Menu

Páté, viděl sem všudy (zvlášť mezi obchodem podobným) plno závisti a nepřízně. Navalovalo-li se komu víc práce, aneb že se od něho víc nosilo, sousedé hned škaredě hleděli, zuby škřipěli, a mohli-li jak, jemu to zkazili: odkudž různice, nevole, hřešení pocházelo; a někteří z netrpělivosti nádobí od sebe házejíc, v zahálku a dobrovolné korábnictví1 jiným navzdoru se dávali.
Jan Amos Komenský, Labyrint světa a ráj srdce, l. P. 1623

1nuzotu

Viděl sem všudy (zvlášť mezi obchodem podobným) plno závisti a nepřízně

31. 12. 2018

Cílevědomost a kvalita jsou v podnikání pilířem konkurenceschop­nosti. V případě univerzální tržní platformy cestovního ruchu, obdobně jako v případě vzdělání, také pilířem konkurenceschop­nosti Česka. To sice disponuje v Evropě bezkonkurenční bonitou a četností turistických atraktivit, avšak spolu s tím nulovým očekáváním – absencí společenské poptávky – této danosti využívat. Tedy aby peníze dostávající se do veřejných rozpočtů díky útratám příchozích spotřebitelů – hostů a turistů – přispívaly k bezpečnosti naší země, jejímu rozvoji a sociálním jistotám každého jednoho obyvatele aspoň v takové míře, jako je tomu u našich jižních sousedů, do jejichž osmimilionové a na turistické atraktivity daleko chudší země cestovní ruch rok co rok přivádí kupní sílu mnoha milionů dalších spotřebitelů a s nimi miliardy eur z jiných zemí. Jednoduše řečeno, pro většinu Češek a Čechů je cestovní ruch utrácení peněz v cizině spjaté s cestováním. Ignoraci strategické role cestovního ruchu v tržním hospodářství a podkopávání výkonnosti této univerzální tržní platformy v České republice v duchu Komenského alegorie: „Viděl sem všudy (zvlášť mezi obchodem podobným) plno závisti a nepřízně…“ opakovaně dokreslují prohlášení některých vrcholných politiků, že si cestovní ruch pomůže sám. Takovou sabotáž by si v případě sesterské tržní platformy cestovního ruchu – exportu – nedovolili ani náhodou. Tito blahoslavení tak ale zřejmě nečiní ze zášti, ale proto, že na cestovní ruch, navzdory tomu, že je největším zaměstnavatelem světa, že násobí kupní sílu a poptávku na vnitřním trhu navštěvovaných zemí a vylepšuje platební bilanci států, protože stejně jako export prodává výrobky a služby také zahraničním kupujícím, nepohlížejí jako národohospodáři, ale tak, jak jsou po léta zvyklí: jako účastníci zájezdu.

Jaromír Kainc
nakladatelArchiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo