Menu

Unikátní léčivé prostředí Konstantinových Lázní 

25. 07. 2019

S ředitelkou Léčebných lázní Konstantinovy Lázně Mgr. Danou Juráskovou, Ph.D., MBA, se potkáváme na prahu hlavní lázeňské sezony. Paní ředitelko, lázeňským hostům vaší společnosti úspěšně navrací zdraví spolu s léčivými silami přírody špičková péče vašich balneologů a dalších odborníků. Uzdravující síly přírody však netkví jen v minerální vodě, ale i v reliéfu a klimatu krajiny, za které mohou širé lesní porosty a lázeňské parky. Jednou z velkých diagnostických skupin, které se v Léčebných lázních Konstantinovy Lázně léčí, jsou onemocnění srdce.
Sama jsem kdysi byla překvapena tím, že Poděbrady a Konstantinovy Lázně jsou jediné dvoje lázně na území české části České republiky, které léčí pacienty po velkých srdečních operacích rovnou po chirurgickém zákroku. Přímo z lůžka. Takovým rekonvalescentům proto říkáme „překladoví pacienti“. Opuštění nemocnice pro ně bývá hodně povzbuzující. U nás v lázních se totiž vymaní z prostředí, které by je mohlo uvrhnout do pasivity a mít na jejich uzdravení záporný vliv. Tím, že jdou rovnou k nám a začínají rehabilitovat, se urychluje hojení operačních ran a navracení fyzické kondice, což je u kardiaků limitující faktor pro kvalitu dalšího života.

U některých lázeňských společností mi připadá, že si samy pod sebou příslovečně řežou větev, protože hostům nezdůrazňují jedinečnost místa, v němž působí. Exkluzivitu tamních přírodních léčivých zdrojů a důležitost pitných a terénních kúr. Zato se jim snaží prodat co nejvíc elektroléčby a dalších procedur, které lze poskytovat kdekoli jinde. To ale není případ Léčebných lázní Konstantinovy Lázně. Terénní kúry spojené s klimatoterapií jsou u vás jedněmi ze stěžejních lékaři předepisovaných a kontrolovaných procedur.
To musím potvrdit. Zdejší prostředí má unikátní zklidňující a léčivé účinky. Když jsem sem před mnoha lety poprvé přijela, protože jsem měla chalupu v západních Čechách, byla jsem překvapena, jaký to tu je, v tom dobrém slova smyslu, ztracený kus světa. Vždy když přijedu do tohoto ekologicky nezatíženého prostředí, mi připadá, že se den prodloužil na osmačtyřicet hodin. Jsem ráda a hrdá na to, že personál našich lázní důsledně dbá, aby naši hosté těžili z jedinečnosti zdejší uzdravující přírody co nejvíc. Velká část z nich a zejména pacientů říká, že nechce do městských lázní, protože ty mají rytmus, který je, obdobně jako městský život, poměrně hektický – a léčebné lázně jsou od toho, abychom zpomalili. Pod Konstantinovými Lázněmi jsou proudy Prusíkova (Kokašického) pramene, jehož složení je unikátní. V kombinaci s dvě stě let starými stromy v parku, okolními hustými lesy a zemskou energií tu máme klima, které na lidský organismus velmi dobře působí. Naši hosté se rádi procházejí parkem a chodí do okolí plného atraktivních cílů. I my sami je k tomu nabádáme, protože je to přirozená rehabilitace. Chůze je nejpřirozenější lidský pohyb. Navíc jsme totiž koutem světa, kam tolik nedoléhá ta až zničující klimatická změna letních období. Rozsáhlé okolní lesy způsobují, že v parném létě tu je o několik stupňů příznivější klima než v suchem zkoušených roz­pálených částech republiky.

Do Konstantinových Lázní nádhernou krajinou jezdí vláček, který do vašeho wellness vozí lidi z Plzně a okolí.
Ano, v předchozích letech jsme tu vybudovali velké wellness. Toto zázemí nás posunulo i v oblasti rehabilitace. Voda je naše bohatství a médium, které pomáhá lidskému organismu. Voda ve spojitosti s teplem (střídání tepla a chladu) – fyzikální terapie – dělá zázraky. Parní lázně, sauny, Kneippovy chodníčky, masáž periferních cév urychlují metabolismus a uzdravování.

I kvůli vašemu wellness (ale nejen jemu) jste atraktivní pro organizátory firemních akcí a díky hojnosti zvěře ve zdejších lesích i lovecké klientely.
Jednou z u nás provozovaných aktivit, spolu s nordic walking, cyklistikou, in-line bruslením atd., je myslivost. V okolí je na tisíc hektarů honiteb, a tak se u nás čas od času zdržují lovečtí hosté, o které se rádi postaráme. Jimi ulovenou a poté veterinárně důkladně zkontrolovanou zvěřinu totiž umíme velmi dobře upravit v kuchyni.

Vaše lázně jsou srdeční záležitostí. A řekl bych, že i pro jejich majitele.
Jedna z věcí, která mne při seznamování s touto lázeňskou společností příjemně oslovila, je její provozování v kontextu s dalšími aktivitami, které majitel lázní vlastní. Úspěšně vytváří synergii, která léčebným lázním a jejich hostům prospívá.
V Konstantinových Lázních léčíme nejen onemocnění srdce, staráme se o pacienty například po náhradách chlopní nebo velkých cév, pacienty po infarktu, léčíme pacienty s vysokým krevním tlakem. Pečujeme i o celou skupinu pacientů tzv. ortopedických. Dožíváme se totiž čím dál vyššího věku a náš pohybový aparát na to není připraven. Naštěstí chirurgie a ortopedie si s tím umějí poradit. Další velkou skupinou jsou tedy pacienti po náhradách kloubů – kyčlí, kolen i ramen. Jsme tu schopni postarat se o pacienty, kteří trpí tzv. vertebrogenním algickým syndromem. Ten máme skoro všichni, kteří máme sedavé zaměstnání, nepravidelně sportujeme a naše fyzická zátěž nestačí napravit všechno, co sedavé zaměstnání zničilo. Takže pokud vás bolí záda, tak i s tím je možné přijet do Konstantinových Lázní. Četnými klienty našich lázní jsou i pacienti, kteří mají diabetes mellitus. Víme, že se jedná o jednu z civilizačních nemocí, kterou trpí statisíce Čechů. Jednou z velkých komplikací, kterou s sebou tato nemoc nese, jsou periferní neuropatie a periferní poruchy krevního oběhu. To jsou komplikace, které díky naší vodě a tomu jak funguje teplo a chlad, jsme schopni napravovat. A pak k nám jezdí pacienti, kteří trpí neurologickými problémy. Například po cévních mozkových příhodách.

Vaše hlavní léčebné metody využívají zdejší železnatou hydrogenuhliči­tanovou sodnohořečnatou hypotonickou kyselku pojmenovanou po kardiologovi profesoru Bohumilu Prusíkovi.
V posledních týdnech jsem využila svých zkušeností ze zdravotnictví také k tomu, abych se podívala na indikační seznam platný v České republice a na to, jestli Konstantinovy Lázně nemají ještě další možnosti, jak pomoci pacientům například s onkologickým onemocněním. Po konzultacích se špičkovými onkology a rehabilitačními lékaři jsme se rozhodli rozšířit naše indikace o pomoc ženám po karcinomech prsu. Ty při ukončení náročné léčby, kdy je onkologem konstatováno, že jsou zdrávy, mohou nastoupit lázeňskou léčbu. Samozřejmě, nové metody a nové léky způsobují, že ženy po prodělaném karcinomu nemají takové komplikace, jako tomu bylo před dvaceti lety. Nicméně zásah, kdy dojde k ablaci a poměrně drastickému ozáření tkání, může nějaké komplikace zanechat. My jsme postavili léčebný program, který nejen že takové komplikace léčí, ale dokáže jim předcházet. Využíváme k tomu toho, co máme v lázních k dispozici: vody, masáží, klimatoterapie i speciální programy a cvičení v přírodě. Zahajujeme jednání s plátci péče a věříme, že i oni budou na potenciál této léčby příznivě nahlížet.


Archiv vydání

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 05/2019
05/2019 číst aktuální číslo
Restaurace Novoměstský pivovar
Czech specials new