Menu

Václav Klaus členem Golf Clubu Sokolov

30. 10. 2005

Ing. František Štěpánek 28. září bylo Václava a já jsem se byl v Sokolově podívat na slavnostní otevření resortu Golf Clubu Sokolov. Jeho osmnáctijamkové golfové hřiště je součástí dvousethektarového sportovně rekreačního areálu v blízkosti vodní nádrže Michal. Vedle něj tu ještě vznikne zoopark a lesopark. Výstavbu hřiště na svých pozemcích zrealizovala společnost Sokolovská uhelná, a.s. jako příkladný projekt navazující na sanační a rekultivační úpravy pozemků po těžbě hnědého uhlí. Na základě projektu architekta Christopha Städlera se tu podařilo vybudovat areál řadící se parametry, designem a kvalitou mezi golfové klenoty mistrovských hřišť České republiky. Není se tedy co divit, že čestným členem Golf Clubu Sokolov je i český prezident prof. Václav Klaus. Předsedu představenstva a generálního ředitele Sokolovské uhelné, a.s. pana Ing. Františka Štěpánka a následně i prezidenta Golf Clubu Sokolov pana Otokara Sojku jsem požádal o krátká vyjádření.
Sokolov se nachází uprostřed lázeňského trojúhelníku. Avšak nejen proto se u nás už historicky vždy dbalo na rekultivační činnost po těžbě. Toto golfové hřiště je však jedním z prvních projektů nového progresivního ekologického směřování Sokolovské uhelné. Před pár lety jsme si u nás řekli, že tvorba pasivních rekultivací není úplně to pravé. Uvědomili jsme si, že by bylo vhodné, aby takováto území žila obdobně plnohodnotným životem jako před těžební činností. Tento směr se nazývá revitalizací krajiny, což je další, vyšší stupeň, než doposud převládající rekultivace. Po ukončení těžební činnosti se krajina nejdříve zasanuje a pak zrekultivuje. Avšak revitalizace, to je už opravdové oživení daného území. Naše nové golfové hřiště do tohoto konceptu plně zapadá, a díky tomu i do celkového směřování Karlovarského kraje, jehož dominantním hospodářským odvětvím je lázeňství a cestovní ruch. Před chvílí tu hejtman Karlovarského kraje JUDr. Josef Pavel ve svém projevu zmínil, že lidé už začínají pozitivně vnímat novou ekologicko-podnikatelskou filozofii Sokolovské uhelné. Skutečně bychom chtěli, tak jak nám čas a finance dovolí, zrevitalizovat území po těžbě do takové podoby, aby žilo a sloužilo konceptu lázeňského trojúhelníku. A protože Karlovarský kraj je nejen krajem lázeňství a cestovního ruchu, ale také golfu, naše kroky do tohoto konceptu zapadají. Počítáme s tím, že se velká část sanačních a rekultivačních prací bude odehrávat v západní části revíru do roku 2015. A jestliže víme (budou-li připraveny projekty), že zde existují finanční zdroje Evropské unie (ostatně období mezi roky 2007 až 2013 by mohlo být pro Českou republiku velmi příhodné), rádi bychom této konstelace využili. Jsme přesvědčeni, že by se nemělo zapomínat na to, že hnědouhelné hornictví bylo z hlediska uplynulých desetiletí ve velkém deficitu. Na jedné straně se hovořilo o tom, jak devastuje přírodu, ale nikdo neviděl to, že prostřednictvím tzv. důlní renty dochází k přerozdělování peněz a že ze Sokolovské i z Mostecké hnědouhelné pánve odešlo mnoho a mnoho miliard korun do ostatních částí republiky. Jsem přesvědčen, že dluh vůči hnědouhelným regionům je obrovský, a byli bychom rádi, kdyby se formou vhodných unijních projektů podařilo část peněz do těchto regionů vrátit.

Pane předsedo, cestovní ruch a lázeňství jsou sice zřejmě odvětvími, v nichž pracuje nejvíce lidí Karlovarského kraje, avšak v mnoha tisících malých rodinných podnikatelských subjektech a středně velkých a několika velkých společnostech. Sokolovská uhelná tak v rámci Karlovarského kraje stále zůstává největším zaměstnavatelem.
Ano, tuto prioritu si držíme a zřejmě tomu tak bude ještě několik let. V současné době přímo zaměstnáváme na pět tisíc lidí. To je samozřejmě poplatné tomu, co všechno Sokolovská uhelná zajišťuje. Kdy to není jenom o těžbě, ale o zpracování uhlí přímo na ložisku. Sokolovská uhelná je po skupině ČEZ druhým největším producentem elektrické energie v České republice. Provozujeme jedinou briketárnu v Česku. Jedinou paroplynovou elektrárnu. Jedinou generátorovnu, v níž se vyrábí plyn z uhlí. Škála činností Sokolovské uhelné je dost ojedinělá.

Otokar Sojka Chtěl bych poděkovat za tu čest být prezidentem Golf Clubu Sokolov a tohoto nádherného hřiště. Nejen členové Golf Clubu Sokolov, ale celá golfová veřejnost vděčí Sokolovské uhelné, a.s. za to, co pro nás udělala. Je to nemalá investice, která krajinu úžasně pozvedla a která přinese spoustě lidí nejen radost, ale i práci. Jsem přesvědčen, že to je značný posun celého Sokolovska, kdy se z kraje, který byl v povědomí jenom jako těžební, stává krajem rekreačním. Autorem mistrovského golfového hřiště je německý architekt Christopher Städler. Hřiště je poměrně obtížné. Jeho obtížnost je podtržena tím, že je otevřené a hodně větrné. Je to hřiště, které má evropské parametry. Přáli bychom si, aby se stalo místem setkávání. Místem realizací firemních pracovních i nepracovních akcí. Rádi bychom zde přivítali všechny spřátelené firmy. Hodně, hodně návštěvníků a hostů, jež u nás najdou příjemné sportovně rekreační zázemí.wwww.suas.cz
www.golf-sokolov.cz

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo