Menu

Valné shromáždění ACK ČR

01. 12. 2011

Valné shromáždění Asociace cestovních kanceláří České republiky zasedalo 1. listopadu 2011 v hotelu Diplomat Praha. Uvítalo členku Zahraničního výboru a Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Parlamentu ČR poslankyni Janu Fischerovou, která informovala o chystanému Občanskému zákoníku. Náměstek ministra pro místní rozvoj Michal Janeba ocenil práci Asociace a její podíl na dodržování pravidel pro podnikání. Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Zdeněk Juračka konstatoval, že vláda ani parlament nevěnují sektoru služeb a cestovnímu ruchu náležitou pozornost. Vyzval ke spolupráci v rámci pracovní skupiny tripartity, která se bude zabývat vypořádáním se s nerovnými podmínkami v podnikání a výběrem daní. Prezident Asociace hotelů a restaurací ČR Václav Stárek informoval o očekávaném nárůstu cen ubytování kvůli zvýšení DPH. Generální ředitel CzechTourism Rostislav Vondruška ocenil dlouhodobou spolupráci s ACK ČR a vyjádřil otevřenost k jejímu pokračování. Viceprezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Pavel Hlinka vyzval k většímu využití platformy Hospodářské komory ČR. Ocenil činnost náměstka ministra Michala Janeby a ředitele Odboru cestovního ruchu Ministerstva pro místní rozvoj ČR Aleše Hozdeckého. Předseda ACK ČR Viliam Sivek a místopředseda Vladimír Dolejš ve Zprávě o činnosti informovali, jak Asociace rozšířila působnost jako platforma pro součinnost cestovních kanceláří a agentur s jejich hlavními dodavateli směrem k leteckým společnostem, internetovým firmám a turistickým atraktivitám. O zájmu o spolupráci s Asociací svědčí, že se počet přidružených členů od ledna 2010 zvýšil ze 48 na 78. ACK ČR tím upevňuje pozici nejdéle činného a nejreprezenta­tivnějšího podnikatelského sdružení v cestovním ruchu. Statistiky cestovního ruchu vypadají oproti loňsku lépe, avšak v incomingu sice přibylo turistů, ale nezvýšily se příjmy. ACK ČR ocenila kroky CzechTourism s tím, že státní podpora incomingu vyžaduje další systémové kroky. Především takové, aby byrokratické překážky nepodrážely smysl akvizic, jak se to stává např. při udělování víz. Asociace se o řešení této situace, připomínající Kafkův Zámek, dlouhodobě zasazuje a s Ministerstvem zahraničních věcí ČR projednává konkrétní případy. V uzavřené části členové ACK ČR projednali úpravu stanov a program na další období. Aktualizovali Morální kodex a zvolili novou třetinu představenstva. To má složení: předseda Viliam Sivek; místopředsedové Vladimír Dolejš, Jan Papež, Petr Krč a Zdeněk Kříž; členové představenstva Jolana Kopřiva Myslivcová, Světlana Mihulová, Miroslav Bělovský, Milan Kittner, Jan Kužel, Miroslav Uherek a Stanislav Zíma; revizor účtů Ladislav Havel.


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo