Menu

Ve správný čas do správné aliance

05. 02. 2005

SkyTeam


Jednu ze tří největších leteckých aliancí světa, SkyTeam, společně s Českými aeroliniemi tvoří letecké společnosti (abecedně): AeroMexico, Air France, Alitalia, Continental Airlines, Delta Air Lines, KLM, Korean Air a Northwest Airlines. Aliance SkyTeam nabízí na půldruhého tisíce letů denně do téměř sedmi set destinací ve 137 zemích světa. Asistenci ve více než dvou tisících jednom stu aliančních kancelářích. Zázemí letištních VIP salonků při mezinárodních letech třídou business nebo first. Člen SkyTeam Elite Plus a jeho host mají volný vstup do téměř čtyř set salonků pokaždé, když letí na mezinárodní lince. Jste-li držitelem bonusové karty Českých aerolinií: Zlaté karty OK Plus nebo Stříbrné karty OK Plus, jste automaticky členem SkyTeam Elite nebo SkyTeam Elite Plus.

Koncem roku 2004 jsem navštívil obchodního ředitele ČSA pana Jaroslava Štěpánka s tím, že hlavním tématem našeho rozhovoru bude SkyTeam.
Ke SkyTeamu a k aliančnímu členství Českých aerolinií v tomto uskupení jsem se dostal ještě v době, kdy jsem působil na zahraničním zastoupení ČSA ve Švýcarsku v Curychu. Společně s dalšími členskými společnostmi SkyTeamu jsme se zde snažili spolupracovat na projektech, jako jsou „Společný agent na handlingové služby na letišti“, „Společná kancelář“, „Společné marketingové postupy“ atd. Ne vše se nám podařilo podle našich představ, bylo ale úžasné vidět zájem zástupců všech členských společností prezentovat SkyTeam jako alianci, která se co nejlépe stará o své cestující. Byla to zajímavá a užitečná zkušenost. Potom jsem dostal nabídku vrátit se do Prahy na pozici ředitele útvaru SkyTeamu. Velmi mne zaujala, ačkoliv jsem si v té době ještě nedovedl představit, co všechno obnáší. Skutečnost však byla daleko lepší než očekávání.

Jedním z faktorů úžasné růstové dynamiky letiště Praha-Ruzyně, kde jsou ČSA největším klientem, je fakt, že se Českým aeroliniím podařilo ve správný čas vstoupit do správné aliance.
Ano, Českým aeroliniím členství ve SkyTeamu vyhovuje maximálně. ČSA před vstupem do SkyTeamu hovořilo se všemi tehdejšími aliancemi. Velice úzké kontakty měly např. s tehdejší aliancí Qualiflyer, tvořící se kolem společnosti Swissair. Úzké rozhovory vedly s aliancí KLM Northwest Airlines, která nakonec jako aliance rovněž vstoupila do SkyTeamu. Ve finále se rozhodly pro SkyTeam, protože nabídl to, co ČSA od aliančního členství očekávaly: možnost využít strategického postavení Českých aerolinií v této oblasti Evropy. Uplatnit naši síť do východní Evropy a mít právo plnoprávného člena aliance. Naše alianční členství ve SkyTeamu je skutečně založeno na tom, že jsme získali určitou regionální exkluzivitu pro oblast střední a východní Evropy, protože nabízíme takovou síť, kterou členské společnosti aliance v době vstupu Českých aerolinií do SkyTeamu neměly. Právě to nám umožnilo nabídnout řadu codeshaerových letů společnostem Delta Air Lines, Air France aj.

Vstoupit do klubu znamená dodržovat pravidla, přičemž hovoříme-li o renomovaném klubu, pravidla pro všechny stejná. „Cochcárna“ (každý si dělá co chce) a nevynutitelnost respektování pravidel, kdy jsou si všichni rovni a někteří pak rovnější, v podnikatelských sdruženích a dalších uskupeních praktikovaná v Česku, a to nejen v oblasti průmyslu cestovního ruchu, může za mnohé, co podnikání i Česku ubližuje. A protože se hraje na výsledky, vše nasvědčuje tomu, že SkyTeam je renomovaným klubem a ČSA jeho renomovaným členem.
Tohle je obrovská výhoda SkyTeamu. V nedávné minulosti jsme se zabývali systémem řízení SkyTeamu, protože jsme si uvědomili, že jeho stávající model je trošku těžkopádný. Najali jsme si renomovanou poradenskou firmu McKenzie, aby zpracovala nový model řízení aliance. První, s čím McKinsey přišla, bylo konstatování, že to, jak funguje SkyTeam, je úžasné, protože je to skutečně na bázi vzájemné důvěry a spolupráce. Z toho ale vyplývala jistá těžkopádnost. Všechna alianční rozhodnutí byla přijata pouze v případě, že s nimi souhlasily všechny členské společnosti. My, jako relativně malá letecká společnost, jsme měli při projednávání všech záležitostí stejná práva jako Delta nebo Air France. Pokud kdokoliv – Aero Mexico, ČSA, Korean Air, Alitalia – s nějakým řešením nesouhlasil, nebylo realizováno. Tato metoda šla využívat při omezeném počtu členů. S tím, jak jsme se do současné doby rozšířili na devět společností, jsme si začali uvědomovat, jak málo flexibilní je to systém. Proto jsme se rozhodli řešit změnu řízení a došli k určité formě modifikace s tím, že chceme umožnit vytváření regionálních a skupinových projektů, do kterých bude mít právo zapojit se kterákoliv z členských společností SkyTeamu, ale nebude to již její povinností.

Australský i americký, ale zejména západoevropský průmysl cestovního ruchu upírá velké naděje k obrovskému a velmi perspektivnímu zdrojovému asijskému trhu. Zejména pak k Číně.
Přesně tak. Čína má ve světě letecké dopravy zajímavou pozici už proto, že disponuje třemi velkými významnými leteckými společnostmi. Vypadá to tak, že si je – nejvýznamnější celosvětové letecké aliance, které jsme rovněž tři – mezi sebou rozdělí. SkyTeam jedná s China Southern, která je z hlediska výkonu největší čínskou leteckou společností. Je více zaměřena na vnitrostátní přepravu a přitom má i řadu mezinárodních linek. Létá do dvou hubů našich aliančních partnerů v Evropě. Do Amsterodamu a Paříže. Má dva vlastní huby – v Kantonu a nově otevřený vlastní terminál v Pekingu. SkyTeam s China Southern v roce 2004 podepsaly memorandum of understanding. Zahájili jsme první jednání o možnostech spolupráce a vidíme obrovskou perspektivu v rozšíření stavu. Tyto snahy významnou měrou podpořila i návštěva našeho pana prezidenta Václava Klause v Číně, v jejímž rámci se hovořilo o zahájení přímého leteckého spojení mezi Českem a Čínou. Shodou okolností jsem se záhy poté zúčastnil setkání, na němž spolu právě na toto téma jednali předseda představenstva a prezident ČSA pan Jaroslav Tvrdík a Jeho Excelence čínský velvyslanec v České republice pan Tang Guoqiang. Aby letecká doprava mohla být úspěšná, potřebujeme totiž dvě věci: uzavřít s Čínou mezinárodní leteckou dohodu a vyřešit problematiku víz pro občany obou zemí. Teprve potom je reálné se v oblasti osobní přepravy bavit o zahájení pravidelného přímého leteckého spojení mezi Čínou a Českou republikou, které určitě bude úspěšné.

Co se týče východních trhů, nejen Asie, ale také největší evropský stát láká investory, přičemž čeští to v Rusku oproti renomovaným západním značkám často vyhrávají také díky vzájemné kulturní blízkosti. A že bych mohl jmenovat ty, s nimiž jsem už na stránkách Všudybylu na dané téma hovořil. Nejen proto, že jsou úspěšní na ruském trhu, ale i proto, že jsou velmi častými pasažéry Českých aerolinií, potažmo SkyTeamu, protože jejich aktivity jsou i v dalších zemích. Např. firma specializující se na zateplování a omítkoviny STOMIX ze Žulové (Ing. Bořivoj Minář), výrobce zapalovacích a žhavicích svíček BRISK Tábor (Ing. Mojmír Čapka) či producent koupelnového nábytku DŘEVOJAS ze Svitav (Ing. Zdeněk Blažek) aj., jejichž zahraniční filiálky si úspěšně vedou i v Rusku. Takže, pane řediteli, co SkyTeam a Ruská federace a zejména pak Aeroflot?
S Aeroflotem? To je zajímavá záležitost, protože Aeroflot je nevěsta, o kterou usilovaly všechny tři dominantní celosvětové letecké aliance. SkyTeamu se podařilo s Aeroflotem uzavřít memorandum of understanding o tom, že do konce roku 2005 nebude jednat o spolupráci s žádnou jinou aliancí než se SkyTeamem. Naše kontakty jsou velice úzké. A i když se někomu může zdát, že pro ČSA je Aeroflot konkurencí, díváme se na to jako na příležitost, jak s jeho přispěním nabídnout daleko širší síť našich letů po celém území Ruské federace. A to je obrovský trh! Jsme přesvědčeni o velkém přínosu Aeroflotu pro SkyTeam i pro ČSA.


www.csa.czwww.skyteam.com

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka