Menu

Veletrhy evropského střihu

31. 10. 2004

GO a REGIONTOUR představují špičku ve svém oboru a vzhledem k dynamickému rozvoji cestovního ruchu jejich význam dále narůstá. Nad příštím ročníkem veletrhů i jejich odborným doprovodným programem opět převzalo záštitu Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

Od 13. do 16. ledna 2005
GO a REGIONTOUR, které se uskuteční od 13. do 16. ledna 2005, budou přehlídkou dokonale mapující stav cestovního ruchu nejen u nás, ale prakticky v celém regionu střední Evropy. Nejenže se zde sejde bohatá nabídka pro zájemce o zahraniční turistiku, ale účastníci získají detailní přehled o možnostech, které v této oblasti nabízí Česká republika. Právě nabídka českých regionů bude už potřetí konfrontována s poptávkou ze strany zahraničních touroperátorů, tj. obchodníků se zájmem organizovat v zahraničí zájezdy do České republiky.

Zájem zahraničí se zvyšuje
Posledního ročníku veletrhů se zúčastnilo více než tisíc vystavovatelů (cestovních kanceláří, hotelů, krajů České republiky, měst, zahraničních regionů, úřadů pro cestovní ruch a dalších subjektů působících v cestovním ruchu). Zastoupeno zde bylo 26 zemí světa, a právě zájem zahraničí se zvyšuje. Na veletrhu REGIONTOUR vzrostl počet zahraničních firem meziročně o více než 40 %. Podobně roste i zájem zahraničních návštěvníků, kteří se zajímají o turistické možnosti v České republice. Je to pochopitelné, když uvážíme, že téměř osmdesát procent území České republiky je vhodné pro rekreační účely. Právě na podporu propagace turistických možností České republiky v zahraničí a zkvalitnění nabídky jednotlivých regionů připravují veletrhy GO a REGIONTOUR 2005 opět speciální akce: informačně – kontraktační workshop MEETING POINT a soutěž turistických produktů GRAND PRIX REGIONTOUR. V rámci doprovodného programu pro širokou veřejnost je připravováno rozšíření jeho hlavního bodu – osmého ročníku největšího festivalu cestovatelských filmů, fotografií a publikací v České republice – GO KAMERA.

MEETING POINT = více zahraničních turistů v regionech
Zahraniční turisté nepřijedou do regionů sami od sebe, musí mít důvod, informace, tj. musí vědět, co daný region nabízí. Nejlepší způsob, jak oslovit koncové turisty, je přesvědčit zahraniční touroperátory, aby do daného regionu organizovali zájezdy. Taková je základní myšlenka informačně – kontraktačního workshopu MEETING POINT, který se již potřetí uskuteční v rámci veletrhů GO a REGIONTOUR. Workshop je organizován akciovou společností Veletrhy Brno ve spolupráci s agenturou CzechTourism. MEETING POINT probíhá formou krátkých obchodních jednání s přesným harmonogramem. Minulého ročníku se zúčastnila historicky nejpočetnější skupina touroperátorů a odborných novinářů z dvanácti zemí a řada z nich odjížděla z Brna s konkrétními programy pro skupinové zájezdy nebo individuální turisty.

Výběr pozvaných touroperátorů
z hlediska zemí a zaměření určují čeští vystavovatelé podle své vlastní nabídky. Pro rok 2005 mají například kraje i cestovní kanceláře největší zájem o touroperátory z Německa, Polska, Beneluxu, Rakouska, Itálie, Ruska a Slovenska. Objevují se však i další země – Španělsko, Francie, Skandinávie, Chorvatsko, Velká Británie a další. Nabízet se jim bude venkovská turistika, lázeňství a wellness pobyty, cykloturistika, hipoturistika, kulturní turistika, pivovarnictví, kongresová turistika, historická vojenská opevnění a další. MEETING POINT je oficiální součástí programu veletrhů GO a REGIONTOUR. Jde o mimořádnou „nadstandardní“ službu vystavovatelům. Veškeré náklady související s pozváním a pobytem zahraničních touroperátorů i v roce 2004 hradila akciová společnost Veletrhy Brno jako příspěvek veletrhů k rozvoji cestovního ruchu v České republice.

GRAND PRIX REGIONTOUR
Cílem soutěže GRAND PRIX REGIONTOUR je iniciovat tvorbu turistických produktů (tj. programů) v regionech a zvyšovat atraktivitu regionů pro české i zahraniční turisty. Základem vzniku takové nabídky jsou turistické regiony, tedy oblasti, pro něž je typický určitý druh turistiky. Právě na jedinečnosti daného regionu je založena podstata turistických produktů – programů využívajících veškeré přednosti regionů a zaměřených na poznávání jejich specifik. Turistické regiony nejsou totožné s územněsprávním členěním státu, tedy s kraji, a také jejich hranice nejsou striktně vymezeny. Zvláště v zahraničí je Česká republika propagována podle jednotlivých turistických regionů. Příkladem může být například Šumava, Krušné hory, Beskydy apod. Česká republika je rozdělena na patnáct turistických regionů, z nichž každý má svého koordinátora cestovního ruchu, který by se měl podílet na vzniku konkrétních turistických produktů. Soutěž o nejlepší turistické produkty GRAND PRIX REGIONTOUR 2005 se uskuteční podruhé. Při své premiéře hodnotila komise složená z předních odborníků a obchodníků v cestovním ruchu třicet produktů a sedm z nich ocenila. Porota hodnotí především propracovanost nabídky, atraktivitu a originálnost nápadu, cenu produktu a další aspekty. Důležitá je také spolupráce více subjektů cestovního ruchu na vytvoření společné nabídky. Výhodou prezentace turistických produktů v rámci veletrhů GO a REGIONTOUR je přítomnost zahraničních touroperátorů, kterým je možné v rámci akce MEETING POINT hotové produkty nabízet.

GO KAMERA
Dobrodružství a exotiku na veletrzích GO a REGIONTOUR zastupuje především festival cestovatelských filmů a fotografií GO KAMERA. Počet jeho účastníků dosahuje několika tisíc a každý rok se zvyšuje. Pro osmý ročník festivalu se proto počítá s rozšířením programu besed a promítání. Jejich prostřednictvím se účastníci podívají do často nepřístupných oblastí celého světa, seznámí se s řadou známých cestovatelů a osobností českého společenského života. K hostům tradičně patří například režiséři FEBIO, členové Sdružení pro cestopisnou dokumentaci Camera Incognita, reportéři České televize a další. V minulých letech se festival intenzivněji zaměřoval například na oblasti Antarktidy, Nové Guineje nebo Indonésie a stejně atraktivní budou i besedy připravovaného ročníku. Na ně naváží výstavy fotografií známých cestovatelů, ať už v rámci festivalu, nebo v expozicích veletrhu GO. Své objevné cesty a projekty zde představuje sdružení Camera Incognita, cestovatel Jiří Kolbaba a další.

www.bvv.cz/go

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo