Menu

Řekl sem pak vůdci svému: „Nu, již bych také, co tam nahoře jest, jak paní Fortúna své hostě ctí, rád spatřil.“ „Dobře,“ řekl on a vznesl se, než sem zvěděl, se mnou zhůru; kdež paní Fortúna, na kouli stojeci, koruny, sceptra, regimenty1, řetězy, zápony2, měšce, titule a jména, medy a cukry rozdávala, a teprv dále zhůru pouštěla. I pohledím na stavení hradu, kteréž o trojím ponebí3 bylo; a spatřím, že některé do dolních, jiné do prostředních, jiné do vrchních pokojíků uvozují. I dí mi tlumočník: „Zde dole přebývají, které paní Fortúna penězi a zbožím poctila; v prostředních pokojích ti, které rozkošemi krmí; v horních pak palácích, které slávou přiodívá, aby od jiných spatřováni, chváleni a ctěni býti museli. Některým dvojího spolu, neb i všeho trojího přeje; a ti se, kam chtí, procházeti mohou. Vidíš, jak šťastná věc jest, komu se sem dostati dostane.“

V horních pak palácích, které slávou přiodívá, aby od jiných spatřováni, chváleni a ctěni býti museli

31. 10. 2004


Jan Amos Komenský, Labyrint světa a ráj srdce L.P. 1624


1 vládu, úřady 2 náhrdelníky 3 poschodí


Hotelový průmysl je páteří cestovního ruchu, avšak hotely málokde a málokdy bývají důvodem, natož cílem cest návštěvníků. Jejich kvalita je ale podmínkou příjezdů těch zvaných. O nezvané není co stát, a je špatné, pokud se turista ocitá v roli nevítaného okupanta, kterému podzemní hnutí odporu znemožňuje se v navštívené zemi orientovat. Odnepaměti v horních palácích přebývají ti, které Fortúna slávou přiodívá, aby od jiných spatřováni, chváleni a ctěni býti museli. Vzdor tomu, že v Česku přečasto jsou slepí a hluší k možnostem výrazně zvýšit životní úroveň všech vrstev jeho obyvatel orientací na průmysl cestovního ruchu. A tak i díky absenci povědomí o dimenzích rodné země Česko zahraničním a domácím turistům předestírá jen zlomek svých atraktivit a pohostinnosti. Ne, že by se pro turisty měla dělat nějaká charita. Ale měli bychom jim vycházet vstříc a chovat se k nim a k firmám organizujícím jejich směřování tak, aby dostali a udrželi si chuť utrácet peníze právě v nás, a ne v sousedních či nesousedních zemích. Své peníze totiž rád vydá zřejmě každý tam, kde je mu v nějakém prostředí či společenství lidí příjemně, kde se těší na příští a příští návštěvu, protože má povědomí, že v té krásné a chválené zemi, do níž si zvykl on i jeho známí cestovat, je nepřeberné množství míst a akcí, které za to stojí. A proč že Česko a zájem zajistit jeho obyvatelům blahobyt dosud nepřebývá v horních palácích? Asi, že je tam permanentně narváno potřebnějšími…
 

Jaromír Kainc,
nakladatel Všudybylu

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba