Menu

Velký prostor pro hospodářský rozvoj

01. 12. 2011

PhDr. Grigorij Sarišvili

Posláním Federální agentury pro cestovní ruch je podporovat rozvoj odvětví cestovního ruchu na území Ruské federace. Napomáhat k vytváření příznivého investičního klima a přispívat k rozvoji turistické infrastruktury v regionech Ruska. Cestovní ruch v celosvětovém měřítku v průměru vytváří sedm procent hrubého domácího produktu. V Česku to je okolo tří procent a v Rusku dvě a půl procenta, což oběma našim zemím dává velký prostor pro hospodářský rozvoj.

S náměstkem generálního ředitele Federální agentury pro cestovní ruch (Ruska) PhDr. Grigorijem Sarišvilim se potkáváme 12. listopadu 2011 v Praze v hotelu Ambassador – Zlatá husa na Václavském náměstí krátce před jeho odletem domů.
Pane náměstku, kupní síla trhu je hybatelem a někdy, např. je-li limitována počtem obyvatel země jako v případě Česka, brzdou tržní ekonomiky. Tento limit lze, kromě exportu, překonávat cestovním ruchem, který na vnitřní trhy navštěvovaných zemí přivádí spotřebitele odjinud. Stěžejní roli při tom v obou případech sehrává renomé státu a jeho regionů, dopravní a formálně administrativní dostupnost a povědomí o jeho turistických atraktivitách. A právě jeho šíření je stěžejním posláním státních touristboardů.
Ruská federace je na turistické cíle a atraktivity nesmírně bohatá. Nachází se v ní tisíce přírodních, historických a kulturních zajímavostí včetně dvanácti památek a lokalit zapsaných na Seznam kulturních a přírodních památek UNESCO. Avšak další z úloh Federální agentury pro cestovní ruch Ruska je podpora a koordinace výjezdů ruských turistů do zahraničí, včetně sledování kvality tam poskytovaných služeb a případné pomoci v turistických destinacích na celém světě. Co se týče Česka, tady žádné problémy nemáme.

Na Ministerstvu pro místní rozvoj jste se zúčastnil zasedání pracovni skupiny pro cestovní ruch Česko-ruské mezivládní komise.
Ano, jednali jsme o perspektivách rozvoje cestovního ruchu mezi našimi státy, a bylo to velmi zajímavé. Statistické údaje říkají, že příjezdy ruských turistů do Česka meziročně vzrostly o 26 %. Rovněž nás těší, že se o 8 % meziročně zvýšil počet příjezdů českých turistů do Ruska. V první polovině roku 2011 Česko navštívilo přes dvě stě čtrnáct tisíc ruských turistů a Rusko na šestadvacet tisíc českých. Hovořili jsme i o prosazování nových produktů. Dozvěděl jsem se, že Česko chce ruským turistům v daleko větší míře nabízet jižní Čechy a jižní Moravu. My zase českým turistům, vedle Moskvy a Petrohradu, i další regiony, své umění, přírodu atd.

Ohromným zážitkem pro mne bylo splutí řeky Šugor v republice Komi od jejích pramenů do Pečory. Příští léto bych to rád po dvaceti letech s kamarády zopakoval. Takových atraktivních destinací máte v Ruské federaci nepřeberné množství. Co děláte pro to, aby se o nich čeští turisté dozvídali?
Samozřejmě to, co ostatní touristboardy. Kromě Mezivládní komise se 10. listopadu v Ruském centru pro vědu a kulturu pod záštitou Rusko-české podnikatelské rady konala konference o cestovním ruchu na ruském území. Zúčastnilo se jí přes stovku lidí. Kromě celoruské prezentace turistických možností a jedné z našich republik, se po skončení konference uskutečnila řada jednání a byly navázány dvoustranné obchodní kontakty. Naše turistické produkty se snažíme uplatňovat prostřednictvím výstav, prezentací a seminářů, akcí business to business. Zájem o konferenci mj. napověděl, jak velký prostor a hospodářskou perspektivu cestovní ruch našim zemím skýtá. S výsledky konference i celé dnes končící mise jsme spokojeni.


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo