Menu

Václav Klaus zahajoval

25. 02. 2001

• jedenáct let není dlouhá doba • převis permanentní poptávky provází fenomén nízké kvality • umožnili jsme novým firmám vstoupit na trh • během deseti let se počet hostů a počet přenocování více než zdvojnásobil • první období bylo významné více kvantitativním, než kvalitativním růstem • stále musíme vstřebávat změny • jsme na dobré cestě •

Ve Smetanově Síni a v Plzeňské restauraci Obecního domu v Praze se ve čtvrtek 15. února uskutečnilo slavnostní zahájení mezinárodního kongresu European Hotel Managers Association za účasti předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky pana Václava Klause, který přednesl zahajovací projev. Umělecká agentura Lupulus pak velmi citlivě sestavila atraktivní koncert z děl Vejvanovského, Janáčka, Paganiniho, Mozarta, Schuberta a Pucciniho v podání Virtuosi di Praga s uměleckým vedoucím Oldřichem Vlčkem. Nejen pro svou původní profesi muzikanta, bych Vám rád doporučil, abyste se při zařazování koncertů vážné hudby do svých reprezentačních prezentací inspirovali přístupem umělecké agentury Lupulus. Značná část velmi honosných firemní akcí totiž v sobě míchá dva obtížně směsitelné motivační aspekty. Lidé, kteří prahnou po umění, chodí na koncerty do koncertních sálů kvůli koncertům. Lidé, jimž je určena drtivá většina prezentací, pak na ně chodí zpravidla proto, že se tam chtějí potkávat a hovořit se spoustou dalších lidí. Málokdy tedy lze být svědky tak upřímné spontánní odezvy, jakou zažil naplněný sál Smetanovy Síně Obecního domu ve čtvrtek večer, kdy po posledním kusu lidé povstali a spontánním potleskem si vyžádali přídavek. Proč? Nebylo to jen prostředím, výběrem skladeb a virtuózními výkony umělců. Koncert netrval ani celých 30 krátkých minut. (utrpěl jsem už “koncerty” i na dlouhých 10 minut). Po té jsme se, včetně pana profesora Klause, přemístili do podzemních prosotr Obecního domu, kde na VIP účastníky kongresu čekala špičková gastronomie Plzeňské restaurace a další, až recesisticky příjemně laděný program, prozrazující osvědčený rukopis Programového centra Or-Fea. Měl-li bych hodnotit, pak to byl pro mne jeden z nejpříjemnějších zážitků z takvýchto VIP akcí.

V uvítacím projevu v Praze v Obecním domě Ing. Pavel Hlinka mj. řekl:
Rád bych vás ujistil, že já i moji kolegové jsme pyšni na to, že se toto setkání koná v našem hlavním městě a doufám, že zde s námi strávíte příjemný čas. Jsem také hrdý na to, že vedle mne stojí muž, který připravoval všechny změny v ekonomice této země. Dovolte mi abych Vám představil pana Václava Klause, nyní předsedu Parlamentu České republiky. Jsem rád, že si našel čas přednést zahajovací řeč našeho kongresu.

Z uvítacího projevu Prof. Václava Klause
Dámy a pánové, děkuji vám za přivítání. Jsem potěšen, že jsem byl pozván na vaše setkání,abych pronesl pár slov. Neobávejte se, že zde budu mít řeč. Chtěl bych pouze říci pár slov, kterými bych vás chtěl přivítat a popřát vám úspěch během vašeho jednání zde a doufám, že se vám pobyt v Praze bude líbit. Věřím, že se rádi seznámíte s chodem hotelů, v kterých bydlíte a restaurací, které navštívíte a budete mít možnost vidět, že kvalita služeb v těchto institucích je srovnatelná se službami, které nabízíte vy ve vašich zemích. Musím zdůraznit to, i když to již zde bylo zmíněno, že komunismus v této zemi zkolaboval před 11 lety. Jedenáct let není dlouhá doba. Z tohoto období jsme zdědili velmi rozsáhlý centrálně plánovaný průmysl a zemědělství, ale také jsme velmi zanedbaný a téměř nevybudovaný sektor služeb, hotely, restaurace.

Byla to velká šance s tím něco udělat. Žili jsem ve stavu nerovnováhy. Byl zde obrovský převis poptávky po službách, hotelech, restauracích. Jsem si jistý, že víte, že když nastane převis poptávky a když je tento převis poptávky permanentní a je navíc doprovázen fenoménem nízké kvality, kdy nemusíte bojovat o svého zákazníka, nemáte motivaci dělat nic pozitivního ve vašem byznysu. Takže to bylo období před jedenácti lety.

Začali jsme velice rychlou a dramatickou deregulaci a liberalizaci trhu. Umožnili novým firmám, jak domácím tak zahraničním, vstoupit na trh a já doufám, že budeme mít možnost vidět, jak se naše země během jedenácti let změnila. V České republice nastal velký boom v hoteliérství a restauratérství. Když se podíváte do statistik, zjistíte, že během deseti let se počet hostů a počet přenocování více než zdvojnásobil pouze za deset let, což je velká změna. Samozřejmě, jsme si vědomi toho, že první období bylo významné co do rozsahu. Více kvantitativní než kvalitativní růst. Stále se musíme vyrovnávat s těmito dramatickými kvantitativními změnami, které se zde udály v posledních deseti letech a doufám, že jsme tomu na dobré cestě.

Mohu Vás ujistit, že máme také další krásná místa, jako je toto. A jako skutečný Pražan bych se přel, že v Praze není o moc více tak krásných sálů, jako je tato Smetanova síň Obecního domu.


 

Archiv vydání

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 03/2019
03/2019 číst aktuální číslo
Czech specials new
Restaurace Novoměstský pivovar