Menu

I vyšel sem od sebe sám a ohlédati se počal, mysle odkud a jak začíti. Vtom i hned nevím kde se tu vezme člověk jakýsi křepkého chodu, obratného vzhledu a řeči hbité, tak že mi se nohy, oči, jazyk, vše na obrtlíku míti zdál. Ten přivina se ke mně, odkud a kam bych měřil, dotazoval se. Já, že sem z domu svého vyšel a v světě se provandrovati a něco zkusiti umysl mám.
Jan Amos Komenský, Labyrint světa a ráj srdce, l. P. 1623

V světě se provandrovati a něco zkusiti umysl mám

04. 11. 2019

Výkonnost českého cestovního ruchu sráží nepochopení a nevůle. Bylo by pošetilé chtít Čechům imponovat tím, že je navštívilo ještě víc cizinců než loni. Takové zásluhy politikům přízeň voličů rozhodně nepřinášejí. Bohužel, málokterý argumentuje, kolik miliard korun ročně turisté v Česku utratí. Kolik desítek miliard korun z těchto tržeb je odvedeno do veřejných rozpočtů a jak velkou část výdajů státu (starobních důchodů, platů učitelů, zdravotních sester, hasičů atd.) pomohly pokrýt. V poslední době se tak i v Česku lze čím dál častěji setkávat s pojmem „overtourism“. Turisticky exponovaná sídla chtějí omezovat rozvoj cestovního ruchu. Lidé, kteří v nich trvale žijí, totiž často ani netuší, že jejich existence svým dílem těží z peněz, které u nich utratí turisté. Přitom místo vysvětlování, že nejsou vítáni, by mohly být hnacím motorem k prosazování turisty dosud opomíjených, nezřídka hospodářsky strádajících míst. Ostatně Čechy, Morava a Slezsko disponují spoustou úžasných cílů a tržní platforma domácího cestovního ruchu a incomingu se díky nim může stát ještě vydatnějším zdrojem peněz, ze kterého už dnes (přímo a zejména zprostředkovaně) těžíme všichni. Nebo už je v Česku natrvalo kategorickým imperativem házet dluhy na ty, kdo nemají šanci se bránit? Na generace dosud nenarozených obyvatel Česka? Zacyklovat zadlužování, aby stát byl s to hradit (jen za letošek víc než čtyřicet miliard korun) rok co rok bobtnající úroky, a odkázat jim ještě astronomičtější státní dluh než stávajících bilion sedm set miliard korun? Není namístě mnohonásobně víc (než pouze ani ne na deset procent) tržit peníze prostřednictvím cestovního ruchu? Vytvářet podmínky k tomu, aby na nás vydělávalo celé území České republiky?
Matouš Kainc


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba