Menu

Volbu Jesenicka jsem přivítal

05. 11. 2018

Poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Ing. Adam Kalous je místopředsedou Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, členem Výboru pro evropské záležitosti a předsedou Podvýboru pro evropské fondy a přeshraniční spolupráci. Coby zastupitel Olomouckého kraje je předsedou Výboru pro rozvoj cestovního ruchu a předsedou správní rady organizace cestovního ruchu Olomouckého kraje Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu. Je členem dozorčí rady Priessnitzových léčebných lázní, a. s. První zářijovou středu jsme se potkali v reprezentativních prostorách Priessnitzových léčebných lázních v Lázních Jeseník, kde právě jednali členové a hosté Výjezdního zasedání Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, v jehož gesci je i cestovní ruch.
Pane poslanče, proč se výjezdní zasedání konalo zrovna v Jeseníku?
Protože jak město Jeseník, tak vůbec celé území Jeseníků je významným turistickým regionem. Volbu Jesenicka jsem přivítal, protože jako v tomto regionu zvolený politik, mám zájem zvýšit o něm povědomí nejen mediálně, ale také mezi členy parlamentu, zástupci ministerstev a dalších institucí. To byl rovněž důvod, proč spolu s lidmi z Ministerstva pro místní rozvoj ČR, náměstkem ministryně pro řízení Sekce regionálního rozvoje Davidem Koppitzem, ředitelem Odboru evropské územní spolupráce Jiřím Horáčkem, ředitelkou České centrály cestovního ruchu – CzechTourism Monikou Palatkovou, byli na zasedání přizváni i starostky a starostové tohoto regionu, kteří s nimi mohli diskutovat. Vzhledem ke geografickému pře­sahu Jeseníků, které se rozkládají na území tří krajů – Olomouckého, Moravskoslezského a Pardubického –, jsme byli potěšeni, že jsme zde mohli přivítat i náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje Jana Krkošku a náměstka hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Zemánka.
Kromě jiných témat jsme se zabývali tím, proč Jesenicko trápí odliv obyvatel, nízká kupní síla a malá ekonomická aktivita. Přitom Jesenicko disponuje nádhernou přírodou, krajinnými scenériemi, nejčistším ovzduším a je lázeňským regionem. To vše vytváří dobrý předpoklad, aby bylo co nejnavštěvovanější a aby jeho obyvatelé včetně jejich podnikatelských aktivit daleko víc těžili z poptávky po službách a výrobcích a přílivu kupní síly, kterou představují lázeňští hosté, návštěvníci, výletníci a turisté, a aby díky tomu na území Jeseníků nacházeli perspektivní uplatnění i mladí lidé a nevystěhovávali se jinam.

Čím to, že z tak nádherného kraje lidé odcházejí?
To není bolest pouze Jesenicka, ale téměř všech periferních horských regionů. Od Novohradských hor přes vylidňující se obce Šumavy, Český les, Slavkovský les, Krušné hory atd. až k masivu Králického Sněžníku, Jeseníkům, Beskydům a Karpatům. Mladí lidé odcházejí zpravidla kvůli perspektivám lepšího života a pracovního uplatnění. Většina horských regionů není s to mladému člověku, který má nějaké vzdělání a chce dělat kariéru, nabídnout až takové množství příležitostí jako mnohá z velkých měst.

Dovolil bych si prostořece použít citaci z Básníků: „Schopný mladý muž pracovní místo nehledá, ale vytváří.“
Aby je ale mohl vytvářet, aby mohl podnikat, musí mít pro svoji produkci odbyt, a proto na Jesenicku bojujeme za to, aby coby bílé místo nepokryté vysokorychlostním internetem zmizelo z mapy České republiky. Právě vysokorychlostní internet může přispět k tomu, aby daleko víc zejména mladých lidí řady odborností a profesí mohlo v Jeseníkách a z území Jesenicka pracovat nebo podnikat.


Archiv vydání

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 01/2019
01/2019 číst aktuální číslo
Restaurace Novoměstský pivovar
Czech specials