Menu

Člověk má vědět i něco o své vlasti,
když cestuje za hranice.
Sterne

V Sezimově Ústí zpřístupní rezidenci prezidenta Beneše

21. 12. 2000

Rád s notnou dávkou nadsázky prohlašuji, že jsem svým narozením razantně vtrhl do historie Sezimova Ústí. Díky mně Sezimovo Ústí překročilo úředně stanovený limit obyvatel a všem zvýšili daně. Sezimovo Ústí však nejvíc neproslavil rodák, ale druhý československý prezident Edvard Beneš, který se narodil v Kožlanech. V Sezimově Ústí měl pan prezident rezidenci a dodnes má hrobku, v níž je pochován spolu se svou chotí Hanou.

O další informace jsem požádal starostu Sezimova Ústí pana Jaroslava Schneidera.
Od května do konce září je hrob manželů Benešových velmi frekventovaným cílem návštěvníků. Přijíždí k nám kolem 5 – 6 autobusů denně a mnoho individuálních turistů. V příštích letech očekáváme ještě větší návštěvnost, protože objekt vily manželů Benešových v Sezimově Ústí má být konečně zařazen mezi památníky významných politických osobností. Od května 2001 se předpokládá, že si návštěvníci budou moci o státních svátcích prohlédnout pracovnu zařízenou původním vybavením a ložnici, v níž pan prezident zesnul.
Katastr Sezimova Ústí je historicky nesmírně zajímavou lokalitou. Nejstarší zmínky o Sezimově Ústí jsou z 13. století. Jeho zakladateli byli pravděpodobně Vítkovci. Ve středověku bylo centrem obchodu. Jeho moc a síla sahala až k Třeboni. To vše skončilo v roce 1420, kdy bylo město vypáleno, zlikvidováno, jeho obyvatelé převedeni do Tábora. Znovu vzniklo až v 18. století jako Starý Tábor. Teprve později se vrátilo ke svému původnímu názvu. V katastru Sezimova Ústí probíhal rozsáhlý archeologický výzkum. V současné době se město finančně podílí na vydání dějin středověkého Sezimova Ústí, které připravuje dr. Krajíc z táborského muzea. První díl vychází teď v lednu 2001. I to je součástí naší snahy, aby se o Sezimově Ústí vědělo a aby k nám lidé jezdili.
Připravil Jaromír Kainc.

Městský úřad
Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí
tel.: 0361–201119, e-mail: m.klima@sezimovo-usti.czArchiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo