Menu

Vítejte ve světě OREA ACADEMY

02. 11. 2003

V době vzrůstající konkurence je profesionalita,

ochota a přívětivost personálu pro hosty

hlavním měřítkem v rozhodování,

zda vašich služeb využijí opakovaně či nikoliv.

OREA HOTELS je největším českým hotelovým řetězcem. Franšízované i vlastní hotely OREA prezentuje na významných zahraničních veletrzích, umísťuje je na globálních vyhledávacích serverech a vytěžuje klientelou získávanou obchodními aktivitami centrály. Opravdu velký důraz ale také klade na práci se svými zaměstnanci a na jejich neustálé profesní vzdělávání, což je tématem rozhovoru s manažerkou vzdělávání paní Petrou Horákovou.
Naše společnost se opravdu mimo jiné soustřeďuje na výchovu a vzdělávání všech svých zaměstnanců a na aplikování nejnovějších trendů v hotelnictví. Uvědomujeme si, že naším klíčem k úspěchu se stejně jako i jinde stává především orientace na zákazníka. Vzdělávací projekt OREA ACADEMY je určen širokému spektru profesí, a to i z řad konkurenčních hotelů, u nichž registrujeme velký zájem naše školení absolvovat. Jako provozovatelé největší české hotelové a tím i restaurační sítě máme nejlepší přehled o tom, v čem nejčastěji naši zaměstnanci chybují a jakými metodami je potřeba je vést a trénovat.

Určitě slýcháte připomínky, zda je rozumné školit a vychovávat si vlastní konkurenci…
Za necelý půlrok se naše země stane členem Evropské unie, avšak služby, které mnohde poskytují české hotely, zdaleka nedosahují evropské úrovně. Zahraniční, ale i tuzemští návštěvníci si pak na základě negativních zkušeností vytvářejí obrázek, který často neprospívá našemu cestovnímu ruchu a pochopitelně ani ekonomickým zájmům subjektů, které na českém trhu hotelového průmyslu podnikají. To je hlavní důvod, proč vzdělávací činnost nelimitujeme členstvím v řetězci OREA HOTELS. A jestli se konkurence nebojíme…? V tomto směru se opravdu nebojíme. Vznik OREA ACADEMY je cestou, na které se naopak chceme podělit o znalosti a zkušenosti s rozvojem zaměstnanců hotelů a, jak jsem již řekla, alespoň malou měrou tak přispívat ke všeobecnému zvyšování standardu poskytovaných služeb v České republice.

Povědět v kostce, co je obsahem kurzů OREA ACADEMY, zřejmě bude obtížné už proto, že profesí, které zajišťují fungování hotelu, je celá řada. Můžete se přesto o to pokusit?
Projekt OREA ACADEMY jsme pojali jako ucelený a navazující soubor praktických kurzů, které svým obsahem úzce souvisí s hotelovým provozem. V kurzech „Recepční profesionál“ například školíme profesní dovednosti a vysvětlujeme, že práce recepčního dávno není jen o tom vypsat kartičku a předat hostu klíč od pokoje. Převážná část hotelů v té které kategorii dnes nabízí téměř totožné služby. Má obdobně velké a obdobně zařízené pokoje, stejné vybavení, stejné ceny… Pokud tedy něco výrazněji ovlivňuje, zda se z nového hosta stane host opakovaný, je to zejména profesionální přístup veškerého personálu. Slovo „profesionální“ v tomto smyslu znamená takový, který zná dobře svou práci a kromě toho umí být milý, pozorný a maximálně vstřícný. Práci recepčního vnímáme jako poslání člověka, který výrazným způsobem přispívá k utváření prvního a posledního, pozitivního nebo negativního, dojmu našeho hosta. Jako člena hotelového týmu, který nejenže klienta „administrativně odbaví“, ale který se k němu chová příjemně a pomůže mu například zorientovat se v okolí hotelu i v místě pobytu apod.
Kurz „Prodávat hotel je umění“ je věnován základním obchodním dovednostem zaměřeným na prodej hotelové kapacity – tedy jednoho ze základních pilířů v úspěšnosti podnikání na trhu cestovního ruchu.
Kurz „Obsluha a podpora prodeje“ byl kolegy z „konkurenčních“ hotelů hodnocen jako seminář vysoké úrovně. Pokud budu hovořit ve zkratce – jeho cílem je návyk dovedností směřujících k tomu, aby host byl spokojen a restaurace díky této spokojenosti dosahovala vyšších tržeb.
„Co znamená být dobrý housekeeper…“ je názvem dalšího kurzu. Je věnován práci hotelových hospodyň a pokojských, úrovni služeb a vybavení hotelových pokojů.
„Motivace a vedení zaměstnanců hotelu“ je o práci s lidskými zdroji, protože jenom finanční motivací, bez hnacího motoru možnosti seberealizace a firemní loajality personálu, se v dlouhodobé perspektivě vynikajících výsledků dosahovat nedá.
„Základní barmanský kurz“ patří do okruhu nápojové kultury a navazující, „Chef de Bar – samostatný barman“ je nejen nástavbou k základnímu kurzu, ale klade důraz na komunikaci a práci s hostem, protože dobrý barman je svým způsobem především psychologem. Nejenže dokáže profesionálně namíchat nápoj, ale dokáže hosta naladit, popovídat si s ním, podpořit ho atd.
A v současné době začínáme také kurzy „Gastronomie třetího tisíciletí“, kde přednášejícími jsou uznávané kapacity z tohoto oboru.

Co mám udělat pro to, abych se mohl na některý z kurzů přihlásit?
Je to velmi snadné. Základem však je, abyste si jako majitel nebo zaměstnanec hotelu uvědomil, že vzdělávání se v současné době stalo naprosto nutným celoživotním procesem. Že se technologie a poskytování servisu v hotelnictví neustále vyvíjí a že jedině tak, že s tímto trendem udržíme krok, můžeme být úspěšní… A pak už jen kliknout si na naše internetové stránky, kde je aktuální nabídka kurzů, a poslat přihlášku. Kurzy jsou stavěny tak, aby na sebe navazovaly. V příštím roce proto poběží kurzy pro začátečníky i pro ty, kteří již základní kurz absolvovali.Víte, že podle nejnovějšího průzkumu jsme jako Česká republika v žebříčku vynaložených investic na vzdělávání na osobu ve světě na 32. místě? Až za Ukrajinou. Pojďme to společnými silami změnit…www.orea-academy.cz

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba