Menu

Vznik lázní se datuje rokem 1867, kdy po provedení vědeckých analýz přírodního léčivého zdroje byla zahájena první lázeňská sezóna. Místní lidé znali léčivou studánku a již dávno před tím využívali její vodu k léčitelství. Nyní se aplikuje u většiny balneologických procedur. V kombinaci s léčebnou rehabilitací tvoří základ léčby.

Vydatné prameny jodobromové (JBr) vody – zvané solanka, vytryskly při hledání zásob uhlí. Postupně byly prokázány její mimořádné účinky. Solanka příznivě působí na cévní systém. Napomáhá léčbě pohybového ústrojí, nemocí neurologických, gynekologických a kožních. Její původ sahá do období třetihorního vrásnění a složení nepřipouští pochybnosti o tom, že se jedná o vodu pradávného moře.

Nejstarší dochované lázeňské budovy léčebny Darkov pocházejí z let 1870 – 1879. Další byly postaveny mezi lety 1895, 1902 a 1931. Po roce 1989, kdy došlo k omezení důlní činnosti, byly lázeňské domy rekonstruovány a modernizovány. Zvýšenými investicemi do interiérů získala léčebna na atraktivnosti. Další objekty Státních léčebných lázní Darkov – léčebna Rehabilitační sanatorium, byla zprovozněna v letech 1976 až 1980. Na jaře roku 1998 byl dobudován rehabilitační ba­zén.

Voda pradávného moře

15. 05. 2001

Začátkem května jsem navštívil ředitele Státních léčebných lázní Darkov, s.p. Karviná MUDr. Mečislava Lukosze a požádal jej o rozhovor. Léčebné, ale i hospodářské výsledky Lázní Darkov za poslední roky jsou velmi dobré. Je to výhoda, pane řediteli, vést státní podnik v tržním hospodářství?
Je to jako řízení jakéhokoliv samostatného podnikatelského subjektu. Jako státní podnik ale hospodaříme s majetkem státu. Podle zákona o státním podniku však od státu nedostáváme žádné příspěvky, ani dotace, jako je tomu např. u nemocnic. Na veškerý provoz, obnovu, rekonstrukce i investice si lázně musí vydělat samy. Rozdíl mezi námi a nestátním lázeňským zařízením v tomto směru není. Investujeme do vybavení, rekonstrukce a úprav budov, dále do zvyšování kvalifikace zaměstnanců (odborné a jazykové) a v neposlední řadě do firemní sociální politiky, neboť je-li spokojený zaměstnanec, je spokojený i klient.

Bude-li chtít někdo k léčivým vodám pravěkého moře, pojede do Izraele k Mrtvému moři nebo se může vydat k vám, do Darkova. Jak jste se do Darkova dostal vy, pane řediteli?
Znovu jsem se vrátil do míst, kde jsem se narodil a prožil své dětství. Vždy mne přitahovala problematika managementu ve zdravotnictví. Kromě základních atestací z chirurgie a všeobecného lékařství jsem se intenzivně zajímal o organizaci a řízení zdravotnických služeb. Začátkem 90. let se ve zdravotnictví postupně měnily podmínky. To mi umožnilo zabývat se těmito tématy profesionálně mimo jiné na úseku zdravotního pojišťovnictví. Z celého světa k nám daleko intenzivněji začaly pronikat moderní prvky řízení. I já měl možnost získávat poznatky ze západoevropské a americké praxe. Absolvoval jsem řadu školení a kurzů orientovaných na managing, s cílem zúročit vše v praxi. Když byl před dvěma lety Ministerstvem zdravotnictví ČR vypsán konkurz na místo ředitele Státních léčebných lázní Darkov, rozhodl jsem se ho účastnit.

V roce 1990 jsem byl ředitelem cestovní kanceláře, s níž jsme se vydali na severní Ural do republiky Komi. Naším cílem bylo sjet řeku Šugor, rekognoskovat terén a připravit podmínky pro realizaci programů školy přežití. Při té příležitosti se nám dostalo slyšení u předsedy oblastního sovětu, kterým byl pan Karim Ibn Musa Chahurchajev. Pokoušeli jsme se mu vysvětlit základní rozdíl mezi americkým a britským pojetím školy přežití. Cahruchajev jen máchl rukou a utrousil: „Pche, takaja škóla preživánija, kak zděs, ni vo vsjom mire.“ Solženicinovo „Souostroví Gulag“ jsem četl až po tom. Takže rovněž, až potom, v Česku, mi v plné síle došlo, o čem že to továrišč Chahurchajev hovořil. Ale proč odbíhám od tématu? Asi proto, že jste zmiňoval americký a západoevropský přístup k lázeňství. Jaký je mezi nimi rozdíl a jak jsme na tom my, České republika?
Vaše asociace, pane doktore, je téměř démonická. Nicméně jistá analogie tady být může. Tradice i výskyt často unikátních rozmanitých přírodních léčivých zdrojů slezských, moravských i českých lázní je rovněž světovou, ale k pozitivně humánním účelům využívanou, raritou. Přístup v USA k lázeňství je jiný, než převládající evropský. Pojem „spa“ tam má zcela jiný smysl, než např. v Německu či Rakousku. V Americe jsou lázně vnímány jako místo odpočinku a regenerace. V Evropě jako součást preventivní zdravotní péče. Tento evropský náhled u nás přetrvává i v současné době. Tedy, lázeňství jako prevence. Jako místo pro rekonvalescenci, které pomáhá vrátit člověka do normálního života. Tržní hospodářství pak přispělo k rozšíření a zkvalitnění nabídky ubytovacích a doprovodných služeb, „neboť do nemocnice člověk žel musí a do lázní chce“. Je poměrně dost lázeňských zařízení, která léčí stejné indikace a pacient či člověk, který chce prostřednictvím pobytu v lázních obnovit svoji vitalitu, si má z čeho vybírat. Naplněnost toho kterého lázeňského zařízení je proto jakýmsi indikátorem jeho úspěšnosti.

Dobře. Jak jsou z tohoto pohledu úspěšné Státní léčebné lázně Darkov?
Staví nejen na 135leté tradici, ale i na kvalitě zdravotních a doplňkových služeb. V roce 1976 byly rozšířeny o další komplex – léčebnu Rehabilitační sanatorium v Karviné – Hranicích. Tyto dvě léčebny léčí či doléčují pacienty s onemocněními pohybového aparátu, po úrazech, po operacích, po náhradách kolenních a kyčelních kloubů. Pacienty po neurologických onemocněních a s klinickým onemocněním kostí a kloubů a děti s kožními nemocemi. Tradice a úspěšnost léčebných metod vedla k tomu, že za posledních 10 let je naplněnost našich lázeňských domů přes 90 %. A to i v hluboké mimosezoně, jako jsou měsíce leden a prosinec. Naše klientela je z 94 % tuzemská, z celé republiky. Zahraniční převažuje z arabských zemí. Ta k nám ale nezačala přijíždět až po roce 1990. Do Darkova už jezdila dávno před tím. Po roce 1990 však došlo k markantnímu zvýšení jejího zájmu. Není to jen ofenzivním marketingem našeho obchodního oddělení, ale zejména odezvou na léčebné úspěchy. Nejsou vzácné případy, kdy k nám pacienta přivezou na vozíčku a po absolvování terapie odejde „po svých“. Právě takovéto případy nejvíce napomáhají šířit slávu Darkova nejen mezi bohatou zahraniční klientelou.

Státní léčebné lázně Darkov, s. p.
Čsl. armády 2954/2, 733 12 Karviná – Hranice
tel.: 069/ 637 22 85, fax: 069/ 631 22 98
e-mail: marketing@darkov.cz


 

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo