Menu

VŠH hostila výroční zasedání České konference rektorů

01. 03. 2020

S jednatelem Vysoké školy hotelové v Praze Ing. Petrem Studničkou, Ph.D., se potkáváme 13. února na výročním zasedání České konference rektorů.
Pane doktore, vaše škola poskytuje vysoce profesionální přípravu, která jejím absolventům umožňuje pracovat ve vrcholovém managementu hotelů, gastronomických podniků a jejich řetězců nebo zastávat manažerské pozice v řadě dalších oborů.
Orientujeme se na to, aby v sektoru cestovního ruchu byli schopni úspěšně podnikat nebo zastávat vysoké manažerské pozice v ubytovacích, stravovacích a dalších službách. Je pro nás ctí, že po sedmi a půl letech můžeme hostit plénum České konference rektorů. Na naši školu přijelo sedmatřicet rektorů veřejných, státních a několika soukromých vysokých škol. Konference se účastní i ministr školství, mládeže a tělovýchovy Ing. Robert Plaga, Ph.D., a jeho dva náměstci.

Loni vaše škola oslavila 20 let.
Minulý akademický rok jsme uzavřeli úspěšně a zimní semestr tohoto současného rovněž. Momentálně u nás studuje na dvanáct set studentů. V běhu je přijímací řízení, kdy uchazeči o studium mohou podávat přihlášky ke studiu v akademickém roce 2020/2021.

Vysokou školou hotelovou v Praze už úspěšně prošlo na osm tisíc absolventů.
Velice mne těší, že řada z nich úspěšně působí jako ředitelé hotelů, lázeňských společností, gastronomických podniků, a to nejen ve všech regionech České republiky, ale i v zahraničí. Někteří jsou úspěšní i mimo sektor cestovního ruchu, a to jak v byznysu, tak v orgánech veřejné správy.

Rektoři, účastníci dnešního pléna, uvítali volbu Vysoké školy hotelové v Praze coby místa výročního zasedání i kvůli špičkové úrovni gastronomie a profesionalitě obsluhy v podání vašich studentů a pedagogů.
Co se české akademické scény týká, bych chtěl zdůraznit skutečnost, že po novele zákona o vysokých školách se vysokoškolské studijní programy rozdělují na akademicky a na profesně zaměřené. Akademicky změřené, to jsou univerzity a výzkumné instituce. Vysoká škola hotelová v Praze má všechny studijní programy akreditované Národním akreditačním úřadem pro vysoké školství profesně zaměřené. Právě proto je jedním z našich cílů předvést rektorům a panu ministrovi odbornou způsobilost našich studentů – kolegů z katedry hotelnictví. A protože se jedná o výroční zasedání, kdy rektoři rekapitulují uplynulý rok 2019, schvalují řadu strategických dokumentů, rozpočet na rok 2020 apod., rozhodli jsme se ho zhostit také proto, abychom našemu rektorovi doc. Ing. Václavu Vinšovi, CSc., kterému na konci srpna končí funkční období, mohli společně poděkovat za jeho obrovský přínos.
-jk-


 

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka