Menu

Výborný hospodářský výsledek Řízení letového provozu České republiky

31. 08. 2011

Řízení letového provozu České republiky, s.p. dosáhl za rok 2010 hrubého zisku v celkovém objemu 203 178 tisíc korun, a to při obratu 3 130 374 tisíc korun. V případě hrubého zisku tak došlo ke zlepšení ve srovnání s plánovanými ukazateli pro rok 2010. Výborný hospodářský výsledek byl dosažen nejenom z důvodu meziročního nárůstu letového provozu v českém vzdušném prostoru o 2,7 %, ale také prostřednictvím pokračujícího trendu řízení nákladů. Zisk nebyl dosažen na úkor leteckých dopravců, protože podnik v roce 2010 zachoval své ceny na úrovni posledních dvou let. Po celou dobu poklesu poptávky po letecké dopravě tak ŘLP ČR, s. p., udržel zákaznicky vstřícný přístup a nepřenášel náklady krize na letecké dopravce.

Hlavním zdrojem příjmů
podniku v roce 2010 bylo poskytování letových navigačních služeb. Tyto výnosy představovaly 93 % z celkových výnosů podniku v roce 2010. Na dosažených výnosech se nejvíce podílely výnosy z traťových navigačních služeb (77 % z celkových výnosů). Druhou nejvýznamnější výnosovou položkou byly výnosy z letištních přibližovacích služeb (17 % celkových výnosů). Poslední součástí této skupiny byly výnosy z cvičných letů ve výši 1,3 mil. Kč.

Do hospodaření podniku
významně nezasáhlo ani pětidenní úplné přerušení poskytovaných služeb v dubnu 2010, které bylo zapříčiněno výskytem sopečného popela v českém vzdušném prostoru. Snížení výkonů letového provozu v tomto období zapříčinilo pokles ve výnosech ŘLP ČR, s. p. v celkové částce 37,4 mil. Kč. Z toho za traťové služby řízení letového provozu v českém vzdušném prostoru připadá 30,9 mil. Kč a za služby poskytované na letištích 6,5 mil. Kč. Důležitou položkou jsou i nadále výnosy z komerčních aktivit podniku ve výši 23 000 tisíc korun, konkrétně z činnosti Letecké školy ŘLP ČR, s. p., která od roku 2008 působí pod obchodním jménem CANI – Czech Air Navigation Institute. „Dosavadní úspěchy a komerční nabídka CANI stojí i za naší další plánovanou aktivitou v zahraničí. S ohledem na liberalizaci letištních služeb řízení letového provozu ve Španělsku se připravujeme na mezinárodní výběrové řízení. Ve spojení s partnerskou španělskou firmou SAERCO jsme schopni prostřednictvím CANI zajišťovat výcvik a další činnosti pro vybraná španělská regionální letiště,“ uvedl generální ředitel ŘLP ČR, s. p. Ing. Jan Klas.
Dosažený zisk
bude v souladu s mezinárodními předpisy použit zejména na další rozvoj letových provozních služeb v České republice, a nově pak také k posílení některých funkcí souvisejících s odpovědností státu při zajišťování bezpečnosti civilní letecké dopravy. „Stejně jako v předchozích letech bude naším hlavním cílem a posláním pro rok 2011 poskytovat bezpečné a nákladově efektivní letové provozní služby. Budeme pokračovat v dalším zvyšování kvality našich služeb, kde jsme v roce 2010 dosáhli zejména v oblasti průměrného zpoždění výborných výsledků. Vzhledem k tomu, že ceny za poskytované letové provozní služby pro rok 2011 zůstávají na stejné úrovni jako v předchozích třech letech, očekáváme další nárůst poptávky ze strany leteckých dopravců po našich službách v českém vzdušném prostoru o 3,5 %. Stagnaci nebo jen velmi mírný nárůst letového provozu předpokládáme na letišti v Praze a také na regionálních letištích v Brně, Ostravě a Karlových Varech“, komentoval provozní prognózy pro rok 2011 generální ředitel ŘLP ČR, s. p. Ing. Jan Klas.

Hlavními uživateli služeb ŘLP ČR, s.p.
byly v roce 2010 letecké společnosti: Lufthansa, České aerolinie, Emirates, British Airways, Ryanair, Wizz Air, EasyJet, Air France, Swiss International Airlines, KLM, Smart Wings, Aeroflot, Alitalia, Austrian Airlines a další.

Meziroční nárůst provozu
v českém vzdušném prostoru za rok 2010 činil 2,7 %. Rekordním dnem s největším počtem pohybů ve FIR Praha se stal 29. červenec 2010, kdy oblastní středisko Praha poskytlo svoje služby 2327 letům. Při průměrné kapacitě jednoho letadla cca 150 osob tak za jeden den využilo český vzdušný prostor téměř 350 000 pasažérů.

Středoevropský funkční blok vzdušného prostoru

Česká republika, Slovensko, Chorvatsko, Maďarsko, Slovinsko, Rakousko a Bosna a Hercegovina 5. května 2011 ve Slovinsku podepsaly dohodu o vytvoření „Funkčního bloku vzdušného prostoru střední Evropy (FAB CE)“. Povede k naplnění základních principů při vytváření jednotného evropského nebe – Single European Sky. Dlouhodobý projekt Evropské komise má za cíl zásadní transformaci principů a postupů při poskytování služeb řízení letového provozu. Jde o čtvrtý vzdušný blok v Evropě, přičemž se předpokládá, že další státy Evropské unie podobné dohody podepíší v příštím roce. Vytváření funkčních bloků vzdušného prostoru bez ohledu na hranice států se zřetelem na požadavky letového provozu je základním stavebním prvkem pro vytvoření jednotného evropského horního vzdušného prostoru nad letovou hranicí 8700 m. Mezi ostatní projekty v oblasti vytváření funkčních bloků vzdušného prostoru v Evropě patří projekt FAB Europe Central ve spolupráci Německa a Francie, v severní Evropě spolupráce Švédska, Dánska a Finska (NUAC – Nordic Upper Airspace Center), spolupráce Velké Británie a Irska nebo Portugalska a Španělska. Projekt jednotného evropského nebe je založen zejména na principu optimalizace letových tras a vhodnějšího uspořádání toku letového provozu. Prostřednictvím funkčních bloků vzdušného prostoru se zvýší efektivita poskytovaných letových provozních služeb a sníží průměrné zpoždění na jeden provedený let. V této souvislosti také dojde k významnému snížení produkce skleníkových plynů, a tím i dopadu letecké dopravy na životní prostředí.Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo