Menu

Kongresový turista utrácí přibližně 350 – 400 USD denně.
Nevyplatí se tedy pro propagaci Česka,
coby prvotřídní kongresové destinace,
udělat ještě něco navíc?
Že by to za nás už opravdu udělali všechno naši předkové?

Utrácí 350 až 400 USD denně

26. 01. 2001

Společnost Guarant patří mezi přední české subjekty, které se specializují na kongresovou turistiku. Pane řediteli jak začala cesta společnosti Guarant od podnikatelského záměru až do světové extratřídy, kde jste své postavení obhájili úspěšnou realizací Výročních zasedání Mezinárodního měnového fondu a Skupiny Světové banky v Praze v loňském roce?
Uvědomili jsme si, že je třeba se specializovat a rozhodli se pro stěžejní oblast kongresů a konferencí a jako doplněk pak i incentivní turistiku. Zadavateli kongresových zakázek jsou firmy, profesní, zájmové či státní instituce včetně mezivládních. Od, dejme tomu, České lékařské komory až po OSN. Všechny tyto akce zajišťujeme nejenom z hlediska vlastní realizace, ale poskytujeme i celkovou logistiku. Tzn. naplánování od prvního akvizičního kroku, přes přípravu, realizaci až po vyúčtování a zhodnocení akce. Zároveň garantujeme rozpočet a veškeré nasmlouvané služby související s přípravou a realizací. V technické oblasti pak počínaje pronájmem sálu, tlumočnické techniky, zajištění překladů, tiskovými službami apod., přes VIP servis, ubytování, dopravu, stravování, zajištění recepcí, pokongresových výletů, společenských programů a doprovodných výstav. To, že dodáváme kompletní služby, rozhodlo i o našem dnešním postavení.

Významnou součástí ekonomického krytí většiny kongresových akcí je sponzoring.
Ano, sponzoring hraje u řady akcí skutečně významnou roli a my pochopitelně máme zkušenost i s jeho získáváním. Umíme sami či ve spolupráci s klientem identifikovat potencionální sponzory a subjekty, které by mohly o tento způsob spolupráce projevit zájem. Víme, jakou formu prezentace jim nabídnout, aby pro ně byla dostatečně atraktivní. Pro klienta jsme pak samozřejmě schopni zajistit kompletní management takového sponzoringu.

Velké kongresy jsou stavěny na velkých osobnostech.
Česká republika se může pyšnit celou řadou světově uznávaných odborníků, kteří, a to je pro naši ekonomiku dobře, mají i zájem svoje poznatky a znalosti komunikovat dál a konfrontovat je s kolegy z jiných zemí. Jsou tudíž aktivně zapojeni do činnosti mezinárodních organizací a asociací a snaží se rovněž přivést do Prahy jejich kongresy či alespoň naši snahu v tomto směru podpořit. Standard služeb, které dnes u nás nabízíme je na světové úrovni, máme dostatečné materiálně technické zázemí a z komunikace a kooperace s některými zahraničními organizačními výbory je evidentní, že naše úroveň je minimálně srovnatelná s ostatními organizátory i těch největších kongresů.

Připravit špičkový kongres je záležitostí specialistů. Je nemyslitelné, aby si i ta nejbohatší firma držela takový tým odborníků, pro jejichž špičkové schopnosti se najde uplatnění jednou za dva roky. Rovněž je nepravděpodobné, že by si takto využívaní specialisté udrželi špičkovou odbornost. I u nás už končí éra „univerzální specializace“.
Jak jsem řekl Guarant se již dlouho orientuje na kongresy a konference. Toto vyprofilování nám dalo možnost velmi podrobně do celé oblasti proniknout, seznámit se i s malými detaily, potřebnými ke zdárnému zvládnutí kongresové akce. Často je organizace kongresu založena i na našem odborném odhadu, protože jednotlivé destinace nejsou stejné a tak její výběr může dosti ovlivnit například počet účastníků. Příprava takové konference je poměrně náročnou záležitostí a její perfektní zvládnutí vyžaduje dobré zázemí a kvalitní a zkušené pracovníky. Guarant v tomto směru má rozvinutou firemní politiku zaměřenou na to, aby si tyto kvalitní zaměstnance vychovával a udržel.
V okamžiku, kdy je ČR jen jednou z řady několika kandidátských zemí začínají naše aktivity už samotnou akvizicí, na které se pracuje i několik let dopředu. V této fázi jsme schopni pro národního pořadatele připravit celou prezentaci a zajistit ji i po programové stránce. Kandidáta umíme vybavit potřebnými materiály, informacemi nebo jej podpořit přímo účastí někoho z vlastního týmu, kdo pomůže prezentovat Českou republiku a zpravidla Prahu tam, kde se o budoucím místě konání kongresu rozhoduje.

Guarant je členem a Vy osobně místopředsedou, Pražské asociace kongresové turistiky, ale i dalších renomovaných mezinárodních institucí.
Taková sdružení, jako je Pražská asociace kongresové turistiky, existují ve všech zemích, kde je zájem rozvíjet tuto nesmírně atraktivní a zajímavou disciplínu cestovního ruchu. Každý stát těží přímo z ekonomického přínosu  kongresových turistů, jejichž průměrná útrata se pohybuje kolem 350 – 400 USD denně, avšak existují i další pozitivní efekty organizace kongresů. Prvním cílem Pražské asociace kongresové turistiky je podpořit obecnou informovanost o Praze jako kongresové destinaci. Pokud klient nebo potenciální organizátor přijede do Prahy nebo zvažuje, kde by se taková akce mohla konat, musí dostat kompletní a kvalitně prezentované informace.
Guarant je kromě PAKT-u členem i jiných sdružení, nejvýznamnějším je pak firma International Conference Network (INCON) – síť předních profesionálních organizátorů konferencí v 16 zemích světa. Jsme tak v permanentním styku s kolegy z předních firem našeho typu v zahraničí, můžeme porovnávat, učit se, rozvíjet nadále naše schopnosti a udržovat se tak na světové úrovni.

Jaká je podle Vás role městských zastupitelstev či státu v oblasti kongresové turistiky?
Často velmi významná, ne-li stěžejní. Nejedná se ani tak o podporu finanční, spíše o to, aby daná destinace či země vystupovala kompaktně, aby představitelé státu podpořili snahy prosazovat Českou republiku jako kongresovou i turistickou destinaci. Ani jiné velké kontrakty, mají-li obstát v mezinárodních tendrech, se neobejdou bez výrazné podpory státu. Kongresová oblast takovouto podporu nejen potřebuje, ale určitě si ji i zaslouží.
Při pohledu, jak k této problematice přistupují naši sousedé – Vídeň, Budapešť, Berlín i další evropská města – zjistíme, že tato města působí společně se svými představiteli na velké mezinárodní kongresy a snaží se je získat právě pro svou destinaci.
O uskutečnění kongresu se rozhoduje často i více jak na 5 let dopředu. Bude-li mít kongresová turistika podporu od komunálních po nejvyšší orgány, budeme mít větší šanci je do České republiky dostávat. Kdo je bude realizovat, to je už záležitostí obchodní politiky a schopností každého z komerčních subjektů. Prvním krokem je to, abychom měli šanci se o ně vůbec ucházet.


 

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo