Menu

Úspěšná akreditace základem dalšího rozvoje VŠH

27. 06. 2018

Rozhovor s jednatelem Vysoké školy hotelové v Praze a vedoucím katedry hotelnictví Ing. Petrem Studničkou, Ph.D.
Blíží se konec akademického roku 2017/2018. V čem byl pro vás a Vysokou školu hotelovou v Praze tento rok významný?
Vysoká škola hotelová v Praze zahájila v akademickém roce 2017/2018 již devatenáctý rok své existence. Byl to pro ni rok skutečně výjimečný a v několika ohledech přelomový. Začátek akademického roku byl spojen se změnou vlastnické struktury Vysoké školy hotelové v Praze a zároveň se změnou řídicích orgánů společnosti. Tyto skutečnosti vyvolaly zásadní provozní a organizační změny a přinesly s sebou řadu dalších opatření týkajících se například úpravy vnitřních řídicích dokumentů, pracovních postupů apod.

Došlo k obdobně významným změnám i v akademické sféře Vysoké školy hotelové v Praze?
Ano. Dalším zásadním předělem v životě Vysoké školy hotelové v Praze byl více než roční proces přípravy, zpracování a odevzdání akreditačního spisu dle požadavků Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství a příslušných nařízení vlády ČR. Celý proces akreditací zabezpečoval rektor doc. Ing. Václav Vinš, CSc., ve spolupráci s prorektory a dalšími akademickými pracovníky. Nové akreditace jsou podmínkou dalšího fungování všech vysokých škol v České republice, naši školu nevyjímaje. Nároky na zpracování spisu a splnění všech akreditačních požadavků jsou opravdu vysoké. Vzhledem k tomu, že jsme profesně orientovanou vysokou školu, předložili jsme v prosinci 2017 žádost o tzv. programovou akreditaci, a to ve dvou bakalářských a jednom magisterském programu se specializacemi zaměřenými na hotelnictví, cestovní ruch a marketing.

Jak akreditační proces probíhal a co je jeho výsledkem?
Akreditační proces byl poměrně zdlouhavý a trval více než půl roku. Výsledek je pro nás více než potěšující. Vysoká škola hotelová v Praze získala jako první soukromá profesně orientovaná škola akreditaci všech tří předložených programů. Konkrétně se jedná o bakalářský studijní program Hotelnictví, cestovní ruch a marketing, který byl akreditován na 10 let, bakalářský studijní program Hospitality Management vyučovaný v anglickém jazyce, akreditovaný na 5 let, a navazující magisterský studijní program Hotelnictví, cestovní ruch a marketing, rovněž akreditovaný na 5 let. Rozsah a délka získaných akreditací tak dává Vysoké škole hotelové v Praze velmi dobrou perspektivu a prostor pro další rozvoj vzdělávací i tvůrčí činnosti.

Jak se výše uvedené změny dotkly zaměstnanců a především studentů a co dalšího v tomto ohledu přinesl uplynulý akademický rok?
Jak jsem již uvedl, nové akreditace vytvářejí velmi dobrou perspektivu fungování Vysoké školy hotelové v Praze, a to jak pro studenty, tak i pro pracovníky školy. Co vnímám velmi pozitivně, je příchod mladých, perspektivních vyučujících, kteří studují doktorské studium nebo mají toto studium již dokončené. V některých případech jde dokonce o absolventy naší školy, o to je jejich zapojení do výuky cennější. Generační obměna je nezbytná a příchod nových pedagogů jen podtrhuje dobrou perspektivu školy. Dalším pozitivem je prohlubující se spolupráce s praxí. Dokladem tohoto propojení byl březnový veletrh pracovních příležitostí Job Fair, kterého se zúčastnilo více než 30 domácích i zahraničních firem. Zájem předčil naše očekávání, spokojení byli studenti i zástupci vystavujících společností. O uplatnění našich absolventů nemáme obavy, ze zkušeností víme, že je velmi dobré. Stejně tak se rozvíjí i oblast vzdělávacích workshopů, exkurzí a tzv. field tripů, během kterých mají studenti možnost získat praktické zkušenosti z fungování nejrůznějších společností. A to je cesta, kterou chceme rozvíjet i v budoucnosti. Proto aktivně spolupracujeme s Asociací hotelů a restaurací ČR a Svazem obchodu a cestovního ruchu ČR.
Připravila Silvia Mihaldová.


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo