Menu

Páté, viděl sem všudy (zvlášť mezi obchodem podobným) plno závisti a nepřízně. Navalovalo-li se komu víc práce, aneb že se od něho víc nosilo, sousedé hned škaredě hleděli, zuby škřipěli, a mohli-li jak, jemu to zkazili: odkudž různice, nevole, hřešení pocházelo; a někteří z netrpělivosti nádobí od sebe házejíc, v zahálku a dobrovolné korábnictví1 jiným navzdoru se dávali.
Jan Amos Komenský, Labyrint světa a ráj srdce, l. P. 1623

1nuzotu

Viděl sem všudy (zvlášť mezi obchodem podobným) plno závisti a nepřízně

31. 12. 2018

Cílevědomost a kvalita jsou v podnikání pilířem konkurenceschop­nosti. V případě univerzální tržní platformy cestovního ruchu, obdobně jako v případě vzdělání, také pilířem konkurenceschop­nosti Česka. To sice disponuje v Evropě bezkonkurenční bonitou a četností turistických atraktivit, avšak spolu s tím nulovým očekáváním – absencí společenské poptávky – této danosti využívat. Tedy aby peníze dostávající se do veřejných rozpočtů díky útratám příchozích spotřebitelů – hostů a turistů – přispívaly k bezpečnosti naší země, jejímu rozvoji a sociálním jistotám každého jednoho obyvatele aspoň v takové míře, jako je tomu u našich jižních sousedů, do jejichž osmimilionové a na turistické atraktivity daleko chudší země cestovní ruch rok co rok přivádí kupní sílu mnoha milionů dalších spotřebitelů a s nimi miliardy eur z jiných zemí. Jednoduše řečeno, pro většinu Češek a Čechů je cestovní ruch utrácení peněz v cizině spjaté s cestováním. Ignoraci strategické role cestovního ruchu v tržním hospodářství a podkopávání výkonnosti této univerzální tržní platformy v České republice v duchu Komenského alegorie: „Viděl sem všudy (zvlášť mezi obchodem podobným) plno závisti a nepřízně…“ opakovaně dokreslují prohlášení některých vrcholných politiků, že si cestovní ruch pomůže sám. Takovou sabotáž by si v případě sesterské tržní platformy cestovního ruchu – exportu – nedovolili ani náhodou. Tito blahoslavení tak ale zřejmě nečiní ze zášti, ale proto, že na cestovní ruch, navzdory tomu, že je největším zaměstnavatelem světa, že násobí kupní sílu a poptávku na vnitřním trhu navštěvovaných zemí a vylepšuje platební bilanci států, protože stejně jako export prodává výrobky a služby také zahraničním kupujícím, nepohlížejí jako národohospodáři, ale tak, jak jsou po léta zvyklí: jako účastníci zájezdu.

Jaromír Kainc
nakladatelArchiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba