Menu

Vitalita stotřicetiletých Lázní Bělohrad

06. 06. 2015

LÁZNĚ BĚLOHRAD, a. s.,
se nacházejí ve stejnojmenném městě v Královéhradeckém kraji. Lázně zde roku 1885 založila pruská hraběnka Anna z Asseburgu a dnes tu stojí komplex Bělohradských slatinných lázní, Lázně pro děti a dorost a Tree of Life – hotel s unikátní koncepcí Wellbeing a Medical Spa. Hosté sem přijíždějí za terapií pohybového aparátu, na doléčení stavů po úrazech a za relaxací. Tree of Life nabízí programy i pro sportovce, obnovení energie, snižování váhy a řadu dalších speciálně zaměřených.

Ve čtvrtek 14. května 2015 jsem vlakem Českých drah, první třídou, přijel za předsedkyní dozorčí rady akciové společnosti Lázně Bělohrad, a. s., MUDr. Jitkou Ferbrovou.
Paní doktorko, před pěti lety jste tu dali vyrůst Stromu života neboli Tree of Life.
Ano, ale to je objekt, který nespadá do klasické části léčebných lázní. Tu u nás reprezentují objekty Bělohradských slatinných lázní a Lázně pro děti a dorost. Tree of Life je koncipován jako komfortní hotel s ideálními podmínkami pro obnovu sil pomocí nejmodernějších terapií a technologií. Je syntézou stotřicetileté bělohradské lázeňské tradice se současnými trendy založenými na čistotě prostředí, osobním prožitku a tzv. wellbeing. Orientujeme se na zdravý životní styl, a to za přispění přírodních léčivých zdrojů, spirituální medicíny, škály fyzio- a psychoterapií a na nutrici. Část Tree of Life se koncentruje na terapie, část na wellbeing aktivity a ta třetí, společenská, je koncipována k setkávání a sdílení – mj. proto, že jeho hosty tvoří lidé z různých částí světa a profesních sfér. Tree of Life je souhrnem aspektů skýtajících podmínky pro to, aby se jeho hosté mohli dostat do co nejlepší fyzické a psychické kondice. To je to, co pracovně a společensky exponovaní lidé potřebují. Investovat co nejlépe čas a peníze do své výkonnosti, aby je pobyt přiměl žít zdravěji nejen po fyzické stránce, ale naučil zbavovat se psychické zátěže.

Účinnost lázeňské léčby a přístup vašeho personálu k pacientům se odráží v četnosti spolupráce ortopedů, dermatologů, neurologů či obvodních lékařů s vašimi lázněmi. V neposlední řadě i v zájmu o zázemí pečovatelského Domova Vitalita.
Ano, těžíme z toho, že u nás pracují skvělí, odborně zdatní lidé. Nejen pro balneologii, ale i pro další obory medicíny platí a bude platit, že člověk léčí a příroda uzdravuje – obnovuje autoregulační mechanismy organismu, jimiž člověk disponoval předtím, než onemocněl. Komplexní lázeňská péče probíhá v Bělohradských slatinných lázních. Vše je tu pod jednou střechou, protože jejich objekty jsme propojili krytými koridory. Převážně se zaměřujeme na léčbu pohybového aparátu. Správně provedený chirurgický výkon (například při výměně kyčelního kloubu) je samozřejmě zásadním aspektem. Avšak bez následné rehabilitace či léčebné lázeňské péče je návrat operovaného k plné hybnosti málo pravděpodobný. A co se týče chronických onemocnění pohybového aparátu? U revmatismu a artróz velkých kloubů je opakovaná lázeňská léčba nezastupitelná.
A pokud se ptáte na Domov Vitalita, nechali jsme se inspirovat německým vzorem a v jednom z objektů zřídili útulný a funkční domov pro seniory. Propojení sociální péče, rekondice a rehabilitace je skvělé. Domov Vitalita je soukromé zařízení sociálních služeb, které nabízí komplexní celodenní péči a rehabilitační aktivity seniorům a osobám s tělesným postižením. Je schopen zajistit péči klientům, kteří v důsledku stáří, zdravotního hendikepu či úrazu potřebují 24hodinovou pomoc druhé osoby. Je určen samoplátcům, kteří si chtějí udržet důstojný životní standard i na sklonku života. Řadě z nich pobyt hradí jejich děti. Avšak nikoliv kvůli složitosti umístit je v klasických domovech důchodců, ale protože pro ně chtějí to nejlepší.

Paní doktorko, kam směřuje léčebné lázeňství a jaké postavení v něm zastává to české?
Dovolím si tvrdit, že stále výsostné. Teď k tomu přispívá i skutečnost, že se se současnou vládou výrazně zlepšil přístup státu ke zdravotní prevenci a léčebnému lázeňství. Pokud lázně označujeme za léčebné, pak máme na mysli hlavně lázně v Česku, na Slovensku či v Německu. Tyto země mají ve svém zdravotním sytému zakomponovanou klasickou lázeňskou léčbu jako možnou následnou péči. Zbytek světa lázeňství bere spíše jako společenskou a rekondiční záležitost. Kdysi jsme dělali průzkum ve Švédsku a Norsku, zda by nebyl zájem o náš produkt. Narazili jsme. Pojem léčebné lázně jsme museli složitě vysvětlovat, protože tam znají pouze systém rehabilitačních úkonů. Vysoká vyspělost balneologie, erudice lékařů a zdravotního personálu ve spojení s přírodními léčivými zdroji naší země, to je to, co v Česku vyhledává bohatá arabská a ruská klientela, avšak my Češi si toho mnohdy nedovedeme vážit. I proto, že řada lidí preferuje ambulantní výkony zdravotní péče, aby jim „neujel vlak“ v zaměstnání či podnikání.Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka