Menu

Vliv cestovního ruchu na místní rozvoj

20. 05. 2007

Dvanáctý ročník mezinárodní vědecké konference „Cestovní ruch, regionální rozvoj a školství“ se konal pod záštitou člena rady Jihočeského kraje pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Ing. Františka Štangla 19. a 20.dubna v Táboře na půdě Jihočeské univerzity. Pořadatelem byla katedra obchodu a cestovního ruchu Ekonomické fakulty, Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích ve spolupráci s Městským úřadem v Táboře. Konferenci na téma „Vliv cestovního ruchu na místní rozvoj“ společně s vedením katedry v rámci semináře předmětu Ekonomika cestovního ruchu připravili a zajistili posluchači třetího ročníku táborské katedry. Jedním z jejích cílů bylo porovnat práce studentů z různých vzdělávacích institucí z Česka a Slovenska. Zazněla na ní vystoupení: děkanky Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích prof. Ing. Magdaleny Hrabánkové, CSc., místostarostky města Tábor Mgr. Zuzany Pečmanové, ředitelky Odboru kultury a cestovního ruchu jihočeského krajského úřadu Ing. Kamily Hrabákové, ředitele odboru regionalistiky agentury Czech Tourism Ing. Petra Kratochvíla, prezidenta Asociace českých cestovních kanceláří a agentur RNDr. Ladislava Havla, ředitelky Odboru ekologie lidských sídel a člověka Ministerstva životního prostředí Ing. Martiny Páskové, Ph.D., vedoucího katedry cestovního ruchu Institutu zemědělství a cestovního ruchu v Poreči prof. Dr. Desimira Boškoviće, Ph.D. aj. Křtila se publikace „Unikátní technické atraktivity jižních Čech“ Marie Heskové a kol. a byly vyhlášeny výsledky soutěže. V kategorii týmů první místo získaly Júlia Grebáčová a Lenka Teplická z Ekonomické fakulty Univerzity Mateje Bela z Banské Bystrice; druhé Barbora Brynkusová, Jarmila Hirnerová a Soňa Veberová z Obchodnej fakulty Ekonomické univerzity v Bratislavě; třetí Alena Černá, Petra Michálková, Lucie Půžová, Žaneta Růžičková, Lucie Řimnáčová a Michaela Samková z Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. V kategorii individuálních prací byla první Alena Bílková z Vyšší odborné školy Havířov s.r.o. a druhá Pavla Popovičová z Ekonomicko správní fakulty Masarykovy univerzity Brno. Mimořádnou cenu získal interní doktorand Fakulty managementu Ekonomické fakulty v Bratislavě Ing. Andrej Kovalov z Kirgizské republiky.


www.ta.jcu.cz

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001