Menu

Vesnice s ledoborcem

05. 02. 2005

Hospoda, v níž tančil Otec vlasti
Záměl (okres Rychnov nad Kněžnou), jež se dříve jmenoval i Záměly, Zámělí a za druhé světové války Samiel, vesnice s necelými šesti sty obyvateli mezi Vamberkem a Potštejnem na toku Divoké Orlice, má nezáviděníhodné specifikum – každoročně se opakující zimní povodně. Řeka zde dovede být vskutku divoká. Regulace jejího nejhoršího úseku, kterou provedlo Povodí Labe, rozhodně není násilným zásahem do krajiny. „Kvetoucí lávka“ (od jara do podzimu obložena truhlíky s květinami) zde stojí od roku 1998. Tu původní strhla povodeň. Střeží ji hastrman Floriánek, dílo amatérského sochaře Jaroslava Talafanta z Kameničné. Floriánek drží v jedné ruce leknín a v druhé rybu jménem mník, typickou pro tuto řeku. Pověst praví, že uměl číst i počítat a že chodíval do místní hospody, v níž prý tančil sám Otec vlasti Karel IV. Vizí paní starostky je získat hospodu do vlastnictví obce a udělat z ní skanzen starých řemesel. Na opravu lávky dostala obec dotaci z Programu obnovy venkova a ze svazku mikroregionu Orlice.

Putování ke studánkám
Vše se tu točí kolem vody (mimochodem obec má čtyři čistírny odpadních vod), a tak nepřekvapí dvě pečlivě udržované studánky. Ta v obecním lese má poetický název „Panny Marie Pomocné“ nebo taky „Bolestné“ či „Andělů strážných“. Má i svoji pískovcovou sošku Panenky Marie, dílo Josefa Filipa ze sousedního Potštejna. Studánka na hřišti je ozdobena soškou hastrmanky Manky. Na 1. května hasiči spolu s mladými z obce připravili „Putování ke studánkám“. Bylo možné vidět družičku, jak nese na podušce symbolický klíč, a to v doprovodu hlavně mladých, zpívajících písně v dobových krojích, hastrmánka Floriánka s Adélkou i místních poutníků a paní starostky. Ta pak symbolicky otevřela upravené studánky.

Z Programu obnovy venkova
Obec, která na rok 2006 připravuje oslavy 650. výročí (první dochovaná písemná zmínka o obci), hospodaří s rozpočtem 3,5 milionu korun. Od roku 2000 má dokončenu plynofikaci (na ni si musela vzít úvěr 1 milion 770 tisíc Kč, který bude splácet do roku 2007). Hotový už je koncept územního plánu (krajský úřad na něj přispěl 61.700 korunami). Projet se můžeme po cyklotrase procházející obcí od Potštejna směrem na Lípu nad Orlicí. Velkou rekonstrukcí prošla dvoutřídní škola, kterou navštěvuje 26 dětí na 1. stupni školy a 18 ve školce. Má tak mj. školní jídelnu odpovídající novým normám. K dispozici, a to i školákům ze sousedních Doudleb nad Orlicí, je velká tělocvična. Před školou je za pomoci dotace 64 tisíc Kč z Programu obnovy venkova obnovená alej jedenatřiceti javorů. V obci je sedmnáct nových laviček i nová netypická opěrná zeď, která nahradila nevkusný laminát místo svodidel na křižovatce u mostu. Také ta byla opravena za přispění dotace z Programu obnovy venkova.

Knihovnice Pavlína
V budově obecního úřadu sídlí obecní knihovna. Dospělým a dětským čtenářům tu je k dispozici přes tisíc čtyři sta knih a internet. Knihovnice Pavlína Pleslová organizuje řadu soutěží. Např. o „Nejhezčí snímek z prázdnin“, o „Velikonoční vajíčko“, literární na téma „Jaro“, výtvarné o nejhezčí záložku do knihy nebo obrázek na dané téma. Na podzim mladší čtenáři přímo v prostorách knihovny vyráběli postavičky a zvířátka z přírodních materiálů. Výrobky jsou v knihovně většinou měsíc vystaveny a poté si je autoři odnášejí domů. V předvánočním čase proběhlo adventní čtení pohádek pod názvem „Černá hodinka“. To bylo zpestřeno vystoupením pohádkových „Lucek“, které vymetají smetí z chalup.

Na svatého Václava 2002
Od března 2002 má Záměl obecní prapor a znak. Světily se na svatého Václava 2002 v kostele u svatého Marka. Okřídlený lev s aureolou je atributem svatého Marka, ale místo knihy, která patří k tomuto svatému, byl lvu dán do tlap žernov. Ten je připomínkou místních kamenolomů, jejichž materiál sloužil k výrobě mlýnských kamenů. Vlnitá pata štítu symbolizuje polohu obce na řece Divoká Orlice. Ve znaku je zlatý lev s modrými křídly a s červeným jazykem, který v tlapách drží stříbrný žernov s černým otvorem pro kypřici.

Divoká Orlice každoročně
V Záměli udělali kus práce a za ní je i starostka Marie Trejnarová. Záměl není ledajaká vesnice. Má i ledoborec (jeho řidiči jsou Ladislav Kapucián a Miroslav Dudek). Původně vojenský transportér sovětské výroby PTS 10 už není zelený, ale modrý, s bílým pruhem a je majetkem obecního úřadu. Je „zaparkován“ u řeky. Obecní úřad ho koupil od armády a předělal na ledoborec. Divoká Orlice má totiž každoročně tu nepěknou vlastnost, že se na ní nad doudlebským splavem hromadí ledové kry až do délky jednoho a půl kilometru a vzedmutá hladina ohrožuje Záměl.

PhDr. Josef KrámArchiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka