Menu

Vešel sem však za nimi tam, a aj, tu hned je jakýsi také paní Fortúny uředník, jménem Fama aneb Pověst, přijímal, jehož nic nebylo než usta. Jak zajisté dolní ten plný očí a uší, tak tento plný ze všech stran ust byl a jazyků, od nichž nemalý se hluk a zvuk rozcházel: a milý ten immortalitatis candidatus1 ten odtud užitek měl, že se tím křikem jméno jeho sem a tam rozvolávalo. Ale na to když sem bedlivě pozoroval, spatřil sem, že se o každém tom udělaný pokřik zase pomalu tišil, až i utichlo všecko a něčí jiného zníti začala. „I jakáž to nesmrtedlnost?“ řekl sem; „však každý téměř trošku pobuda, hned zase z očí, ust a mysli lidem vypadá.“

Však každý téměř trošku pobuda, hned zase z očí, ust a mysli lidem vypadá

25. 02. 2008


Jan Amos Komenský, Labyrint světa a ráj srdce L.P. 1623


1kandidát nesmrtelnosti


Zatracená pověst cestovního ruchu! Mnoha českým politikům snad ani nepřijde na mysl, jak je pro stát výhodné podporovat český průmysl cestovního ruchu. Možná však, že hlavní příčinou jejich ignorování tohoto hospodářského odvětví a zahraničního obchodu není ani tak mizivé povědomí o jeho možnostech a multiplikačních efektech (tedy, co by konkrétnímu občanovi, který nepracuje v cestovním ruchu, české ekonomice i jemu osobně mohl a měl přinášet a jak co nastavit, aby to fungovalo). Možná, že hlavní příčinou postoje těchto lidí je to, že odvětví cestovního ruchu dává příležitost podnikat a pracovat až tak obrovskému množství subjektů. Zejména malých a středně velkých. Kdo si je má všechny pamatovat? Vždyť každý téměř trošku pobuda, hned zase z očí, ust a mysli lidem vypadá.
 

Jaromír Kainc,
nakladatel Všudybylu

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba