Menu

V Kynžvartu se daří zlepšit kvalitu života zhruba patnácti stům těžce nemocných dětí ročně

12. 06. 2006

V Kynžvartu v sobotu 3. června 2006 slavnostně zahajovali stopadesátou lázeňskou sezonu. Málokdo si nepovšimne nádherné přírody, která Kynžvart obklopuje, architektury klidu a pohody, které zde dýchají. Přírodní léčivé zdroje, ať se jedná o výjimečné klima a nebo o minerální vody, jsou dědictvím po předcích, kteří je prozkoumali a chovali k nim velkou úctu. O minerálních pramenech jsou první dochované zmínky z roku 1454 – tedy před více než 550 lety. Teprve v roce 1822 však byly analyzovány švédským chemikem Berzeliem a z Kynžvartu se stalo věhlasné lázeňské místo. Léčily se zde nemoci pohybového ústrojí, srdeční, dýchacích cest, gynekologické a další – pouze ale dospělých pacientů. Osobní lékař rakouského šlechtice, politika a diplomata, kancléře Klemense Wenzela Nepomuka Lothara knížete Metternicha-Winneburga-Ochsenhausena, vévody z Portelly (1773 – 1859) prof. Jäger vzhledem k výsledkům chemických rozborů navrhl adaptaci pramenů, a ty byly úředně prohlášeny za léčivé. Byla postavena budova s vanami a zahájen provoz lázeňského zařízení. To se stalo před 150 lety v roce 1856. Následně se stavěly další budovy, až vznikl lázeňský areál. Ten vlastnil a spravoval rod Metternichů. Minerální voda Richard byla zvláště vyzdvihována pro vynikající chuť i trvanlivost. Byla postavena stáčírna a vyvážela se nejen za hranice státu, ale i mimo Evropu. Richardka byla nazývána Perlou Čech. To trvalo až do druhé světové války. Další etapa začíná v roce 1950, kdy se ze zdejších lázní rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví ČSR stalo dětské léčebné zařízení. Pražské děti potřebovaly po epidemii černého kašle doléčení v ideálních klimatických podmínkách a Lázně Kynžvart se jevily jako nejvhodnější místo. Dětská léčebna pak byla až do r 1991 součástí Státních lázní Mariánské Lázně. Od roku 1992 je samostatným zařízením – příspěvkovou organizací Ministerstva zdravotnictví ČR. Je jediným léčebným lázeňským zařízením, kde se léčí pouze děti, což je rarita nejen v rámci Česka, ale i Evropy. Při kapacitě 310 lůžek se zde léčí téměř dva tisíce dětí ročně s onemocněním dýchacích cest a kožními nemocemi. Podle průzkumů se Dětské léčebně v Kynžvartu daří zlepšit kvalitu života u zhruba patnácti set těžce nemocných dětí ročně. Tyto výsledky by měly zavazovat všechny, kteří mají co rozhodovat o bytí a nebytí tohoto léčebného zařízení.http://web.telecom.cz/detska_lecebna

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001