, na Slovensku – Kartago Tours Slovakia, v Maďarsku – Kartago Tours Hungaria, v Rumunsku – Kartago Tours Romania, které na tamních trzích zaujímají významná postavení a jejichž společný obrat byl v roce 2001 poprvé vyšší než obrat mateřské cestovní kanceláře v Praze.

Nabídka leteckých pobytových i poznávacích zájezdů cestovní kanceláře EXIM tours je stále širší. Letní v současnosti zahrnuje: Egypt, Tunisko a Djerbu, Turecko, pevninské Řecko i řecké ostrovy Krétu, Rhodos, Thassos, Korfu, Lefkadu a Zakynthos, Kypr, španělské pobřeží i ostrov Mallorcu, stejně jako stále populárnější Bulharsko. V zimním období se aktivity EXIM tours soustřeďují, kromě tradičních destinací, v Egyptě a Tunisku. Naprostou novinkou na českém trhu jsou potom dálkové lety do Karibiku – do Brazílie, na venezuelskou Islu Margaritu, Kubu a letošní českou premiéru – Dominikánskou republiku. Klienti EXIM tours tak mají možnost přímým letem z Prahy dosáhnout destinací, které byly dříve dosažitelné pouze na pravidelných linkách, často s několika přestupy a čekáním na „přestupových“ letištích. Exkluzivní spolupráce s ČSA jeho zákazníkům umožňuje cestovat moderními velkými stroji typu Airbus A310, jedinými v rámci českých přepravců. Velmi rozsáhlý je i výběr míst, kam EXIM tours zajišťuje zájezdy na zakázku pro skupiny i jednotlivce.
Od roku 2000 EXIM tours také prostřednictvím incomingového oddělení zajišťuje služby pro zahraniční turisty a partnery v České republice.

První vydání Všudybylu, i to z roku 2006, v rámci fotoreportáží z předávání „Českých 100 nejlepších“ ilustruje (viz heslo „Českých 100 nejlepších“ pro fulltextový vyhledávač Internetového časopisu lidí a o lidech v cestovním ruchu www.e-vsudybyl.cz), že česká cestovní kancelář EXIM tours již po řadu let patří do elity podnikatelských subjektů České republiky. Marketing managera této firmy Ing. Stanislava Zímy jsem se proto zeptal, jaký byl pro EXIM tours rok 2005.
Hodnotíme jej jako velice dobrý. Je už tradicí, že se hospodářský výsledek cestovní kanceláře EXIM tours každým rokem zlepšuje, a to jak v ekonomických výsledcích, tak co do počtu klientů. Dá se říci, že každý další rok je úspěšnější než předchozí. V roce 2005 s námi vycestovalo na 208 tisíc klientů.

To znamená o víc než 50 tisíc oproti roku 2004.
Ano, dovolím si tvrdit, že není na českém trhu touroperátor, který by dokázal takovým tempem meziročně navyšovat výsledky několik sezon po sobě. Za úspěchem EXIM tours stojí obchodní politika – nabízet prověřené, kvalitní produkty za vysoce konkurenční ceny. To je umožněno tím, že evropská skupina EXIM tours (působí nejen v Česku, ale i na Slovensku, v Polsku, Maďarsku a Rumunsku) nakupuje ve velkém rozsahu. Ať už ubytovací a stravovací služby nebo leteckou dopravu. Chováme se ekonomicky, také co se týče provozních nákladů, protože ty se v konečné fázi promítají do cen klientům. Byznys s leteckými pobytovými a poznávacími zájezdy je branží, kde se nedá prosazovat se pouze reklamou. EXIM tours nejvíce klientů získává na základě svědectví stávajících zákazníků a provizních prodejců, tedy na bázi osobních doporučení.Velmi si ceníme právě toho, že nám podstatná část klientů zůstává věrná a využívá služeb EXIM tours opakovaně. To, že spolupracujeme s českým národním leteckým dopravcem – Českými aeroliniemi a že leteckou dopravu i služby v pobytových místech nakupujeme ve velikých objemech, způsobuje, že servis je na patřičné úrovni při velice příznivých spotřebitelských cenách. Přes to není EXIM tours a priori vnímán jako levná cestovní kancelář. To ostatně potvrzuje dynamika růstu klientely vyžadující vysoký standard služeb. Zaznamenáváme výrazné zvýšení poptávky po čtyř a pětihvězdičkových hotelích a této úrovni odpovídajících službách. Daří se nám ale uspokojovat nejen tuto poptávku. Nabídka EXIM tours, co se týče příjmových skupin obyvatel, pokrývá požadavky a možnosti velmi širokého spektra zákazníků. Máme-li vynikající ceny za čtyř a pětihvězdičkové hotely, bezesporu máme výrazně konkurenční ceny i za jednodušší ubytování např. ve dvouhvězdičkových hotelích. Z geneze katalogů EXIM tours tak, jak reflektuje trendy poptávky daných sezon, je ale zřejmé, že rok od roku v nich přibývá víc vícehvězdičkových hotelů a resortů. Potěšující je i rostoucí zájem o poznávací okruhy a výlety.

A to český klient už dávno není tím, čím býval v dobách, kdy jsem řediteloval cestovní kancelář, tedy začátkem renesance kapitalismu v našich zemích, na níž téměř zasněně zavzpomínala jedna z mých někdejších kolegyň, řkouc: „Tenkrát stačilo zasadit smeták, trochu zalít a okamžitě začal bujně rašit.“
Současná klientela cestovních kanceláří v České republice se velice dobře orientuje v produktech a jejich cenách. Roste procento zákazníků, kteří vědí, co chtějí, a dokáží si dovodit jakou hodnotu mohou za své peníze dostat, což vyhovuje strategii EXIM tours.

Naznačíte, jaké byly hospodářské výsledky EXIM tours za rok 2005?
Mluvíme spolu na Tři krále (6.1. 2006), proto budu hovořit o očekávaných hospodářských výsledcích. Již jsem zmínil, že jsme tento rok měli cca 208 tisíc klientů. Náš obrat za Českou republiku je 2 miliardy 493 milionů 681 tisíc korun. Zisk očekáváme ve výši devadesáti milionů korun. Zbytek skupiny – dceřiné společnosti v Polsku, Rumunsku, Maďarsku a na Slovensku – dosáhl obdobného výsledku. Skupina EXIM tours, v jejímž čele stojí generální ředitel a předseda představenstva a.s. pan Ing. Ferid Nasr, tak za loňský rok dosáhla obratu přes 5 miliard českých korun.

Čím je podle vás dána vysoká oblíbenost EXIM tours a jeho dceřiných společností u spotřebitelů a provizních prodejců, tedy to, že loni v Evropě společně zaznamenaly na statisíce zákazníků a že jen v Česku jich bylo přes dvě stě tisíc?
Jsem přesvědčen, že to je naprosto férovým přístupem. Jak k zákazníkům, tak k provizním prodejcům a dalším obchodním partnerům. S nimi máme jasně vyspecifikovaný motivační klíč, kterým je dán objemem vzájemného obchodu. Není tam problém s vyplácením provizí. Úhrady jsou promptní. Procesy spolupráce jednoduché a transparentní. EXIM tours investuje do zkvalitňování podmínek spolupráce tak, aby pro provizní prodejce bylo příjemné s ním obchodovat. Ke strategii Exim tours vždy patřila a bude patřit spolupráce s agenturami, které dokáží produkty kvalifikovaně prodávat.Velice dobře si uvědomujeme, že cestovní agentury se na našem úspěchu významně podílejí, a považujeme je za rovnocenné, osvědčené obchodní partnery. Nakonec spousta z nich se setkala s případem, kdy jsme na jejich adresu klienta sami nasměrovali, protože jsme věděli, že mu bude při nákupu produktů EXIM tours poskytnut dobrý servis.
Naší snahou není soupeřit s konkurencí katalogem tlustým jako Zlaté stránky a omračovat ho výčtem nepřeberného množství destinací. Dáváme přednost přehledným katalogům věnovaným tematicky jedné destinaci nebo oblasti. Cestovní kancelář EXIM tours s tím, jaký má podíl na trhu, se v branži stala etalonem, a to i v oblasti cenotvorby. Klient i provizní prodejce dneska ví, že jestliže od EXIM tours koupí např. čtyřhvězdičkový hotel na ostrově Kréta, že jej koupil za dobrou cenu. Nezjistí záhy, že dotyčnou kapacitu mohl mnohem výhodněji koupit jinde.
Míra oblíbenosti je dána i činností delegátů. Pokud delegáti pracují s tak rozsáhlým portfoliem klientů jaké má EXIM tours, může si touroperátor dovolit budovat s dlouhodobou perspektivou velmi kvalitní delegaturu a servis v místech pobytu. EXIM tours proto dělá pouze ty destinace, kde je silný, tam kde dokáže klientům nabídnout kvalitní služby za velmi příznivé ceny. Nenabízí proto destinace, kde by jeho postavení nebylo odpovídající. Přirovnal bych to k chování silných společností ve sférách jiných komodit, jako je např. .Carrefour nebo Aral, které se rozhodly neangažovat se v destinacích, v nichž nemají přiměřený podíl na trhu. EXIM tours se chová podobně. V jeho katalozích jsou zařazeny pouze ty destinace, ve kterých dokáže nabídnout servis, na který jsou jeho klienti zvyklí. To znamená, že si v nich může dovolit budovat stabilní zázemí delegátů a poskytovat kvalitní služby při vysoce konkurenčních cenách.

V akciové společnosti EXIM tours působíte zhruba jeden rok. Máte tedy možnost vidět EXIM tours z odstupu své předchozí praxe. Co je podle vás klíčem k jeho úspěchu?
Cestovním ruchem jsem prošel od agentury – tedy prodejce – k různým manažerským pozicím. Stěžejní oblastí mé práce je marketing. Tzn. nástroje, jak účinně oslovit potenciální klienty. Dále potom, jak budovat a prezentovat značku EXIM tours.
Mluvíte-li o jistém odstupu, musím přiznat, že mne překvapila vysoká efektivita na všech stupních. Jsou zde výrazně zkrácené rozhodovací procesy. Generální ředitel a předseda představenstva akciové společnosti pan Ing. Ferid Nasr má detailní přehled o chodu cestovní kanceláře, a to na všech úsecích. Osobně se rozhodovacích procesů účastní a když je třeba jeho rozhodnutí, reaguje okamžitě. Pružnost je v podnikání obrovskou konkurenční výhodou a EXIM tours, přes svoji velikost, díky této schopnosti funguje (dovolím si tvrdit a výsledky to ilustrují) nadprůměrně efektivně. Obchodní a organizační operace je potom schopen realizovat se stejnou rychlostí a razancí.
Klíčem k úspěchu u EXIM tours je bezesporu i obrovská kázeň v oblasti režijních nákladů. Jejich optimalizace probíhá na všech stupních. Produkt, který je nabídnut koncovému klientovi, je proto zatížen režijními a doprovodnými náklady v minimální možné míře. V neposlední řadě je klíčem k úspěchu až geniální odhad generálního ředitele pana Ferida Nasra při volbě destinací a výběru klíčových spolupracovníků. Musím zde uvést alespoň dvě další jména stojící výrazně za úspěchem EXIM Tours. Výkonnou ředitelku paní Romanu Slížkovou a obchodního ředitele JUDr. Jana Koláčného.
V době, kdy se často musely cestovní kanceláře na vypravení dálkového charterového letu do exotické destinace sdružovat, padlo v EXIM tours rozhodnutí udělat tři charterové šňůry velkokapacitními letadly ČSA do oblasti Karibiku. V té době to byla obrovská odvaha! EXIM tours tím v Česku způsobil (dovolím si tvrdit) revoluci v cestování do dalekých exotických destinací. Kdepak bychom předtím snili o cestování na Kubu, do Brazílie či na venezuelský ostrov Isla Margarita za jím realizované ceny! Rozhodnutí tato atraktivní místa zpřístupnit co nejširší veřejnosti se ukázalo jako správné. EXIM tours nakontrahoval největší dopravní letadla Českých aerolinií a vzhledem k jejich přepravní kapacitě objednal v pobytových místech adekvátní objem služeb, čímž se dostal na velmi zajímavé ceny. To je obchodní politika, která je pro EXIM tours charakteristická. Produkt se osvědčil. Např. zájezdy do Venezuely na Isla Margaritu byly již na podzim až do února tohoto roku téměř vyprodány. Pro letošní sezonu proto byla přidána další atraktivní exotická destinace – Dominikánská republika. Přímé charterové lety s dálkovými stroji ČSA zahájené EXIM tours daly cestování do exotických cílů nový rozměr. To je to kouzlo.Výborný odhad, síla a odvaha jít do zdravého rizika.

www.eximtours.cz

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo