Menu

Šalomoun pak obrátiv se k raddám domnělé té královny, zodjímal i jim larvy a řekl: „Vidím, že na místě Spravedlnosti Nespravedlnost panuje a na místě Svattosti Ohavnost. Bedlivost váše jest Podhlidavost, Opatrnost váše Chytrost, Přívětivost váše Pochlebenství, Pravda váše Tvárnost jen, Horlivost váše Vzteklost, Udatnost váše Opovážlivost, Milost váše Bůjnost, Pracovitost váše Otrocství, Důvtipnost váše Domnínka, Nábožnost váše Pokrytství etc. Vy-liž na místě Boha Všemohoucího svět říditi máte? Přivedeť Bůh na soud všeliký skutek a každou věc tajnou, buďto dobrou nebo zlou. Já pak půjdu a hlásati všemu světu budu, aby se svoditi a mámiti nedali.“
Jan Amos Komenský, Labyrint světa a ráj srdce, l. P. 1623

Vidím, že na místě Spravedlnosti Nespravedlnost panuje

25. 07. 2019

Přírodní léčivé zdroje přispívají k prosperitě země. Léčebné lázeňství je o odstranění příčin nemoci, a ne o potlačování jejích průvodních projevů. Avšak současná společnost pramálo respektuje, že lidský organismus je součástí přírody. Místo toho podléhá masivní propagandě těch, kdo vydělávají na tom, když je někdo nemocný. Jak ilustrují skandinávské státy, souznění s přírodou vede ke zdravé výkonné populaci a k vysoké konkurenceschop­nosti země. Na území Česka se nachází nespočet přírodních léčivých zdrojů včetně klimatických oblastí, jejichž uzdravující působení je prokázáno vědecky i stovkami let praxe. Navíc jen zlomek z peněz inkasovaných v léčebných lázních České republiky putuje mimo její hranice. Ve velké míře zůstávají v Česku a podílejí se na životní úrovni každého jednoho obyvatele. Avšak darmo u nás připomínat, že člověk léčí a příroda uzdravuje, že ruku v ruce s ostatními obory medicíny je také třeba rozvíjet balneologii. Pravidla určuje byznys přisátý na české zdravotnictví, který přírodní léčivé zdroje, natož zdravé lidi nepotřebuje. A tak je zdravotní prevence v Česku už desítky let cíleně bojkotována, protože v případě předcházení nemocem by šlo na léčbu a na řešení důsledků nemocí a nezdravého životního způsobu od spotřebitelů a z veřejných rozpočtů o mnoho miliard korun méně.
Matouš Kainc


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba