Menu

Někdy se jich jedné věci chytilo několik, z toho1 nechali ji všickni, a běžel každý v svou stranu. Kteří sic pod mocí těch uředníků a dohlédačů byli, ti jakž takž k tomu, co se jim poroučelo, stáli, protože museli: však i tu spletků2 mnoho sem viděl. Někteří se z řádu vyráželi3 a prchali pryč; jiní šafářům odbreptávali, tak činiti, jak oni poroučeli, nechtíce; jiní se jim kyjů chytali a je vydírali4: a sic všecko hakmak bylo. Však sem již, poněvadž to řádem slouti chtělo, nic říkati nesměl.

Však sem již, poněvadž to řádem slouti chtělo, nic říkati nesměl

28. 12. 2003


Jan Amos Komenský, Labyrint světa a ráj srdce L.P. 1624


1 najednou
2 zmatků
3 odbíhali z řady
4 vytrhovali


Hlavním tématem novoročního lednového Všudybylu roku 2004 je problematika cestovních kanceláří. Před třemi lety, v prvním vydání Všudybylu roku 2001 (str. 14), předseda Asociace cestovních kanceláří České republiky PhDr. Michal Šeba uvedl:
„Zákon 159/1999 Sb. měl pro přesun do nového tisíciletí v oblasti cestovního ruchu dát vstupenku jen seriózním firmám. Bohužel, již teď se zdá, že bude i nadále umožněno podnikání na hranici tohoto zákona a doba prodeje zájezdů ,rozsekaných' na kousky nekončí, stejně tak, jako zaručené výhry v tzv. cestovatelských klubech či šňůry zájezdů, které nesplňují znaky živnostenského podnikání. Zákon však funguje jako alibi, neboť vybavil ,bludiště trhu' směrovkami a ty, občane, se zorientuj sám.“
Tanečky kolem novelizace zákona 159/1999 Sb. týkajícího se bytí a nebytí řady cestovních kanceláří opět probíhají v rámci široké diskuse subjektů a v duchu výše citované Komenského alegorie. Jak to jen Učitel národů mohl před tři sta osmdesáti lety předvídat?
 

Jaromír Kainc,
nakladatel Všudybylu

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba