Menu

V Kongresovém centru Praha na profesionální úrovni

22. 05. 2005

Hlavní téma Všudybylu – kongresová turistika – mne zavedlo za Ing. Michalem Kárníkem. A protože spolu na stránkách Všudybylu rozprávíme poprvé, zeptal jsem se ho, co předcházelo jeho nástupu na místo generálního ředitele Kongresového centra Praha.
Stavební fakulta ČVUT a v bývalých zaměstnáních vždycky buď stavařina a s ní spojený rozvoj nemovitostí, nebo lyžování a aktivity s ním spojené. Naposledy jsem pracoval ve funkci generálního sekretáře Svazu lyžařů ČR. Celkově však bylo lyžování méně. Vždy mne bavila oblast řízení a organizace práce a rozvoj. A to nejenom nemovitostí. Kromě sportu mám kladný vztah i ke kultuře. Dlouhou dobu jsem pracoval ve Filmovém studiu Barrandov a po privatizaci v AB Barrandov.

Česko, obdobně jako objekt Kongresového centra Praha, má velké dispozice hospodářsky těžit z kongresové turistiky. Přesto, že loňská kongresová sezona byla poměrně úspěšná, to, co především brzdí další možnosti republiky a jejích obyvatel díky ní prosperovat, je nepochopení podstaty kongresového byznysu a neexistence společenské poptávky, aby inkaso z kongresové turistiky daleko výrazněji posilovalo bilanci státu.
Loňská sezona byla úspěšná i pro Kongresové centrum Praha a doufám, že následující budou ještě úspěšnější. To potvrzují i předběžné hospodářské výsledky prvního čtvrtletí tohoto roku. Je to o to potěšitelnější, že se tak děje vzdor tomu, že letos se u nás nebude konat žádný velký kongres typu summitu NATO nebo loňského UEGW, což byl největší kongres v Česku s devíti a půl tisícem akreditovaných účastníků. Získávání velkých kongresů je běh na dlouhou trať. Kontrakty se podepisují dva tři roky dopředu. Již teď máme závazné rezervace na roky 2009 – 2012 a sehnat opravdu velký kongres na „poslední“ chvíli je prakticky nemožné. Daří se nám ale zajišťování menších akcí, jež sice nejsou tak ziskové, nicméně díky nim plníme plánované příjmy. Rovněž se zaměřujeme na poskytování doprovodných služeb, jako je půjčování audiovizuální techniky, catering apod. Jejich objem, nabídka a kvalita má stoupající tendenci. A co nezvládneme vlastními silami, dokážeme v kooperaci s vytipovanými partnery.
Mimo to jsme vlastníkem exkluzivního hotelu Holiday Inn. Jeho výsledky jsou obdivuhodné a spolupráce s ním vynikající.
Podle výpočtů, provedených ve spolupráci s agenturou CzechTourism, přináší Kongresové centrum do státního rozpočtu zhruba půl miliardy korun ročně. Když si do toho promítneme přestavbu v letech 1998 až 2000 pro potřeby Výročního zasedání Mezinárodního měnového fondu a Skupiny Světové banky, mám trošičku pocit, že se k nám stát zachoval macešsky a my zápolíme s dluhy, za něž nemůžeme. To nám svazuje ruce. Potřebovali bychom více investovat do modernizace objektu, zejména do technologií, a vytvořit předpoklady pro získávání dalších velkých akcí. Jako východisko vidíme možnost získání strategického partnera, který nám pomůže jak s řešením dluhové služby, tak s investicemi a modernizací stávajících objektů.

Úspěšně řídit znamená vytvářet prostor…
Lidé, kteří v Kongresovém centru Praha pracují, jsou na velmi dobré profesionální úrovni. Tato budova je složitým objektem, jež vyžaduje lidi, kteří svému řemeslu opravdu rozumí. Jsem přesvědčen, že takoví tu jsou. Nesmíme však usnout na vavřínech, vzdělávání je nutno neustále prohlubovat. Zahájili jsme výuku angličtiny a připravujeme řadu tréninkových programů, při nichž využíváme bohaté zkušenosti našeho hotelu Holiday Inn Congress Centre Prague.

Poloha Kongresového centra Praha včetně dopravní dostupnosti a bezpečnostních aspektů je unikátní.
Bezesporu jsme jedním z mála kongresových center světa, které má tyto atributy na tak vysoké úrovni – včetně panoramatického výhledu na město. I díky tomu se nám daří získávat mnohé kongresové akce. Problémem zůstává, že tento objekt nebyl stavěn jako kongresové centrum. Chybí zde výstavní plocha s odpovídající metráží v jedné rovině. V současné době sice disponujeme zhruba třinácti tisíci metry výstavních ploch, ty jsou však roztroušeny po celém objektu na různých podlažích. Abychom byly schopni získávat prestižní a vysoce rentabilní akce, potřebujeme výstavní plochu odpovídající mezinárodním standardům. Hovoří se o tom už téměř deset let. Jsou na to projekty, ale ne (zatím) peníze. V momentě, kdy dostavíme výstavní plochu, výrazně postoupíme na mezinárodním žebříčku konkurenceschop­nosti.

Na to se dá říci, že peníze dělají peníze. Ostatně pozemky, na nichž by se mohlo stavět, máte.
Představenstvo akciové společnosti je rozvoji nakloněno. Základní záměr jsme představili koncem loňského roku, v současné době upravujeme dokumentaci podle připomínek veřejnoprávních orgánů. Realizace je však podmíněna získáním strategického partnera.

Co se týče připravovaných akcí, donedávna byl v Česku velikým zaklínadlem kongres ASTA vzdor tomu, že je to propagační a nikoliv komerčně výdělečná akce. Standardním cílem hostitelských zemí akcí ASTA (mimo USA) je do dané destinace touroperátory ASTA vůbec dostat, a ne na nich coby na účastnících akce vydělat.
Nově mluvíme o konferenci, vlastní kongres zůstane nadále v Americe, ostatní destinace mohou nově hostit zřejmě rozsahem menší konferenci. Ta bude opravdu spíše marketingovou záležitostí v intencích státní propagace cestovního ruchu, než komerční akcí, na jejíž realizaci poskytovatelé služeb a daná země, která to zpravidla financuje, vydělají. Víme, že konference ASTA kromě reklamy Kongresovému centru Praha z hlediska obchodní bilance nic nepřinese. Spíše naopak. Zato přivede touroperátory z mnoha zemí a představí jim Česko jako ideální turistickou destinaci. Záměrně říkám turistickou. Nikoliv kongresovou, protože prakticky nikdo z přihlášených účastníků v kongresové turistice nepodniká. Většinou se zabývají organizováním zájezdů pro rodiny, skupiny a individuály. Samozřejmě, i tato klientela je z hlediska českého hospodářství přínosná, byť zpravidla neutrácí tolik peněz na hlavu a den jako kongresová. Kongresovému centru však budoucí vytížení a s ním spojené zisky s největší pravděpodobností nepřinese. Od toho se odvíjí i přístup naší akciové společnosti k realizaci konference ASTA. Bereme ji jako službu Praze a republice.

Za niž bude Kongresové centrum Praha (jak je v našich severních šířkách a východních délkách zvykem) „po zásluze“ potrestáno. Už proto, že většina lidí, na rozdíl od jiných, a to i silně dotovaných byznysů, cestovní ruch nevnímá jako něco, co na ně a za ně vydělává.
Kongres ASTA se připravuje poměrně dlouho. Po euforii v době, kdy se jej, resp. dnes už pouze konferenci, podařilo pro Česko získat, přišlo realizační vystřízlivění. V současné době už není v zorném úhlu hospodářů této země to, co iniciace prostřednictvím konference ASTA české ekonomice do budoucna přinese, ale třeskutá současnost – výdaje spojené s realizací. Všude po světě má ASTA tyto konference zadarmo. Hotely jejich účastníky ubytovávají a poskytují jim další služby za razantně snížené ceny. Náklady jenom v našem Centru odhadujeme kolem sedmi milionů korun. Výnosy – prakticky nula! Cosi z toho jsme schopni zaplatit v rámci propagace. Samozřejmě však chceme, aby nám stát, jako garant akce ASTA, uhradil zbytek. A tady je vámi zmiňovaná zvyklost velmi aktuální, tedy že dostaneme do nosu.

Nechme stát stát. Co se byznysu cestovního ruchu týče, řečeno spolu s básníkem: „Kdo zůstal stát, stojí opodál…“ Jak se KCP podniká v Praze?
Docela dobře. Jsme soukromou akciovou společností, která má jediného akcionáře, a tím je hlavní město Praha. V poslední době, nejenom v té, co jsem ve funkci generálního ředitele, má pražský magistrát ke Kongresovému centru daleko kladnější vztah. Zřejmě je to dáno i tím, že nestojíme pouze s nataženou rukou – dejte nám peníze. Díky podpoře magistrátu se podařilo restrukturalizovat naši dluhovou službu, takže si Kongresové centrum Praha na sebe vydělává samo, tedy i na zděděné dluhy. Bohužel zatím si nevydělá na investice a renovaci. Avšak doufám, že i toto se dá s pomocí strategického partnera dohromady. V tomto směřování cítíme maximální podporu ze strany magistrátu.
Bohužel při velké rekonstrukci ukončené v roce 2000 se nedostaly finance na rozvody, modernizaci vzduchotechniky, kotelny, elektroinstalace apod. Hlavní budova je provozně drahá. Strategický partner by měl Kongresovému centru Praha přinést nejen další kongresy a s tím spojené vyšší využití objektu, pomoci mu s dluhovou službou, ale společně s ním bychom měli být schopni zajistit investice do technologií tak, aby se objekt KCP pouze nevybydloval. Společně s magistrátem se jej budeme snažit vybrat co nejdříve. Díky restrukturalizaci dluhové služby však nejsme pod tlakem, takže budeme moci důkladně zvážit všechny nabídky.

Nechme stát stát. Co se byznysu cestovního ruchu týče, řečeno spolu s básníkem: „Kdo zůstal stát, stojí opodál…“ Jak se KCP podniká v Praze?
Docela dobře. Jsme soukromou akciovou společností, která má jediného akcionáře, a tím je hlavní město Praha. V poslední době, nejenom v té, co jsem ve funkci generálního ředitele, má pražský magistrát ke Kongresovému centru daleko kladnější vztah. Zřejmě je to dáno i tím, že nestojíme pouze s nataženou rukou – dejte nám peníze. Díky podpoře magistrátu se podařilo restrukturalizovat naši dluhovou službu, takže si Kongresové centrum Praha na sebe vydělává samo, tedy i na zděděné dluhy. Bohužel zatím si nevydělá na investice a renovaci. Avšak doufám, že i toto se dá s pomocí strategického partnera dohromady. V tomto směřování cítíme maximální podporu ze strany magistrátu. Bohužel při velké rekonstrukci ukončené v roce 2000 se nedostaly finance na rozvody, modernizaci vzduchotechniky, kotelny, elektroinstalace apod. Hlavní budova je provozně drahá. Strategický partner by měl Kongresovému centru Praha přinést nejen další kongresy a s tím spojené vyšší využití objektu, pomoci mu s dluhovou službou, ale společně s ním bychom měli být schopni zajistit investice do technologií tak, aby se objekt KCP pouze nevybydloval. Společně s magistrátem se jej budeme snažit vybrat co nejdříve. Díky restrukturalizaci dluhové služby však nejsme pod tlakem, takže budeme moci důkladně zvážit všechny nabídky.

Možnost dostavby, resp. zástavby okolí Kongresového centra je ale pro potenciálního strategického partnera velmi atraktivní…
V současné době máme dva projekty, a to na severní terasu nad Nuselským údolím, kde máme od architektů navrženu výstavní halu. To by nám vyřešilo již zmiňovaný problém s chybějící výstavní plochou. Na druhé straně máme velikánské pozemky na jižní terase, na Pankráckém náměstí. Zde je navrženo několik univerzálních objektů, jež mohou plnit funkci administrativní, obchodní, mohou zde být restaurace, kavárny a vinárny, galerie apod. V části uvažujeme i o bytové zástavbě. Realizace tohoto záměru by měla přinést oživění této části a její propojení se starou Pankrácí. Většina lidí, kteří to tady znají a prochází tudy z metra, se nemá kde zastavit. V hlavním objektu Kongresového centra totiž nemohou být pizzerie, vinárny, butiky apod. Na to nejsme zařízeni. Potřebujeme však, aby byly v jeho bezprostředním okolí. Zástavba Pankráckého náměstí by nám měla pomoci i k tomu, aby lidé měli proč se v okolí KCP zdržovat a následně k nám přicházeli na kulturní a společenské akce.

www.kcp.cz

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba