Menu

Veni, vidi…

25. 05. 2010

Jarní konference evropských ochránců osobních údajů
mají tradici. Jsou každoročně příležitostí „probrat“ vše, co je v oblasti ochrany osobních údajů „na pořadu dne“. A není málo toho, co zasahuje život lidí a ohrožuje jejich právo být ponechán sám sobě, mít své výsostné území, dává smysl výroku „můj dům, můj hrad“ – řečí základních lidských práv – mít chráněný soukromý a rodinný život. Koneckonců kdo neslyšel o odcizených osobních údajích, vykradených kontech, dětské pornografii na internetu, skenování cestujících, „googlování“ uchazečů o zaměstnání, sledování pomocí kamer, čtení elektronické pošty atd.?

Český Úřad pro ochranu osobních údajů
přijal roli pořadatele Jarní konference v roce, kdy si připomene desáté výročí své existence. Pořadatelská funkce předpokládá kromě ryze organizačních záležitostí také nalezení sjednocující myšlenky a výběr „žhavých témat“. Mottem naší pražské konference byl imperativ: „Hodnotit minulost, myslet na budoucnost“.

Na Pražském hradě,
kde se konference konala, se setkalo na sto dvacet představitelů evropských ochránců soukromí včetně delegátů Evropské komise a Rady Evropy. Tematické bloky se týkaly hlavně vymožeností elektronického komunikování, které je na jedné straně výborným pomocníkem, ale bez dostatečného ohledu k právu na soukromí také zlým pánem nad lidskými osudy. Hovořilo se proto o „Internetu věcí a všudypřítomném monitorování v prostoru a čase“ i o zranitelnosti dětí, které bezstarostně odkrývají soukromí své i svých rodin (Děti v pavučině sítí), aniž si uvědomují, že co na sebe poví, už nikdy nezmizí a vždycky to bude moci někdo najít… Hledala se odpověď, co s ochranou osobních údajů v době raketové expanze nových technologií (Ochrana osobních údajů na rozcestí) a uvažovalo o tom, jak vybalancovat státní správu věcí občanů a zachovat jejich soukromí (veřejný sektor: respektovaný partner, nebo privilegovaný zpracovatel dat?). Naléhavě byla otevřena otázka, jak sloužit zabezpečení rovných práv pro menšiny a zároveň je nevystavit xenofobii či diskriminaci (etnické profilování).

K výsledkům konference
a jejím rezolucím se budou účastníci nejednou vracet. Určitě se budou stejně vracet i ke vzpomínkám na prostředí Pražského hradu, kde je uvítal předseda Senátu Parlamentu ČR Přemysl Sobotka a pozdravil kancléř prezidenta republiky Jiří Weigl, i primátorské rezidence, kde se setkali v předvečer zahájení s primátorem Pavlem Bémem. Český Úřad pro ochranu osobních údajů potvrdil respektované postavení, které mu mezi evropskými ochránci soukromí náleží. Poděkování a uznání předsedovi Úřadu Igoru Němcovi a jeho týmu byla velmi srdečná. Za všechny vřelý výrok z chladného severu – od norského účastníka: „Vy byste měli dělat konferenci každý rok.“


 

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo
Czech specials new