Menu

Agentura pro cestovní ruch ACR Alfa patří k významným firmám propagujícím Českou republiku. V rámci projektu „Zachování kulturní hodnoty a národního dědictví České republiky v Evropské unii“ vydává řadu čtrnácti česko-anglicko-německých knih o krajích České republiky. 

Vítejte v České republice

27. 01. 2007

S jednatelkou ACR Alfa Blankou Langerovou se potkáváme na jejich expozici na 16. mezinárodním veletrhu turistických možností v regionech Regiontour na Výstavišti v Brně.
Na mezinárodních veletrzích GO a Regiontour jsme nakladatelství ACR Alfa prezentovali prostřednictvím témat, která prezentujeme v krajských publikacích čtrnáctidílného cyklu o České republice. Přijeli jsme sem s výstavkou řemeslných a folklorních tradic regionů České republiky a také tu prezentujeme nový webový portál cestovního ruchu České republiky www.vitejte.cz. V rámci soutěží nastupujících generací profesionálů cestovního ruchu jsme předávali své publikace laureátům soutěží ProfiGO, Regionregina. Do této doby jsme vydali publikace o deseti krajích České republiky: Pardubickém, Karlovarském, Královéhradeckém, Plzeňském, Ústeckém, Vysočině, Zlínském, Jihomoravském, Středočeském a Olomouckém. Momentálně pracujeme i na závěrečném, celorepublikové publikaci Praha a turistické perly České republiky.

Krajští hejtmani se účastní nejenom křtů vašich publikací, ale zastavují zde, na vaší expozici na Regiontouru.
Možná i proto, že se již několik let důsledně věnujeme propagaci územně samosprávných celků, jejichž jsou nejvyššími představiteli. Při přípravě každého z krajských vydání jsme proto s tím kterým kompetentním hejtmanem navázali spolupráci. Tato součinnost by měla symbolicky vyvrcholit v rámci celorepublikové publikace. Její první část se bude věnovat Praze. Druhá nejkrásnějším tématům z každé krajské publikace. A třetí, s názvem „Vítejte v krajích České republiky“, aktuálním tématům z každého z krajských územně samosprávných území. V rámci její přípravy opět budeme s hejtmany úžeji spolupracovat. Kniha bude v trojjazyčné mutaci – anglické, německé, české – jako naše veškeré ostatní publikace. Nejen hejtmanům, ale i dalším na propagaci turistických atraktivit České republiky participujícím partnerům jsem na našem veletržním stánku představila a zdůrazňovala přednost nového webového portálu www.vitejte.cz. Tím je systém provázaných, vzájemně se doporučujících informací. Tzn., když si např. najdete město Zlín, objeví se deset ikonek s doporučeními na nejbližší tradiční akci kulturního a sportovního charakteru, na nejbližší kulturně historickou pamětihodnost, nejblíže prezentované slavné rodáky, nejbližší ubytování, stravování, ale také infocentrum. Provázanost informací je v software webu www.vitejte.cz zakódovaná jako jedna z nejvyšších priorit. Navíc je v něm škála tematických vyhledávačů a možností, které přispívají k vysoké úrovni uživatelského komfortu a možnostem dozvědět se co nejvíce o České republice.

Podpora od kompetentních hejtmanů a institucí působících v rámci resortu cestovního ruchu v rámci propagace turistických atraktivit krajů České republiky sice zrovna nemusí být samozřejmostí, ale pokud je, může být vnímána jako součinnost partnerů za účelem dosažení společného cíle. Na vašem stánku na Regiontouru i v rámci křtů krajských publikací jsem se ale setkal se spoustou vrcholových představitelů firem a ostatních subjektů z dalších resortů.
Krajské celostátní publikace vznikají i díky jejich významné podpoře. Podle nich se nám prý podařilo vyrobit reprezentativní dárek s vysokou výpovědní hodnotou o zemi a konkrétních místech, v nichž podnikají či jinak působí. Krajské i celostátní publikace se tak i díky nim dostávají do rukou nejen jejich tuzemským, ale i zahraničním partnerům po celém světě, na což si zvykli. Např. firma Skanska CZ má švédského majitele. Když je zde měli v rámci oslav svého výročí, věnovali jim naši knihu o Zlínském kraji. A takhle to praktikuje drtivá síla firem, jež s vydavatelstvím ACR Alfa spolupracuje. Takže i tímto jsme si vzájemně užiteční. Díky této praxi se atraktivně zpracované informace o turistických cílech naší vlasti dostávají k vysoce směrodatným lidem, k nimž je zpravidla velmi obtížné se dostat, natož je propagačně ovlivňovat ve smyslu „Vítejte v České republice“.

ACR Alfa,s.r.o.
Boleslavova 27/36
140 00 Praha 4
tel.: 261 215 703
fax: 241 408 119
e-mail: info@acr-alfa.cz
www.acr-alfa.czwww.vitejte.cz

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka