Menu

V rámci programu Leonardo da Vinci

13. 04. 2014

Studenti Střední školy hotelnictví a gastronomie Hotelu International odjedou na stáž do zahraničí.
V rámci evropského programu Leonardo da Vinci odjede osmnáct studentů Střední školy hotelnictví a gastronomie Hotelu International v květnu 2014 na čtyři týdny do irského Corku a anglického Birminghamu. Studenti 3. ročníku čtyřletého studia a studenti nástavbového studia v zahraničí absolvují stáže odpovídající jejich studijnímu zaměření. Budou pracovat v hotelech, restauracích a dalších zařízeních a na závěr obdrží certifikát. Stáže kromě profesních poznatků studentům nabízí i zajímavou životní zkušenost, zdokonalení v cizím jazyce, poznání kultury a mentality dané země. Díky programu Leonardo da Vinci mají stážisté hrazeno ubytování, stravování, cestu a městskou hromadnou dopravu. Střední škola hotelnictví a gastronomie Hotelu International je v trvalém kontaktu s koordinátorkou tohoto projektu Ing. Ivou Málkovou, která zajišťuje, že se veškeré informace týkající se stáže včas dostanou ke studentům. Ti se ve škole od října 2013 na stáž soustavně připravují. Navštěvují jazykový kurz a získávají poznatky o místě, ve kterém budou působit.
Mgr. Klára Soukupová, ředitelka školy


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba