Menu

Nebo sem dobře již viděl, že sem já tu na soud přiveden: protož sem se lekal. Zvláště vida u trůnu královny ležící ukrutnou šelmu (pes-li, či rys, či drak nějaký byl, nevím dobře) a na mne jiskřícíma očima vyhlédající; jíž, viděl sem, že nebylo než poštvání na mne potřebí.

Viděl sem, že nebylo než poštvání na mne potřebí

18. 06. 2007


Jan Amos Komenský, Labyrint světa a ráj srdce L.P. 1623


Spojování léčebného lázeňství a cestovního ruchu je pro české národní hospodářství užitečné, byť to mocným (na rozdíl od nemocných) nahrává při jeho vytlačování ze systému zdravotní péče hrazené z veřejných zdrojů. V obecném povědomí obyvatel Česka totiž přetrvává vnímání resortu cestovního ruchu ne jako zdroje pro řadu z nich bezpracného blahobytu – domácího a zahraničního obchodu, ale jako sféry plýtvání jejich penězi a obtěžujících turistů. Takže i lázeňství berou, že obtěžuje. Určitě pak vadí těm, kteří skrze uzdravující přírodní léčivé zdroje přicházejí o opakované pacienty a spotřebitele léků. A jak zranitelné je, štve-li kdo proti němu z moci úřední, dokládá padesátiprocentní deficit v předepisování lázeňských léčebných poukazů. Nemocní, kterým byly lázně odepřeny ale nikam nevysublimovali. „Jen“ jsou směrováni čerpat daleko nákladnější opakovanou péči u těch, úřady požehnaných. Opravdové turisty – zpravidla cizí státní příslušníky – bezplatně čerpající na českém území léčebné výkony hrazené z veřejných zdrojů pak tito rovněž vítají, byť tu po mnohých z nich rok co rok zůstávají v globále obrovité (údajně nevymahatelné) pohledávky. Což spíše takovou léčebnou péči postavit mimo systém úhrad z veřejných zdrojů?
 

Jaromír Kainc,
nakladatel Všudybylu

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba