Menu

Desátá část 14dílného projektu o České republice firmy ACR Alfa s. r. o.

Večer plný folkloru a tradic přivítal knihu Jihomoravský kraj

24. 11. 2006

Zdravice předsedy Senátu Parlamentu
České republiky Přemysla Sobotky zazněla hned po úvodní směsi moravských lidových písní. Ve svém dopise vyzdvihl tradiční hodnoty Jihomoravského kraje; mimo jiné napsal: „Některé naše kraje mají však přece jen větší míru osobitosti. Na jedné straně je to přírodou, na straně druhé lidmi, kterým dodává životní energii moravské slunce a země prosolená potem vinařů.“ O významu publikace Jihomoravský kraj svědčí i účast významných osobností kraje na jejím křtu. Mezi osmnácti kmotry byli kromě jednatelky a ředitelky vydavatelství Blanky Langerové šéfdirigent Filharmonie Brno Petr Altrichter, prorektor JAMU Miroslav Plešák, prorektor Univerzity obrany Miloslav Vácha, předseda Folklorního sdružení ČR Zdeněk Pšenica a za sportovní veřejnost cyklisté Jiří Daler a Jan Pospíšil, krasobruslaři Radka Kovaříková-Novotná, René Novotný a horolezec Miroslav Caban. Hejtmana Jihomoravského kraje, který se na poslední chvíli omluvil, zastoupil radní František Adamec z krajského úřadu. Knihu pokřtili také zástupci generálního, hlavních a mediálních partnerů.

Reprezentativní a výpravná kniha
přibližuje v trojjazyčné mutaci prostřednictvím 400 stran a více než 1200 snímků čtenářům kraj, který je daleko za svými hranicemi proslulý svou lidovou kulturou, vínem, pohostinností, ale také mnohými pamětihodnostmi, přírodními krásami a osobnostmi, které svým činorodým životem obohatily svět. Po jejím přečtení si čtenář odnáší dojem, že jižní Morava je místem, které stojí za nejednu návštěvu.

Temperamentní Ondráš s moravskými tanci
a písněmi byl jednoznačným vrcholem večera. Vojenský umělecký soubor nabídl pestrou ukázku folkloru jižní Moravy a moravsko-slovenského pomezí. Doprovodil také zpěváky Ludmilu Malhockou, Janu Otáhalovou a Libora Macháčka. Na 30. léta a hudbu Jaroslava Ježka hosté zavzpomínali při vystoupení smyčcového Dona Quartet. Obdiv sklidil i sbor Naděje z chrlického Ústavu sociální péče pro nevidomé. Poetickým slovem spojeným s perlami krás naší země program obohatila Blanka Langerová, jednatelka vydavatele knihy. Milan Průcha, český velvyslanec Spolku rytířů šampaňského vína, setnul při slavnostním a napínavém ceremoniálu hrdlo láhve šampaňského vína, které posloužilo k vlastnímu aktu křtu. Večer, který proběhl v brněnském OREA hotelu Voroněž, provázela slovem moderátorka Českého rozhlasu Brno Marcela Vandrová.

Radní František Adamec z krajského úřadu uvedl: „Já když jsem dostal do rukou tuto knihu, tak jsem si při jejím prohlížení uvědomil, že to není jen taková turistická příručka nebo zdroj informací, ale je to vlastně přehlídka toho, co se v našem kraji odehrálo od počátku naší historie až po dnešek.“

Ředitel Českého rozhlasu Brno Ludvík Němec charakterizoval knihu slovy: „Mám nejen tu čest, ale především tu radost být už letos podruhé kmotrem této knihy. Poprvé jsme se sešli na jaře ve Zlíně. Účel i poslání té knihy je podobný jako účel a poslání Českého rozhlasu.“

Pan Luděk Bogdan, generální ředitel skupiny HeidelbergCement pro ČR řekl: „Všude tam, kam ta kniha přijde, bych jí přál, aby za dva tři roky byla odřená, ošoupaná, možná měla trošku oslí rohy a možná nějaký flíček od buřta z přírody, protože to bude důkaz toho, že našla ty správné adresáty.“

Ředitel divize jižní Morava vydavatelství Vltava-Labe-Press (Deníky Moravia) Dalibor Neuschl knize popřál: „Hodně čtenářů a nejenom z oblastí jižní Moravy, ale z celé republiky a samozřejmě i ze zahraničí, protože je psána ve více jazycích.“

Mistryně světa v krasobruslení Radka Kovaříková knize přála, „aby byla pod vánočním stromečkem v každé domácnosti, nejen v Jihomoravském kraji, a sama za sebe bych si přála, aby ta kniha jednou, po mé kariéře, se stala mapou, podle níž si ten náš kraj krásně projedu.“

Publikaci Jihomoravský kraj lze objednat na adrese: ACR Alfa s.r.o.
Boleslavova 27/36, 140 00 Praha 4
Tel.: 261 215 703, mobil: 606 645 084
e-mail: info@acr-alfa.cz

www.vitejte.cz
www.acr-alfa.cz

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka