Menu

Vlastnit renomovanou společnost a řídit největší český hotelový řetězec

23. 01. 2011

Mgr. Kirill Novak

Hotelovou společnost EuroAgentur Hotels & Travel chceme rozšiřovat. Je ve velmi dobré kondici a v tomto trendu hodláme pokračovat. Chceme rozvíjet franšízové vztahy a pro incoming do České a Slovenské republiky získávat nové obchodní partnery na perspektivních zdrojových trzích.

Událostí roku 2010 ve sféře akvizic v českém hotelnictví byl listopadový odprodej jedné z největších hotelových sítí v České republice EuroAgentur Hotels & Travel ruským vlastníkům. S novým předsedou představenstva a generálním ředitelem stejnojmenné akciové společnosti Mgr. Kirillem Novakem se potkáváme 23. prosince 2010 v kanceláři jeho firmy.
Pane předsedo, čeština není vaší mateřštinou, a navzdory tomu, že je jedním z nejtěžších jazyků světa, jí hovoříte velmi dobře. Jak dlouho se učíte česky?
Nikdy jsem češtinu nestudoval. Mluvím tak, jak jsem to odposlouchal. V Česku jsem téměř tři roky. Před tím jsem vůbec neuvažoval, že bych se tu usadil a podnikal. Nicméně mám typicky české příjmení, a byť si nejsem vědom, že bychom měli v našem rodu nějaké Čechy, osud zřejmě chtěl, abych se ve vaší krásné zemi usadil. Jazyk je nástrojem k dorozumění s ostatními lidmi. A abyste se jej co nejdřív naučil, je třeba se neuzavírat a používat jej. Zkrátka pokud chcete žít v zemi, která vás přijala, měl byste se snažit se s ní sžít. Určitě nezapomenout, odkud pocházíte, kde jste se narodil, ale realita je teď a tam, kde žijete.

Proč jste se rozhodli pro akvizici společnosti a hotelového řetězce EuroAgentur Hotels & Travel?
To byl můj nápad. Ale chtít vlastnit renomovanou společnost a řídit největší český hotelový řetězec, který navíc dlouhodobě působí na Slovensku, je jedna věc, a mít šanci ji koupit, druhá. A za to, že jsem tuto šanci nakonec dostal a mohl ji po řadě vyjednávání a dolaďování podmínek využít, musím poděkovat hlavně předchozímu předsedovi představenstva EuroAgentur Hotels & Travel a.s. panu Viliamu Sivekovi. Nicméně, pan Sivek ve  společnosti nadále zůstává, a to na pozici předsedy dozorčí rady.
Česko i Slovenská republika jsou velice perspektivní. Co se cestovního ruchu týče, mají ohromné a zatím nevyužívané rezervy jak na sebe poutat pozornost turistů a zahraniční firemní klientely. Tedy jak mnohonásobně víc ekonomicky těžit z turismu. Na zahraničních trzích jsou republiky Česká a Slovenská vnímány jako ideální destinace pro svatební turistiku a teambuildingové aktivity. Oproti řadě jiných incentivních destinací je u vás lze realizovat v atraktivním prostředí za výrazně výhodnějších podmínek. Mj. právě kvůli tomuto rozvojovému potenciálu Česka a Slovenska, coby turistických destinací (jejich historickému, kulturnímu a přírodnímu bohatství a infrastruktuře) a prostoru pro expanzi, který skýtají podnikatelským subjektům orientovaným na klientelu, kterou turismus generuje (i z Ruské federace a okolních zemí), jsme se rozhodli investovat právě v České republice.

Pane Novaku, vaše formulace: „rozvojový potenciál“ zní hodně vznešeně…
Ale je to tak. Přesto nebo spíš právě proto, že se u vás, ve vaší české, na export hodně orientované ekonomice, na cestovní ruch pohlíží spíš jako na cestování, a ne jako na hospodářské odvětví generující zahraniční inkaso. Resp. obchodování, které jako jediné podnikatelským subjektům umožňuje prodávat zboží zahraničním odběratelům, aniž by je při tomto vývozu příliš limitovaly celní bariéry, nějaké kvóty apod. Česká republika je z hlediska mezinárodního cestovního ruchu opravdu hodně zajímavá a Praha nejkrásnějším městem na světě. Tak ji vnímá i bohatá klientela ze Společenství nezávislých států, v nichž jsme, jako na zdrojových trzích incomingu do České republiky, nejsilnější a kde máme nejvíc obchodních partnerů. Samozřejmě, aby daleko větší počet ruských turistů mohl utrácet peníze za pobyty spojené s poznáváním krás České republiky, je nezbytné, aby tomu odpovídaly technické parametry – kapacitní možnosti konzulárních pracovišť České republiky vyřizujících vstupní víza. Ty zatím zdaleka neodpovídají strategickému potenciálu a turistické atraktivnosti České republiky, což na obou stranách vytváří živnou půdu pro korupci. Resp. pro šedou ekonomiku a v ní laborující různé tzv. autorizované zprostředkovatele, kteří na tom (na rozdíl od vašeho státu) vydělávají. Další jistě překonatelnou bariérou je dopravní dostupnost Česka z dalších míst Ruské federace. Chybí letecká spojení mezi tamními hospodářsky významnými oblastmi a Prahou, Karlovými Vary, popř. dalšími mezinárodními letišti České republiky, která svým vybavením splňují podmínky provozu Schengen / non-Schengen. Nechceme se ale zaměřit jen na trhy SNS. I nadále se budeme usilovně věnovat expanzi EuroAgentur Hotels & Travel na ostatních zdrojových trzích ve světě – evropských i asijských i v zámoří. Na domácí půdě pak chceme posilovat aktivity v rozvoji vlastní franšízy nezávislým hotelům a v oblasti zajišťování cateringových služeb.

Jaké jsou vaše priority při řízení firmy?
K lidem, s nimiž pracuji, musím mít důvěru. Pokud nevěříte lidem, nikdy ničeho pořádného nedosáhnete. V Čechách sice máte pořekadlo: „důvěřuj, ale prověřuj,“ ale já bych spíše řekl kontroluj, zdali někde nevázne komunikace a spolupráce, jak navazují dílčí pracovní fáze atd. Řídit, jak to vnímám já, je spíš koordinovat, organizovat. Starat se, aby zaměstnanci měli společný cíl a fungovali jako celek. Určitě to není kontrola, jejímž důsledkem je dusno ve firmě. Dusno bere vítr z plachet nejen lodím, ale i lidem. A ve společnosti, která má obstát v konkurenčním prostředí, je třeba, aby pracovali iniciativní dobře motivovaní lidé. Firmy proto manažery potřebují hlavně k tomu, aby na tom kterém postu definovali priority a směr, kterým se má podnik rozvíjet. To vše se samozřejmě může dít pouze v rámci interakce. Proto je třeba, aby firma neztratila sebereflexi a abychom my, manažeři, spolupracovníkům na nižších postech uměli naslouchat. EuroAgentur Hotels & Travel chce být prosperujícím hotelovým řetězcem, který bude umožňovat pobyty dalším a dalším hostům. Proto budeme vždycky velký důraz klást na kvalitu (a tedy i na výchovu) lidských zdrojů, hotelů a služeb. Já osobně jsem zvyklý na bezprostřední kontakt s lidmi a na dotahování věcí do konce, do detailů. Ty teprve dělají, byť sebelépe disponovaný a vybavený hotelový objekt, kvalitním hotelem. V oblasti hotelnictví, kde přívětivost, vstřícnost a úsměv dělá zázraky, to platí dvojnásob. Neprofesionální přístup k hostům, a tím jsou i projevy demotivovaného personálu, kazí pověst hotelu a hospodářské výsledky.

Mám pár přátel, kteří úspěšně investovali a podnikají v Ruské federaci. Všichni shodně konstatují, že skutečnost, že jsou Čechy a vlastníky českých firem, je pro ně oproti západoevropské konkurenci velkou výhodou.
Vy Češi, vy jste, oproti řadě jiných národů, pro nás Rusy daleko bližší a svou mentalitou srozumitelnější. Rovněž naše slovanské jazyky jsou si blízké. Máme podobné vzorce chování. Navíc (viz pořekadlo „zlaté české ruce“) i v mé rodné zemi, Ruské federaci, dodnes prokazujete, že jste řemeslně úžasně nadaným národem s obrovskou invencí a schopnostmi improvizace. Díky tomuto daru dokážete úspěšně zvládat pro příslušníky mnohých ostatních národů neřešitelné nenadálé situace, a to je v Rusku opravdu obrovská deviza. V Rusku nejde dělat byznys německým akurátním způsobem. Neřekl bych, že Češi rádi pracují víc, než musí, ale když je třeba, tak zaberou a dokáží to.


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba