Menu

Vše se jeví, že to bylo správné rozhodnutí

02. 03. 2003

Největší český hotelový řetězec


tvoří šestadvacet hotelů ve dvanácti lokalitách České republiky. Jmenuje se OREA HOTELS a provozuje jej OREA spol. s r.o. Tato společnost získala v letech 2000, 2001, 2002 ocenění „Českých 100 nejlepších“. Její hotely jsou členy Národní federace hotelů a restaurací České republiky. OREA HOTELS disponuje kapacitou více než šesti tisíc lůžek, přičemž dosahuje výsledků srovnatelných s ostatními renomovanými evropskými hotelovými řetězci. Díky zázemí a možnostem je s to nabídnout ucelený produkt pro široké spektrum zájemců, jako jsou např. lázeňské pobyty; příprava a realizace kongresů, konferencí, školení, prezentací nebo slavnostních večerů; pobyty pro rodiny i s domácími miláčky; lyžařské pobyty na horách, cykloturistika aj.

Hotely OREA HOTELS
jsou rozděleny do tří kategorií podle standardu služeb:

OREA HOTELS Exclusive – kategorie **** – Anglický dvůr, Bohemia, Excelsior, Monty, Pyramida, Voroněž I, Zvon; OREA HOTELS Classic – kategorie *** – Arnika, Bílý hořec, Devět skal, Fontána I a II, Horal, Horizont I a II, Iris, Praha, Santon, Sklář, Voroněž II; OREA HOTELS Tourist – kategorie ** a nižší – Central, Colorado Grand, Lázně Sedmihorky, Polonia, St. Michael, Zámek Hrubá Skála.

Bezplatná informační linka 800 120 012
OREA HOTELS disponuje vlastním on-line rezervačním systémem a call centrem s bezplatnou informační linkou 800 120 012. Spo­juje všechny hotely řetězce a umožňuje tak provádět v jakoukoliv denní dobu rezervaci několika možnými způsoby:

osobně na recepci každého hotelu řetězce telefonicky na čísle informační a rezervační linky 800 120 012 pro všechny hotely řetězce na webových stránkách www.orea.cz a www.orex.cz

Franšízový produkt
Od roku 2001 poskytuje OREA spol. s r.o. franšízový produkt, u nějž využívá dlouholeté zkušenosti s provozováním hotelů v podmínkách střední Evropy; zkušenosti z úspěšné transformace bývalých odborářských zařízení různého typu na klasické komerční hotely, znalost trhu cestovního ruchu v Česku i zahraničí, marketingové a obchodně-provozní výhody velkého hotelového řetězce.

Společnost Orea spol. s r.o. za poměrně krátkou dobu vysoce dynamicky pozvedla všechny hotely svého řetězce na deklarovanou úroveň odpovídající jejich mezinárodnímu označení. Na její činnosti je zřejmá tendence dávat hotely do pořádku, dobře je udržovat, investovat do vybavení, lidských zdrojů, organizace marketingu a prodeje, což je z dlouhodobého hlediska nepochybně rozumná investice už vzhledem k blížícímu se vstupu Česka do Evropské unie.
Nevyhlášenou vlajkovou lodí společnosti OREA HOTELS je Hotel PYRAMIDA Praha. 

Rozhovor s ředitelem hotelu Pyramida Ing. Vojtěchem Přidalem jsem zahájil konstatováním, že jejich hotelu přibyla čtvrtá hvězda.
Stalo se tak k prvnímu lednu loňského roku. Předcházelo tomu jeho dovybavení v souladu s oborovou normou Národní federace hotelů a restaurací České republiky, která pro čtyři hvězdy stanoví m.j. stálou etážovou službu, fén v koupelnách a minibar ve všech hotelových pokojích. Z větší části jsme již pokoje takto vybaveny měli v rámci změn, které tu již čtyři roky probíhají. Během nich postupně za provozu dochází k celkové modernizaci hotelu, k jeho podstatnému zviditelnění a především ke zvýšení úrovně všech poskytovaných služeb. Bylo kompletně zmodernizováno všech jeho 344 pokojů včetně dvanácti apartmá. Došlo k modernizaci hotelové haly, kongresového sálu, hlavního vchodu do hotelu i vchodu pro hosty z parkingu. V těchto dnech dokončujeme modernizaci lobby baru a v konečné fázi příprav je projekt na komplexní obměnu interiéru a samozřejmě i gastronomické nabídky restaurace pro individuální hosty. To vše v intencích námětu „Praha magická“, evokující dobu Rudolfa II.

Co se týče mých návštěv hotelu, znám jej především jako účastník obchodních jednání, kongresů a prezentací.
Jedním z prvních zásadních rozhodnutí v roce 1998 byla změna orientace hotelu Pyramida z hotelu s převážně skupinovou klientelou s občasnými akcemi společenského, sportovního a spíše schůzovního charakteru na klasický hotel pro kongresovou a incentivní turistiku, firemní akce všeho druhu a postupně i pro obchodní klientelu. Akce společenského a sportovního charakteru pochopitelně zajišťujeme i nadále, ale dovolím si tvrdit, že dnes již na poněkud jiné, samozřejmě vyšší úrovni. U kongresů a firemních akcí realizujeme dnes tyto akce do sedm set padesáti účastníků, přesto, že kapacita našeho kongresového sálu je pouze čtyři sta padesát míst. Máme k dispozici ještě multifunkční sál s tři sta sedmdesáti místy. Poslední takový byl letos v lednu – čtyři sta padesát účastníků sedělo v kongresovém, tři sta v multifunkčním, a na velké plátno se přenášel obraz dění z kongresového sálu. U takto dimenzovaných kongresů zpravidla bývá potřeba společného sezení všech účastníků většinou při zahájení či při ukončení. V průběhu kongresu se obvykle jedná po sekcích, kdy je hostům k dispozici šest dalších našich salonků.

Nedávno v Praze skončil kongres kongresů – summit NATO.
Praha jak summitem, tak Výročním zasedáním Mezinárodního měnového fondu a Skupiny Světové banky v roce 2000 ukázala, že je ve všech směrech schopna zajistit i velkokapacitní akce pro pět až patnáct tisíc účastníků. Je škoda, že úspěšná realizace obou kongresů nebyla razantněji využita v marketingu a propagaci Prahy jako kongresové destinace. Ale buďme realističtí. Od summitu NATO uplynula ještě velmi krátká doba a podobné akce se připravují několik let dopředu. Nelze než doufat, že kolegové všech cestovních kanceláří, které jsou úzce zaměřeny na pořádání kongresů, toho plně využijí. V roce 2001 jsme v našem hotelu realizovali 18 větších kongresů, loni v r. 2002 jich bylo již 21.

Co říkáte na lamentace, že se na bezpečnostní prevenci kolem summitu NATO plýtvalo penězi a lidskými zdroji?
To je naprostý nesmysl. S těmito pro mne zcela scestnými názory nemohu souhlasit. Vysoce hodnotím to, že byla učiněna taková opatření, aby se nic nestalo. Kvalita a vysoká účinnost jakéhokoliv preventivního opatření není samozřejmě nikdy zadarmo. Ale jak je už u nás tradicí, po bitvě je každý generálem. Jestliže Ministerstvo vnitra České republiky údajně opatření nadsadilo, mohu jako občan i jako hoteliér být jen rád, že tak učinilo, protože právě díky tomu se nic nestalo. I kdyby byl zmařen jediný lidský život nebo došlo k závažnějším zraněním, nemohlo by to vyvážit hodnotu „ušetřených“ peněz a pošramocenou mezinárodní pověst České republiky. Navíc, většina nakoupeného vybavení a vycvičených lidí je přece dlouhodobou velmi užitečnou a potřebnou investicí. Díky tomu dnes máme dobře vybavenou a věřím, že i oproti minulosti proti všem formám kriminality lépe připravenou policii. Zajištění bezpečnosti všech našich občanů a samozřejmě i všech návštěvníků naší krásné země má pro cestovní ruch v dnešní, žel značně neklidné době, přímo obrovský význam. Je jen třeba této vysoce pozitivní skutečnosti podstatně více marketingově využívat a neustále zdůrazňovat, že jsme dnes nejen krásnou a atraktivní, ale především i bezpečnou destinací. Přiznávám, že při jednání s organizátory kongresů zdůrazňuji vždy skutečnost, že hotel Pyramida se nachází v bezprostřední blízkosti Pražského hradu, a díky tomu v důsledně střežené bezpečnostní zóně. Bezpečnost hotelových hostů se stává téměř alfou a omegou každého slušného hotelu. Máme samozřejmě, jako dnes již většina větších hotelů vlastní bezpečnostní službu, kterou chceme vždy po dvou až třech letech obměňovat. Přirozeně, že vždy za lepší, kvalitnější. Bezpečnostní prevence není levná záležitost, ale je to investice, která se rozhodně vyplácí. V současné době uvažujeme o tom, že v rámci hotelu vytvoříme zóny, kam bude moci vstoupit pouze hotelový host. Inspirovaly mne k tomu m.j. i poznatky z jednoho velmi hezkého hotelu z loňské dovolené na Kanárských ostrovech. Velmi příjemně tam na mne působilo, že vstup do ubytovací části a celého areálu všech středisek a služeb hotelu včetně bazénů a několika restaurací, byl pouze na přístupovou kartu, tedy jen pro hotelové nebo recepcí oprávněné hosty.

Jaký očekáváte vývoj v roce 2003?
Loňský rok byl pro nás všechny v cestovním ruchu a tedy i pro hotel Pyramida tvrdým oříškem. Nevyhnuly se nám samozřejmě vlivy 11. září v USA, prudkého poklesu hodnoty EURA, probíhající ekonomické recese v Německu a přirozeně ani následné vlivy srpnových povodní, i když jsme hotel vlastně spíše tak trochu „na kopečku“. Jsem rád, že se nám podařilo při všech těchto potížích realizovat tržby o něco vyšší, než v roce 2001. Z pohledu zisku jsme byli žel samozřejmě pod úrovní roku 2001. Neustálý růst nových ubytovacích kapacit v Praze a shora uvedené vlivy posledních dvou let způsobily stav, který je možno nazvat dnes již cenovou válkou mezi pražskými hotely. A to je něco, co se velmi, velmi těžko překonává. Dělá nám to samozřejmě vrásky, a ať se nám to líbí nebo nelíbí, musíme počítat s tím, že do budoucna jich bude ještě víc. A co očekávám od roku 2003? Svojí životní filozofií i celkovou orientací jsem vždy byl a zůstávám i nadále optimistou. Věřím, že pokud nedojde k válečnému vyhrocení současné nedobré situace v Iráku, nastane v cestovním ruchu postupné zlepšení.


www.orea.cz

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo
Czt
Side VSH