Menu

Valná hromada zvolila vedení

31. 12. 2018

Asociace hotelů a restaurací České republiky (AHR ČR) volila své vedení. 22. listopadu proběhla v Clarion Congress Hotelu v Ostravě volební valná hromada Asociace hotelů a restaurací České republiky.
Asociace hotelů a restaurací České republiky
reprezentuje víc než polovinu ubytovací kapacity hotelů a penzionů v Česku, 86 tisíc míst u stolů v restauracích a přes 70 tisíc zaměstnanců. I nadále zůstává jediným reprezentantem oboru hotelnictví a gastronomie v evropské konfederaci HOTREC se zastoupením v Bruselu a stejně tak reprezentantem oboru na národní úrovni. AHR ČR bude dál usilovat o zlepšení podnikatelského prostředí v oboru hotelnictví a gastronomie. Její členská základna si rovněž uvědomuje význam podpory a rozvoje odpovědného podnikání a férových podmínek pro všechny hráče na trhu. Zásadními tématy, která bude řešit v nadcházejícím období ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR a Svazem obchodu a cestovního ruchu ČR, v nichž má své zastoupení, bude zejména problematika nedostatku zaměstnanců, revize nadměrných regulací a snižování daňové zátěže podnikatelů. Pro rozvoj oboru a samotné organizace jsou rovněž významné další vzdělávání a metodická, poradenská a další servisní činnost pro její členy.
Valná hromada zvolila vedení **
V období následujících čtyř let opět bude prezidentem AHR ČR Václav Stárek. Viceprezidentem pro krajské sekce je Vlastislav Šos, viceprezidentem hotelové sekce David Brdička a viceprezidentem pro gastronomii Jiří Král. Hotely budou v Radě AHR ČR zastupovat Otakar John a Petr Beránek, penziony Blanka Hlaváčková a gastronomická zařízení Věra Bauerová a Jan Škrle. Sekci vzdělávání povede Pavel Hlinka, sekci odpovědného podnikání Karel Doubek. Zástupcem generálního partnera v Radě AHR ČR, který vede sekci dodavatelů, bude Libor Vávra za společnost Pivovary Staropramen. Členové rovněž zvolili kontrolní a revizní komisi, která bude tříčlenná v sestavě Josef Bára, Václav Toncar a Jaroslav Vaculka.
„Velmi se těším na další spolupráci se zvolenou Radou AHR ČR, která je pro členy zárukou, že budeme pokračovat v nastaveném směru budování dobrého jména hotelnictví a gastronomie jako významného odvětví služeb. Naším hlavním cílem je další úsilí o zlepšení podnikatelského prostředí a podpora udržitelného cestovního ruchu. Velmi důležitá je pro nás také partnerská spolupráce s ostatními organizacemi a zástupci zaměstnavatelů. Chceme přesvědčit veřejnost i politiky o významu hotelnictví a cestovního ruchu pro rozvoj našeho hospodářství,“ řekl po jednání valné hromady prezident AHR ČR Václav Stárek.
**Připravila Miluše Jaklová.


Archiv vydání

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2019
02/2019 číst aktuální číslo
travelcon
Restaurace Novoměstský pivovar
Czech specials new