Menu

Vysoká škola obchodní je soukromou vysokou školou s více než sedmnáctiletou historií. Poskytuje vzdělání současným i budoucím specialistům ve světě obchodu s širokými možnostmi uplatnění v praxi. Během svého působení si vydobyla pověst kvalitní vzdělávací instituce a zároveň školy s přátelským prostředím, která jde s dobou. Nabízí zajímavé a na českém trhu jedinečné obory zaměřené na stále se rozvíjející odvětví, která skýtají velký potenciál pro uplatnění absolventů. Na půdě VŠO studují v současné době zhruba 3 tisíce studentů.

Bakalářské studijní programy Bc.

Magisterské studijní programy Ing.

VŠO zkoumala CSR aktivity v oblasti cestovního ruchu

12. 01. 2018

Pojem společenské odpovědnosti firem přišel do českého prostředí spolu s mezinárodními firmami již v devadesátých letech minulého století. O tom, že se význam konceptu známého také pod pojmem „Corporate social responsibility“ (CSR) od té doby postupně zvyšuje i u nás, vypovídají mimo jiné průzkumy Vysoké školy obchodní v Praze zaměřené na CSR ubytovacích zařízení.**
Společenská odpovědnost firem se zabývá dopady jednání podniku na jeho okolí a celou společnost. I v oblasti cestovního ruchu se stávají CSR aktivity velmi důležité a je nutné k nim přihlížet při turistických aktivitách a praxi na úrovni destinací, podniků i návštěvníků. „Rozhodující nebo patrný vliv na společensky odpovědné chování ubytovacích zařízení mají především etické důvody, zvýšení loajality zákazníků a snaha udržet krok s konkurenty,“ popisuje výsledky výzkumů Iveta Hamarneh, prorektorka pro studium na VŠO. Průzkumy se konaly letos v říjnu a listopadu.

Nedostatečná podpora od státu a příliš byrokracie
Podle výsledků interní grantové soutěže VŠO FRV1/2017 na téma „Vybrané koncepty hodnocení kvality v ubytovacích a stravovacích službách v České republice“ patří mezi nejčastější CSR aktivity ubytovacích zařízení ekologická politika podniku a sponzoring. „V neposlední řadě bylo zjištěno, že téměř polovina zkoumaných firem považuje za největší bariéry nedostatečnou podporu ze strany státu a přílišnou byrokracii při prosazování aktivit společensky odpovědného chování,“ doplňuje Iveta Hamarneh z Vysoké školy obchodní, která je lídrem v nabídce atraktivních studijních programů z oblasti cestovního ruchu a letectví. Studenti VŠO získávají cenné zkušenosti z praxe již v době studia díky spolupráci se společnostmi, jako jsou například Český Aeroholding, Lufthansa nebo agentura CzechTourism.

V CSR dochází k rozvoji
Přestože je český byznys odpovědnější ve všech základních pilířích (ekonomický, sociální, environmentální), podstatný vliv na povědomí o CSR má stále přítomnost zahraničního prvku ve firmě. Znalost konceptu CSR je většinou přímo ovlivněna velikostí firmy. Zejména zástupci malých a středních podniků v ČR, i když realizují množství CSR aktivit, nemají vždy dostatečné znalosti o problematice společenské odpovědnosti. Z výsledků výzkumů lze usoudit, že v České republice dochází v oblasti CSR k postupnému rozvoji. Většina oslovených podniků i zástupců veřejnosti souhlasí s tím, že podniky by měly vedle vytváření zisku také podporovat nebo vyvíjet společensky odpovědné aktivity.


Archiv vydání

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 01/2019
01/2019 číst aktuální číslo
Restaurace Novoměstský pivovar
Czech specials