Menu

Všude dobře, doma OREA

06. 04. 2001

• hospodářské výsledky největšího českého hotelového řetězce OREA Hotels znamenají zvrat ve vývoji • magická hranice jedné miliardy Kč celkových tržeb překročena o téměř 24 milionů Kč • zisk ve výši 290,54 mil. Kč • soudní spor o vlastnictví hotelu „Zámek Hrubá Skála“ znemožňuje rozsáhlou rekonstrukci •

Excelsior o 22,4 milionu Kč
Díky práci zaměstnanců společností řetězce Orea, kterých bylo ke konci roku 2000 celkem 1.514, byly výrazně překročeny plánované hospodářské výsledky. K úspěchu nejvíce přispěly a.s. Excelsior překročením o 22,4 mil. Kč, hotely Pyramida o téměř 18 mil. Kč, Sklář o 7 mil. Kč, Zvon o 5 mil. Kč, Arnika o téměř 5 mil. Kč, Horal o 4,3 mil. Kč, IH Voroněž, a.s. o 4 mil. Kč, Bohemia o 2,3 mil. Kč, Polonia o 1,3 mil. Kč, Evropa o 1 mil. Kč, ale také generální ředitelství OREA. Očekávání se nepodařilo splnit hotelům Horizont, Lázně Sedmihorky, Zámek Hrubá Skála a Fontána. Ztrátami skončilo i hospodaření organizačních jednotek Liberec, Petr Bezruč a Na Výsluní, ve kterých společnost OREA ukončila provoz k 30.6.2000.

Vysoká rentabilita
je podmíněna vysokou produktivitou práce. Poměr mzdových nákladů k celkovým tržbám za společnost OREA ve výši 21,35 % je výrazně lepší, než v roce 1999, kdy jeho hodnota byla 25,84 %. Průměrná měsíční mzda se však v roce 2000 zvýšila o 1600 Kč.

Soudní spor o vlastnictví hotelu „Zámek Hrubá Skála“
zahájený Okresním úřadem v Hradci Královém, povzbuzovaný turnovským petičním výborem, nejprve znemožnil zařazení historického objektu zámku Hrubá Skála do programu FIPE. Tento celoevropský program na podporu rekonstrukce hradů a zámků hodlal věnovat polovinu finančních prostředků potřebných pro obnovu zámku. Nestalo se. Vlastnictví zámku napadla Majetková, správní a delimitační unie odborových svazů. Vlastníkem hotelu Zámek Hrubá Skála je akciová společnost GEN. Toto bývalé rekreační středisko ROH dnes provozuje dceřinná společnost GENu – OREA s.r.o. Hotel je za dlouhá desetiletí „vybydlen“ a slouží jako sezónní ubytovna.

Místo 80 pouze 4 milony Kč
Představenstvo akciové společnosti GEN zvažovalo potřebný rozsah finančních prostředků na rekonstrukci. Z důvodu soudních sporů neuvolnilo finanční prostředky ve výši 70 – 80 mil. Kč, které by ze zámku udělaly chloubu Turnovska, a povolilo investici „jen“ ve výši 4 mil.Kč. Je škoda, že spory blokují další rozvoj hotelu a tím i turistického ruchu v Českém ráji.

GEN loni proinvestoval více jak 160mil. Kč
na postupné modernizace hotelů. Pro rok 2001 je připravena obdobná částka. Hotely zařazené do řetězce OREA Hotels tak klientům každým rokem nabízejí řadu kvalitativních změn. Více než polovina z nich splnila náročná kriteria a prošla auditem kvality německé asociace hotelů a restaurací DEHOGA.


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo
Czech specials new