Menu

Úspěšně zhodnocovaný objev zbrojnoše rytíře z Trautenberku

06. 06. 2015

S ředitelem státního podniku Státní léčebné lázně Janské Lázně, s. p., Ing. Rudolfem Bublou se potkáváme v nádherném májovém dni 13. května 2015 v horském lázeňském letovisku Janské Lázně.
Pane řediteli, jak úspěšný byl pro vaše léčebné lázně loňský rok?
V porovnání s předchozími, zejména s kritickým rokem 2013, potažmo 2012, velmi úspěšný. Po medicínské i hospodářské stránce. Znamenal snížení předchozí ztráty o pětačtyřicet milionů korun. Na léčení do Janských Lázní opět začali jezdit chronicky nemocní pacienti, kterým předchozí úhradová vyhláška pana ministra Hegera znemožnila léčení. Vrátili se k nám i někteří zaměstnanci, kteří pod tlakem krize v roce 2013 náš podnik opustili. Rok 2014 vytvořil dobrý odrazový můstek pro budoucnost, což se příznivě projevilo už v prvním kvartálu roku 2015. Nepochybně k tomu v roce 2014 přispělo i pragmatické politické klima a upravená vyhláška, tzv. indikační seznam, platná od 1. ledna 2015, která koriguje některé brutální řezy, jež někdejší ministr zdravotnictví Leoš Heger provedl, a ruku v ruce s tím i vstřícnější vnímání lázeňské léčebné péče ze strany zdravotních pojišťoven.

Malebnost horského střediska a jeho okolí k vám přivádí nejen lázeňské hosty, ale i řadu turistů a vyznavačů outdoorových aktivit.
Janské Lázně jsou místem s obrovskou tradicí. Podle pověsti zde roku 1006 zbrojnoš rytíře z Trautenberku, Jan z Chockova, nalezl na úpatí Černé hory termální pramen. Jeho využití k léčbě lázeňských hostů ale přišlo až v 17. století, kdy zde Jan Adolf Schwarzenberg nechal postavit několik budov pro lázeňskou léčbu. Nechal vypracovat i učená pojednání o léčivých účincích zdejší termální minerální vody. Genius loci horského lázeňského letoviska spolu s přírodou prvního ochranného pásma Krkonošského národního parku samozřejmě přitahují turisty nejen z Česka, ale i z dalších zemí. Janské Lázně tradičně mají zahraniční klientelu z Itálie, Německa, Ruska a teď i z arabsky hovořících zemí.

Janské Lázně disponují nejen zázračným přírodním léčivým zdrojem, ale i zázračnými lidmi špičkově ovládajícími Vojtovu metodu.
Bezezbytku platí, že každé lázeňské zařízení stojí a padá s lidmi, respektive jak se dnes říká, s lidskými zdroji. Není to tedy jen otázka uzdravující síly přírody, ale i šikovných rukou fyzioterapeutů, lékařů a veškerého zdravotního personálu. K tomu je třeba připočíst i invenci a kvalitní služby lidí zajišťujících ubytování, stravování a administrativní chod lázní. Je to týmová práce, takže bych nevypichoval pouze naše světově proslulé odborníky na Vojtovu metodu. V našich lázních působí řada špičkových mezinárodně certifikovaných specialistů i na další léčebné a rehabilitační metody.
Ostatně i díky nim je dětská léčebna Vesna mezinárodně uznávaným fenoménem.
Vesna je historický projekt. Od určitého okamžiku hovoříme o brandu „Vesna“. V průběhu předchozích desetiletí se totiž stala samostatně vnímaným pojmem. Ve třicátých letech minulého století bylo provedeno porovnání složení minerální vody, kterou používají k léčbě v proslulých zázračných amerických lázních Warm Springs, s janskolázeňskou termální minerální vodou. Zjistilo se, že jejich vlastnosti jsou téměř identické. Ve Warm Springs se léčí následky dětské mozkové obrny. Jedním z jejich pacientů byl i americký prezident Franklin Delano Roosevelt. Před druhou světovou válkou vznikla myšlenka, že by se dětští pacienti DMO z Evropy jezdili léčit do Janských Lázní. Druhá světová válka realizaci této idey přetrhla. Po ní vše nasvědčovalo, že v rámci Marshallova plánu bude realizace projektu znovu otevřena, avšak osmačtyřicátý rok s tím „zamával“ trochu jinak. Faktem je, že terapie zaměřené na léčbu DMO jsou v Janských Lázních na světové úrovni. Vydobyly si tak velké mezinárodní renomé, že začátkem osmdesátých let minulého století (ač za totalitního režimu) léčebnu Vesna nestavěl tuzemský dodavatel, ale italská firma za bezmála čtrnáct milionů dolarů.


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka